Services - 277779-2020

Display compact view

This notice has been cancelled by:  547138-2020
15/06/2020    S114

Lithuania-Vilnius: Repair and maintenance services of military vehicles

2020/S 114-277779

Contract notice

Services

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
National registration number: 304740061
Postal address: Šv. Ignoto g. 6
Town: Vilnius
Postal code: LT-LT-01144
Country: Lithuania
For the attention of: Rasa Vyšniauskienė
E-mail: rasa.vysniauskiene@kam.lt
Telephone: +370 52785045

Internet address(es):

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/66779

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=519796&B=PPO

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=519796&B=PPO

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Vikšrinių transporterių M113 / M577 A1 / A2, M113 G2 ir M113 G3 remonto paslaugos
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 26: Other services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Paslaugos turi būti teikiamos tiekėjo turimose patalpose Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus 1 priede numatytus atvejus.

NUTS code LT LIETUVA

II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Per 12 mėnesių pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį planuojama remontuoti:
— 1 pirkimo dalis – iki 110 vikšrinių transporterių M113 / M577 A1 / A2 ir M113 G2, paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 948 000,00 EUR su PVM,
— 2 pirkimo dalis – iki 6 vikšrinių transporterių M113 G3, paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 52 000,00 EUR su PVM.
Perkančioji organizacija numato pirkimo sutarties pratęsimo galimybę abiejose pirkimo dalyse 2 kartus po 12 mėnesių. Per numatomus sutarties pratęsimus planuojama remontuoti:
— 1 pirkimo dalis – iki 219 vikšrinių transporterių M113 / M577 A1 / A2 ir M113 G2, paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 1 887 900,00 EUR su PVM,
— 2 pirkimo dalis – iki 13 vikšrinių transporterių M113 G3, paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 112 100,00 EUR su PVM.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

50630000 Repair and maintenance services of military vehicles

II.1.7)Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Per 12 mėnesių pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį planuojama remontuoti:
— 1 pirkimo dalis – iki 110 vikšrinių transporterių M113 / M577 A1 / A2 ir M113 G2, paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 948 000,00 EUR su PVM,
— 2 pirkimo dalis – iki 6 vikšrinių transporterių M113 G3, paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 52 000,00 EUR su PVM.
Perkančioji organizacija numato pirkimo sutarties pratęsimo galimybę abiejose pirkimo dalyse 2 kartus po 12 mėnesių. Per numatomus sutarties pratęsimus planuojama remontuoti:
— 1 pirkimo dalis – iki 219 vikšrinių transporterių M113 / M577 A1 / A2 ir M113 G2, paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 1 887 900,00 EUR su PVM,
— 2 pirkimo dalis – iki 13 vikšrinių transporterių M113 G3, paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 112 100,00 EUR su PVM.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 2
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 12 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 012 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Vikšrinių transporterių M113 / M577 A1 / A2 ir M113 G2 remonto paslaugos
1)Short description
Per 12 mėnesių pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį planuojama remontuoti iki 110 vikšrinių transporterių M113 / M577 A1 / A2 ir M113 G2, paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 948 000,00 EUR su PVM.
Perkančioji organizacija numato pirkimo sutarties pratęsimo galimybę abiejose pirkimo dalyse 2 kartus po 12 mėnesių. Per numatomus sutarties pratęsimus planuojama remontuoti iki 219 vikšrinių transporterių M113 / M577 A1 / A2 ir M113 G2, paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 1 887 900,00 EUR su PVM.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

50630000 Repair and maintenance services of military vehicles

3)Quantity or scope
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Perkančioji organizacija numato pirkimo sutarties pratęsimo galimybę 2 kartus po 12 mėnesių.
Lot No: 2 Lot title: Vikšrinių transporterių M113 G3 remonto paslaugos
1)Short description
Per 12 mėnesių pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį planuojama remontuoti iki 6 vikšrinių transporterių M113 G3, paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 52 000,00 EUR su PVM.
Perkančioji organizacija numato pirkimo sutarties pratęsimo galimybę abiejose pirkimo dalyse 2 kartus po 12 mėnesių. Per numatomus sutarties pratęsimus planuojama remontuoti iki 13 vikšrinių transporterių M113 G3, paslaugas įsigyjant pagal poreikį, bet ne daugiau kaip už 112 100,00 EUR su PVM.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

50630000 Repair and maintenance services of military vehicles

3)Quantity or scope
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Perkančioji organizacija numato pirkimo sutarties pratęsimo galimybę 2 kartus po 12 mėnesių.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinamas sutarties vykdymas – 7 proc. nuo maksimalios sutarties kainos EUR be PVM.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Pardavėjui sumokama, kai sutarties objektas, atitinkantis sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, perduodamas pirkėjui, abiem šalims pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą–priėmimą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo dokumento, patvirtinančio prekių perdavimą–priėmimą, ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaita faktūra turi būti pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos sutarties specialioje dalyje. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, pirkėjas, pardavėjui pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), moka palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pagrindžiantys dokumentai: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma (pagal Įstatymo 34 straipsnio 1 dalį) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.
Pagrindžiantys dokumentai: tiekėjo deklaracija.
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam atliekamos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pagrindžiantys dokumentai:
1) jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama: išrašas iš teismo sprendimo arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba valstybės įmonės Registrų centro išrašas.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių dokumentų, pagrindžiančių, kad tiekėjas nebankrutavęs, nelikviduojamas, tiekėjui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis;
2) tiekėjo deklaracija.
4. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, kai yra bent vienas iš šių nurodytų pažeidimų:
a) konkurencijos, socialinės ir darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos, už kurį tiekėjui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
b) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtintus Konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
c) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
d) tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo ar koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą įgyvendino su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo.
Pagrindžiantys dokumentai: tiekėjo deklaracija.
5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
Pagrindžiantys dokumentai: jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama: Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų priėmimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui: išrašą iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra, valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
6. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pagrindžiantys dokumentai: Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų priėmimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
7. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį nustatytiems reikalavimams, apie kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų Įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių pirkimo procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.
Pagrindžiantys dokumentai: tiekėjo deklaracija.
8. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. sausumos transporto priemonių remonto paslaugos.
Pagrindžiantys dokumentai: pateikiamas valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba kiti dokumentai (pvz., įmonės įstatai), patvirtinantys tiekėjo teisę verstis sausumos transporto priemonių remonto paslaugų teikimu, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas.

Criteria regarding the personal situation of subcontractors (that may lead to their rejection) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, tokiu atveju kiekvienas subtiekėjas turi atitikti 1 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą.
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical and/or professional capacity
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.8.2020 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Lithuanian.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai paštu arba per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis – el. paštu, CVP IS priemonėmis, ar faksu per 10 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11.6.2020