Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Építési beruházás - 276580-2018

28/06/2018    S122    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Sopron: Építési munkák

2018/S 122-276580

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK25161
Postai cím: Kolostor hegy utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Telefon: +36 709023365
Fax: +36 14578041

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_xs7aic/index.html

A felhasználói oldal címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_xs7aic/index.html

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közérdekű tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Sümegi Püspöki palota turisztikai funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyertes ajánlattevő az 5296 műemléki törzsszámú sümegi Püspöki palota - tervdokumentáció szerinti felújítására és a felújítással összefüggő egyéb meghatározott feladatok elvégzésére vállalkozik a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 828 102 132.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212300
45212354
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Veszprém megye, Sümeg, Szent István tér 10., hrsz: 1422/3

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A sümegi Püspöki palota felújításának kivitelezési és restaurálási munkáit tartalmazó tervekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A palota főépületének összes nettó hasznos alapterülete: 2635,87 m2. A főépület szintjei: pince, földszint, emelet, padlás szint.

Az alapmennyiségben érintett alapterület: 1536,52 m2.

A sümegi Püspöki palota egyszintes melléképületének összes nettó hasznos alapterülete: 38,23 m2.

Az építés kivitelezési munkák körében elvégzendő főbb feladatok:

— főépület tartószerkezeti, részleges szerkezet-megerősítési munkák, építőmesteri- és szakipari munkák,

— utólagos talajnedvesség elleni szigetelések munkái,

— belsőépítészet,

— gépészeti munkák, ún.: vízellátás, csatornázás, fűtés-hűtés, szellőzés, gázellátás,

— épületvillamos erősáramú munkák,

— épületvillamos gyengeáramú munkák, úm.: informatikai hálózat szerelése, épülethangosítás, biztonságtechnikai rendszer,

— telken belüli közműellátás, ún.: csapadékcsatorna hálózat,

— mélyszivárgó,

— Melléképület felújítási munkáinak elvégzése,

— a bontási munkálatok során a Megrendelő épületkutatói megfigyelést ír elő. A bontási tevékenységek végzése közben az Ajánlatadó köteles a kutatói megfigyelés feltételeit biztosítani, azaz köteles lehetővé tenni, hogy a Kutató a bontások során előkerülő építészettörténeti részleteket dokumentálhassa, és ha szükséges magát a bontási részmunkát irányítsa. Az épület kutatói megfigyelést a Megrendelő biztosítja.

A restaurátori munkák körében elvégzendő főbb feladatok:

— Festő restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint,

— Kőrestaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint,

— Fa restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint,

— Fém restaurátori munkák elvégzése a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító műleírás szerint,

— Régészeti feltárások épületkutatások preparátumainak bemutatása a restaurátori tendertervben és a restaurátori feladatpontosító táblázatban foglaltak szerint.

Opcionális mennyiség:

— Környezetrendezés kertépítészeti munkák elvégzése a kivitelezési és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint 1 235 m2 sétányfelület, valamint 2 240 m2 zöldfelület kialakításával.

A részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2.2) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2.3) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2.4) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciók ismertetése: Megrendelő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 6 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesítési időpontjáig köteles teljesíteni.

Opció 1: utólagos vízszigetelések, vízelvezetések kiegészítő tételei- szakipari feladatok

Opció 2: első emeleti helyiségcsoportok - szakipari és komplett restaurátori feladatok:

— 227-228-229. sz. helyiségek (múzeumpedagógiai iroda, kiállítást kiszolgáló háttér helyiségek - tároló),

— 232-233-234. sz. helyiségek (kiállító terek).

Opció 3: pinceszinti és első emeleti helyiségcsoportok - szakipari és komplett restaurátori feladatok:

— 011/a-0,11/b-012-013. sz. helyiségek (Sala Terrena kertbe vezető területének helyiségei),

— 210. és 242. sz. helyiségek (vizesblokkok),

— 235-236-237. sz. helyiségek (kiállító terek).

Opció 4: első emeleti Dny-i épületszárny helyiségei (ún. Püspöki lakosztályok) - szakipari és restaurátori feladatok: 215-216-218-219-221-222-222/B-226. sz. helyiségek (kiállító terek).

Opció 5: földszinti és első emeleti helyiségcsoportok - szakipari és komplett restaurátori feladatok:

— 102-104. sz. helyiségek (Szent Márton kápolna és kápolna folyosója),

— 104. sz. helyiség farestaurátori munkái,

— 129-130-133. sz. helyiségek (barokk különterem, általános tároló),

— 141-142. sz. helyiségek (ún. „dézsmapince”),

— 143-144. sz. helyiségek (többcélú kiállítótér - múzeumpedagógia),

— 203-205-207-208. sz. helyiségek (kiállítóterek és oratórium),

— 243-244-245. sz. helyiségek (kiállító terek).

Opció 6: környezetrendezés és melléképület felújításának kiegészítő tételei- szakipari feladatok:

— környezetrendezés keretein belül a gazdasági udvar bontási, fakivágási munkálatait és helyreállítását, a nyugati díszkert bontási, fakivágási és helyreállítási munkálatai, a belső udvarban lévő itatóvályú megvalósítása, valamint a palota előterében a borospincétől délre eső terület burkolatépítési munkái, a meglévő rossz állapotú támfalak helyreállítási munkái,

— kerti melléképület külső-belső felújítása kompletten.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása, GINOP 7.1.1-15-2015-00003
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 241-499567
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dunántúli Magasépítő Kft.
Postai cím: Rákóczi utca 3.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gyulakeszi út 8.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 497 096 922.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 828 102 132.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Dunántúli Magasépítő Kft.: építményvillamossági felelős műszaki vezetés; festő restaurálási munkák részfeladatai;organizáció részfeladatai;belsőépítészeti munkák részfeladatai; belső gépészet - vízellátási munkák részfeladatai; belső gépészet - csatornázási munkák részfeladatai; belső gépészet - fűtés-hűtési munkák részfeladatai; belső gépészet - szellőzési munkák részfeladatai; belső/külső gépészet - gázellátási munkák részfeladatai; erősáram munkák részfeladatai; informatikai munkák részfeladatai; épülethangosítási munkák részfeladatai; biztonságtechnikai munkák részfeladatai; restaurátori organizáció, restaurátori tervez és zsűrik részfeladatai; restaurátori kő, stukkó munkák részfeladatai; restaurátori fa munkák részfeladatai; restaurátori fém munkák részfeladatai; restaurátori felületképzési munkák részfeladatai; régészeti épületkutató preparátumok részfeladatai; kertépítészeti munkák részfeladatai; támfal helyreállítás részfeladatai; kerítés helyreállítás részfeladatai

SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.: organizációs munkák - részfeladatok; bontási munkák - részfeladatok; szerkezetépítési munkák - részfeladatok; szakipari munkák - részfeladatok; befejező munkák - részfeladatok; restaurátori munkák - részfeladatok; régészeti feladatok - részfeladatok; környezetrendezési munkák - részfeladatok; gépészeti munkák - részfeladatok; villanyszerelési munkák - részfeladatok; gyengeáramú munkák - részfeladatok; belsőépítészeti munkák - részfeladatok; szigetelési munkák - részfeladatok; szivárgó építési munkák - részfeladatok; felelős műszaki vezetés - részfeladatok; mérnöki tevékenység - részfeladatok

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Dunántúli Magasépítő Kft.: ZÁÉV Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.; 10738885-2-20); AN-UDART Kft. (1221 Budapest, Gerinc utca 54.; 13920984-2-43)

SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.: -

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/06/2018