Szolgáltatások - 277329-2020

15/06/2020    S114

Magyarország-Budapest: Szoftverfejlesztési szolgáltatások

2020/S 114-277329

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125850
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nav.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

VEKTOR fejlesztése és támogatása

Hivatkozási szám: EKR001566202019
II.1.2)Fő CPV-kód
72262000 Szoftverfejlesztési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A fejlesztés célja a NAV hatáskörébe került végrehajtási feladatok informatikai hátterének megújítása egy, a hatékony végrehajtási feladatvégzést biztosító, a tömeges feldolgozást automatizmusokkal, az ügyintézői munkavégzést gyorsabb információ megjelenítéssel támogató rendszer (VEKTOR: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer) és e rendszer működéséhez szükséges adattárház funkciók megvalósításával. Az eljárás tárgya: VEKTOR fejlesztése és támogatása a NAV részére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 900 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72261000 Szoftvertámogatási szolgáltatások
72262000 Szoftverfejlesztési szolgáltatások
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72263000 Szoftvermegvalósítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1143 Budapest, Hungária krt. 112–114.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a „VEKTOR fejlesztése és támogatása a NAV részére” tárgyában.

A fejlesztés célja a NAV hatáskörébe került végrehajtási feladatok informatikai hátterének megújítása egy, a hatékony végrehajtási feladatvégzést biztosító, a tömeges feldolgozást automatizmusokkal, az ügyintézői munkavégzést gyorsabb információ megjelenítéssel támogató rendszer (VEKTOR) és a VEKTOR rendszer működéséhez szükséges adattárház funkciók megvalósításával.

A fenti cél megvalósításához

— a nyertes ajánlattevő elvégzi a szükséges előkészítési, tervezési, megvalósítási, átadási, bevezetési, zárási és támogatási szakaszokhoz rendelt feladatokat, azaz megtervezi, előállítja, bevezeti és működésében 12 hónapig támogatja az Ajánlatkérő követelményeinek megfelelő rendszert,

— Ajánlatkérő biztosítja az ehhez szükséges fejlesztési, működési és integrációs környezetet, valamint a végrehajtás szakmai hátterét.

Az alkalmazás működésének meg kell felelnie a hatályos jogi/szabályozási környezetnek:

— Végrehajtás feladatvégzésre vonatkozó jogszabályi háttér

— Informatikai rendszerek működésére vonatkozó jogszabályi háttér

— NAV informatikai szabványai

Működési környezet:

— A VEKTOR Java nyelven, Oracle adatbázison preferált megvalósítani, a pontos technológia az előkészítés során lesz véglegesítve Ajánlatkérő által

— Az Adattárház funkciókat a meglévő NAV adattárház környezetben kell megvalósítani

— Az integrációt ESB szolgáltatás buszon keresztül kell megvalósítani, OSB szolgáltatás buszt és MQ queue szolgáltatást használva. Az ESB programozását és konfigurálását Ajánlatkérő végzi.

Funkcionális követelmények:

— A végrehajtási feladatokat 30+ végrehajtási funkcióval és az ehhez szükséges központi szolgáltatásokkal (pl. jogosultságkezelés, dokumentumkezelés, iratgenerálás) kell támogatni,

— Az adattárházban a VEKTOR tényadatok betöltését, a VEKTOR működéséhez szükséges adatok leválogatását és az adattárházból kinyerhető riportokat kell megvalósítani.

A műszaki leírásban szereplő megvalósítandó tartalom megvalósítása szempontjából kiemelten fontos architekt, valamint végrehajtásban jártas üzleti elemző részvétele a megvalósításban.

A létrehozásra kerülő rendszer várható felhasználói száma 3 200 fő, a naponta kezelt ügyek száma előzetes becslések alapján mintegy 200 000 darab körül lesz.

Az alkalmazás bevezetésének feltétele a rendszer működését biztosító alapadatok és a korábbi végrehajtási rendszerből származó adatok betöltése, amelyhez meg kell tervezni és el kell készíteni a migrációs eljárásokat.

Az alkalmazás bevezetésének további feltétele a nem funkcionális követelményeknek (pl. rendszer kialakítási alapelveknek, IT biztonsági követelményeknek, tesztelési követelményeknek, oktatási követelményeknek) történő megfelelés és Ajánlatkérő által előírt eredménytermékek leszállítása.

Megvalósításra az Ajánlatkérő vízesés alapú fáziskapus módszertant ír elő. A megvalósítást Ajánlatkérő munkacsoport jellegű működéssel támogatja, míg a nyertes ajánlattevőtől projekt jellegű működés az elvárt.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M.2.1. pont szerinti szakember JAVA programozási nyelv területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2. pont szerinti szakember szoftver architecht területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.3. pont szerinti szakember adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli üzleti elemzői többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035

II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési időtartam a hirdetmény kötelező formátuma okán került egész számban meghatározva. A szerződés időtartama 37,5 hónap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 238-583950
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: KFP-901/2018
Elnevezés:

VEKTOR rendszer fejlesztése és támogatása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56116397
Postai cím: Táltos utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: boros.brigitta.ext@fornax.hu
Telefon: +36 203247300
Fax: +36 1799729
Internetcím: http://www.fornaxict.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 900 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

— > Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft. (Nyertes ajánlattevő) / 1123 Budapest, Táltos utca 1. / 14161177-2-43

— > AutSoft Zrt. / 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark "C". ép. / 26500706-2-43

— > Delta Systems Kft. / 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. / 13978774-2-41 + Smart System Informatikai és Tanácsadó Zrt. / 1063 Budapest, Bajnok utca 13. / 25985533-2-42 + Symmetria Magyarország Zrt. / 1139 Budapest, Váci út 91. / 25798555-2-41 (közös ajánlattevők)

— > DXC Technology MAGYARORSZÁG Kft. / 1114 Budapest, Bartók Béla út 43–47. / 10534296-2-44

— > I-Cell Mobilsoft Zrt. / 1143 Budapest, Hungária köz 5. / 24132402-2-44 + NETI Informatikai Tanácsadó Kft. / 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16. / 10845163-2-42 (közös ajánlattevők)

— > Sagemcom MAGYARORSZÁG Elektronikai Kft. / 1037 Budapest, Montevideó u. 16/A / 10568723-2-41

— > T-Systems MAGYARORSZÁG Zrt. / 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. / 12928099-2-44

— > WEBváltó Számítástechnikai és Internet-adatbanki Szolgáltató Kft. / 1095 Budapest, Soroksári út 32–34. E. ép. 6. em. / 11939656-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/06/2020