Services - 278582-2019

14/06/2019    S113

Lithuania-Vilnius: Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

2019/S 113-278582

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: UAB „Vilniaus viešasis transportas“
National registration number: 302683277
Postal address: Žolyno g. 15
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-10209
Country: Lithuania
Contact person: Dainius Voveris
E-mail: dainius.voveris@vilniausvt.lt
Telephone: +370 52394773
Internet address(es):
Main address: http://www.vvtr.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/27121
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=461472
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=461472&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Transporto priemonių (troleibusų ir autobusų) mechanizmų ir agregatų remonto paslaugų pirkimas (2)

II.1.2)Main CPV code
50100000 Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – transporto priemonių (troleibusų ir autobusų) mechanizmų ir agregatų remonto paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 240 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Paskirstymo veleno įvorių keitimo ir suleidimo su paskirstymo velenu paslaugos

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – paskirstymo veleno įvorių keitimo ir suleidimo su paskirstymo velenu paslaugos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 45 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus. Bendras sutarties paslaugų teikimo laikotarpio terminas (su pratęsimais) negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lingių, vairo traukių ir kardaninių velenų remonto paslaugos

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – lingių, vairo traukių ir kardaninių velenų remonto paslaugos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 90 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus. Bendras sutarties paslaugų teikimo laikotarpio terminas (su pratęsimais) negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Variklio galvučių remonto (susidėvėjusių mechaninių dalių atstatymo) paslaugos

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – variklio galvučių remonto (susidėvėjusių mechaninių dalių atstatymo) paslaugos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 105 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus. Bendras sutarties paslaugų teikimo laikotarpio terminas (su pratęsimais) negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo užpildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už suteiktas paslaugas perkantysis subjektas atsiskaitys per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros, suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo akto pagrindu, pateikimo dienos.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Teikėjas, uždelsęs suteikti užsakytas paslaugas ar pašalinti paslaugų defektus, perkančiajam subjektui pareikalavus, nuo sekančios dienos už kiekvieną uždelstą dieną moka 5 proc. nuo nesuteiktų paslaugų ar nepašalintų paslaugų defektų vertės be PVM baudą iki 20-osios kalendorinės vėlavimo dienos, o nuo 21-osios kalendorinės vėlavimo dienos už kiekvieną uždelstą dieną moka 10 proc. nuo nesuteiktų paslaugų ar nepašalintų paslaugų defektų vertės be PVM baudą iki 30-osios kalendorinės vėlavimo dienos.

Teikėjui uždelsus suteikti užsakytas paslaugas ar pašalinti paslaugų defektus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, perkantysis subjektas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir skirti teikėjui 5 proc. pradinės sutarties vertės be PVM dydžio baudą už sutarties įsipareigojimų nevykdymą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/07/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/11/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/07/2019
Local time: 09:45
Place:

Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB „Vilniaus viešasis transportas“ patalpose adresu: Žolyno g. 15, Vilniuje, 200 kab., 2 aukšte.

Information about authorised persons and opening procedure:

Teikėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/06/2019