Supplies - 279313-2022

25/05/2022    S101

Bulgaria-Pazardzhik: Medical consumables

2022/S 101-279313

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE - PAZARDZhIK AD
National registration number: 130072241
Postal address: ul. BOLNIChNA No..15
Town: gr. Pazardzhik
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Postal code: 4400
Country: Bulgaria
Contact person: Vladimir Tomov
E-mail: mbalpz.op.kt@gmail.com
Telephone: +34 408603
Fax: +34 408770
Internet address(es):
Main address: https://www.mbal-pz.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1260
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/211212
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/211212
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2022-2024г.“

Reference number: 2022-08
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 492 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Превързочен материал общ - отворена позиция

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141100 Dressings; clip, suture, ligature supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Лигнин кг.3000

2Памук естествен х1кг - рулокг.120

3Памук естествен х1кг - зиг- загкг.50

4Памук х 80грбр.8000

5Марлени бинтове 10см/10м.-изработен от 100%памучна прежда;тех 17/17нишки минимална маса 25гр.на кв.м;опакован индивидуалнобр.30000

6Марлени бинтове 5см/5м.-изработен от 100%памучна прежда;тех 17/17нишки опакован индивидуалнобр.4000

7Марлени бинтове 5см/8м.-изработен от 100%памучна прежда;тех 17/17нишки опакован индивидуалнобр.1000

8Плетени бинтове 10/10 - 100% памукбр.100

9Стерилен компрес с рентгенова нишка. Висока абсорбция. Съставен от нетъкан и тъкан текстил. Три слоен- отвън двата външни слоя-нетъкан текстил и в средата тъкан текстил - 20cm x 40cm. - 5 броя в стерилна опаковкаоп от 5 бр.100

10Стерилен компрес с рентгенова нишка. Висока абсорбция. Съставен от нетъкан и тъкан текстил. Три слоен- отвън двата външни слоя-нетъкан текстил и в средата тъкан текстил - 45cm x 45cm. 5 броя в стерилна опаковкаоп от 5 бр.100

11Нестирилен компрес с рентгеноконтрасна нишка, с висока абсорбция, трислоен - от тъкан и нетъкан текстил - 45cm x 45cm.бр.500

12Прикрепващ пластир за фиксиране на превръзки и медицински инструменти към повърхността на кожата, с добро залепващо действие - 5см/5 м с втулка  бр.20000

13Пластир антисептичен-  6см/100см, обработен със специлаен антисептик, с антибактериално действие за повърхностни  рани, с добро залепващо действие бр.100

14Хипоалергичен пластир - копринен 5/5бр.5000

15Пластир-фиксиращ,хипоалергичен,10см./10м.от нетъкан текстил,мек,дишащ и разтегаем, приложим върху стави и обли части на тялотобр.1000

16Тъканно лепило за хирургични цели 1грбр.500

17Термометър максимален елекроненбр.800

18Термометър аналогов , без живак с галинстанбр.200

19Маз за кръвоспиране - 30 гр. - хемостатичен угвентбр.400

20Лента за поръбване на отливки-еластичен,адхезивен бинт с покритие от хипоалергенно лепило. Всяка ролка в отделна кутия 3см/2,5м.бр.100

21Ластични бинтове 10/10 опаковани индивидуалнобр.200

22Марля -изработена от100% памучна прежда 20/20 нишки на кв.м.Мека и силно хигроскопична,32гр/кв.м.,опакована по 100 или 200кв.м.кв.м.170000

23Хипоалергична, нестерилна, гъвкава, въздухопропусклива, водоустойчива, със силна адхезия, с хартиен протектор върху ролките, късане лесно по перфорациите, не надлъжно,  не съдържа латекс  20см х 10 м бр.240

24Хипоалергична, нестерилна, гъвкава, въздухопропусклива, водоустойчива, със силна адхезия, с хартиен протектор върху ролките, късане лесно по перфорациите, не надлъжно,  не съдържа латекс  10см х 10 м бр.120

25Хипоалергична, нестерилна, гъвкава, въздухопропусклива, водоустойчива, със силна адхезия, с хартиен протектор върху ролките, късане лесно по перфорациите, не надлъжно,  не съдържа латекс  15см х 10 м бр.240

26Хипоалергична, прозрачна, водонепропусклив,. Въздухопропусклива, бариера срещу микроби и вируси, стерилна полиуретанова превръзка с  рамкова система за поставяне. фиксиране на интравенозни канюли и централни източници  10см x 12см; бр.1000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 180 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Гипсови бинтове - затворена позиция

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141113 Bandages
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Гипсови бинтове 10/2.70  Изработен от хигроскопична марля, промазана със специален медицински гипс - Време за втвърдяване: 4-6 мин.бр.2000

2Гипсови бинтове 20/2.70 Изработен от хигроскопична марля, промазана със специален медицински гипс - Време за втвърдяване: 4-6 мин.бр.4000

3Гипсови бинтове 15/2.70 Изработен от хигроскопична марля, промазана със специален медицински гипс - Време за втвърдяване: 4-6 мин.бр.3000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Хирургичен шевен материал - отворена позиция

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141126 Ligatures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 80 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Сонди, Катетри и Тръби - затворена позиция

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Ендотрахиални  тръби с балон, изработени от мек PVC материал, позволяващ дълговременни интубаци от №  3 до №  9  бр.2500

2Ендотрахиални тръби без  балон педиатрична от 2 до 4 ммбр.50

3Ендотрахиални тръби - армирани от №3 до №8бр.30

4Назален катетър за кислород тип "Очила" за възрастни, с гъвкав и непречупващ се профил, мек и ергономичен носов накрайник, стандартен конектор, с дължина - 225 сm.бр.2500

5Назален катетър за кислород тип "Очила" за деца, с гъвкав и непречупващ се профил, мек и ергономичен носов накрайник, стандартен конектор, с дължина - 200 -210 сm.бр.500

6Кислородна маска тип Ешман с удължител за възрастни и децабр.11000

7Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0 л, долно или горно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем - нестерилнибр.25000

8Острие за скалпел /лезвие/, стерилно, от въглеродна стомана, с високо качество на рязане от №  10 ; 11; 15; 21 х 100 бр.опаковка от 100 бр.350

9Катетър фолиев,хемостатичен,двупътен от №14-№24,със силиконово покритие,обем на балона до 30мл.,стерилен,апирогененбр.20000

10Катетър фолиев,хемостатичен,двупътен от №08 -№12,със силиконово покритие,обем на балона до 30мл.,стерилен,апирогененбр.200

11Катетър фолиев,хемостатичен,трипътен от №16 -№24,със силиконово покритие,обем на балона от 30 – 50мл..,стерилен,апирогененбр.200

12Катетър Нелатон от мек материал,стерилен,атравматичен,заоблен връх с два отвора,дължина 40см.№20,22бр.20

13Сонда за ендобронхиална аспирация, с накрайник тип Нелатон, СН 6- CH36,с външни диаметри 2.0- 12.00 мм и дължина 600 мм, вид на канала - отворен, брой отвори - 2бр.17000

14Сонди назогастрални, CH 10- 20,  външен диаметър 2- 11.3мм, 6 отвора, вид на канала - глух, дължина 1500 и 2000 ммбр.4000

15Стомашна сонда с глух канал, различни размери с външни диаметри 4,7; 5,3; 6,0; 6,7; 7,3 и 8,0 мм и дължина 1000 мм, брой отвори: 5бр.300

16Сонда за хранене на недоносени деца с накрайник тип Луер, СН 6,8,10, с външен диаметър 2 мм., 2.7 мм, 3.3 мм и дължина 500мм, глух канал, брой отвори - 2, маркировка: първо деление - на 50 мм от върха, второ деление - 100 мм от върха, трето деление - 150 бр.13000

17Сонда свързваща (удължител) 30/300/1, СН 30, L 300 см, 1 бр. накрайник Нелатонбр.50

18Сонда свързваща (удължител) 30/300/2, СН 30, L 300 см, 2 бр. накрайник Нелатонбр.50

19Катетри ректални, размер от CH 12 до CH 34, канал- глух, 2 броя отвори, външен диаметър от 5.3 до 12 мм, дължина- 320-340ммбр.800

20Редон вакуум дренаж комплект-вакумна система,обем от 200до 600мл.,свързваща тръба125см.,вакуумен индикатор,вакуум-900mbar,стерилнабр.10

21Катетър абдоминален /дрен/от поливинилхлорид, не прегъващ се при темпериране от телесната температура,  с неслепващ се лумен, лесно реканализируем при нужда - 600 mm от №10 до  №24бр.4000

22Торакален дрен от №24-№32бр.500

23Редон дрен СН 14,16,18бр.1000

24Клампа за пъпна връв, гарантираща стабилно затваряне, прави,  дължина > 11 см., без възможност да се отварябр.2000

25Стерилна незалепваща марлена превръзка, импрегнирана със смес от вазелини, ланолини,течен парафин, екстракт от зелени микроводорасли  за бързо зарастване на рани, индивидуално пакетирана  - размер 10см / 10 см. бр.100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи за хирургия - отворена позиция

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141411 Scalpels and blades
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Двубутонни ръкохватки за електрохирургия - накрайник, нож, вход към апарата - 3 пинабр100

2Еднократни неотрални електроди за електрохирургия- неразделени- площ 134 кв. см, без латексбр500

3Свързващ кабел за еднократни неотрални електроди за апарати Бертхол, Кентамед и Бовисбр10

4Пациентен електрод за коагулация - > 30 lb (> 13,6 кг) за апарат Valleylabбр100

5Еднократна ръкохватка бутони тип Valleylabбр.5

6Двубутонна ръкохватка за електронож за апарат Valleylabбр.10

7Свързващ кабел за еднократни неотрални електроди за апарат Аметомбр5

8Титаниеви клипси за лапароскоп -ТС -2  размер М/L - контейнер от 6 бр.контейнер от 6 бр.80

9Хемостатични титаниеви клипси за лапароскопска и отворена хирургия - 10 мм - пълнител от 6 броя клипсиконтейнер от 6 бр.200

10Резорбируем стерилен Хемостатик -резорбция за 7-14 дни,  плетена тъкан, създадена чрез оксидация на регенерирана целулоза- размер 10/20 см бр.50

11Силиконов шлаух -нестерилен-  ролка - устойчив до 250 градуса с диаметър 7, 8,9 ммметър50

12Стерилен калъф за дръжка на операционна лампабр3500

13Инструмент за лигиране с вградена ножица, дължина 37 см, диаметър 10 мм, ъгъл на въртене 359, активен електрод 22 мм - прав, активна площ на лигиране 6 мм, с ръчно активиранебр.2

14Инструмент за лигиране с вградена ножица, дължина 20 см, диаметър 10 мм, ъгъл на въртене 359, активен електрод 22 мм - прав, активна площ на лигиране 6 мм, с ръчно активиранебр.2

15Киршнерова игла -  от 1 до 2,5 мм , стъпка 0,2, дължина 310 мм от медицинска неръждаема стомана със средна твърдостбр.2000

16Киршнерова игла -  3 ммбр.100

17Еднокомпонентни  системи за коло  или илеостома, с добро прикрепване към кожатабр.1000

18Игли хирургични  кожни, изработени от високолегирана/висококачествена/ стомана с вътрешно режещ връх 1/2 кръг, 5/8 кръг, 3/8 кръг/ с федериращо ухо - всички размерибр.200

19Игли хирургични  кожни изработени от високолегирана/висококачествена/ стомана с външно режещ връх 1/2 кръг, 5/8 кръг, 3/8 кръг/ с федериращо ухо - всички размерибр.200

20Игли хирургични  кожни изработени от високолегирана/висококачествена/ стомана с кръгъл връх 1/2 кръг, 5/8 кръг, 3/8 кръг/ с федериращо ухо - всички размерибр.200

21Игли хирургични мускулни изработени от високолегирана/висококачествена/ стомана с външно режещ връх 1/2 кръг, 5/8 кръг, 3/8 кръг/ с федериращо ухо - всички размерибр.200

22Игли хирургични мускулни изработени от високолегирана/висококачествена/ стомана с кръгъл връх 1/2 кръг, 5/8 кръг, 3/8 кръг/ с федериращо ухо - всички размерибр.200

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 45 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Очни консумативи - отворена позиция

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Конци наилон 10/0 за очни операции 45см, с двойна игла, извивка 3/8, трапец с размер 6,4 мм, 200 микронабр.200

2Конци коприна 8/0 за очни операции 45см,  с двойна игла, извивка 3/8, трапец с размер 6,2 мм, 150 микронабр.100

3Хирургични ножчета от 15 градусабр.10

4Хирургични ножчета от 30 градусабр.30

5Хирургични ножчета 3.2 ммбр.20

6Вискосубстанция 2 % Хидроксипропил Метилцелулоза  2 млбр.360

7Вискосубстанция Sodium chondroitin sulfate- sodiumhyaluronate - 1 mlбр.50

8Trypan blue - ophtalmic solution - 1 ml / еквивалент/бр.50

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ЕКГ консумативи - отворена позиция

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Регистрираща хартия:за EКГ Shiller АТ 101 80х70х300бр500

2Регистрираща хартия:за EКГ Shiller АТ 1 90Х90Х400бр60

3Регистрираща хартия:за Mitsubishi видео-принтер K61 110х20ролка600

4Регистрираща хартия:за ЕКГ-Shiller AT 2 плюс 210Х280Х215бр10

5Регистрираща хартия:за фетален монитор "Каденси" 112/90/150бр500

6Регистрираща хартия:за EКГ Shiller АТ 102 210х280х180бр80

7Регистрираща хартия:за ЕКГ-SIEMENS CARDIOSTAT 31 104  Х 100 Х 300ролка20

8Универсални, еднократни, Лепящи ЕКГ електроди подходящи за холтер и стрес-тест изследвания, както и за мониторинг в интензивно отделение или операционна зала. Продължителност на ползване до 3 дни! Размер: 4cm x 3,3cmбр50000

9Лепящи ЕКГ електроди за еднократна употреба, с добра проводимост.  Тип: Ag/AgCl, централен клип. Противоалергични!бр10000

10Eднократни повърхностни ЕМГ електроди - за  конектор тип „крокодил"бр.1000

11Термохартия за принтер Сони модел " UPP 110S" -  110 мм х 20 м - type I / normal/ролка100

12ЕКГ Ролка за Contec 600G - 110х20, с размер на шпулата Ф 16мм.ролка1000

13ЕКГ Ролка за Fukuda / EDAN - 210х30ролка50

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кабели за апаратура - затворена позиция

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Кабел пациентен 10-изводен за Shiller АТ1/АТ2+/АТ101/АТ102бр10

2Пациентен кабел за монитор EDAN с 3 отвежданиябр10

3Пациентен кабел за монитор EDAN с 5 отвежданиябр5

4ЕКГ кабел за монитор Даш 2000 с 5 отвежданиябр5

5ЕКГ кабел за монитор Даш 2000 с 3 отвежданиябр5

6ЕКГ кабел за монитор Миндрай с 5 отвежданиябр5

7ЕКГ кабел за монитор Миндрай с 3 отвежданиябр5

8ЕКГ кабел за монитор Contec CMS 8000  с 3 отвежданиябр5

9ЕКГ кабел за монитор Contec CMS 8000  с 5 отвежданиябр5

10ЕКГ кабел за монитор НР/Phillips 8 пина 3 отворабр10

11ЕКГ кабел за монитор HP 12  pin с 3 отвежданиябр5

12Комплек 5 отвеждания за ЕКГ, за монитор GE Datex Ohmedaбр5

13Комплек 5 отвеждания за ЕКГ, за монитор Draegerбр5

14Многократенократен SpO2 сензор за монитор Edan, щипка за възрастни бр5

15Многократенократен SpO2 сензор за монитор Contec, щипка за възрастни бр5

16Многократенократен SpO2 сензор за монитор Mindray, щипка за възрастни бр5

17Многократенократен SpO2 сензор за монитор GE Dash 2000, щипка за възрастни бр5

18Многократенократен SpO2 сензор за монитор GE Dash 2500, щипка за възрастни бр5

19Многократенократен SpO2 сензор за монитор Draeger, щипка за възрастни бр5

20Многократенократен SpO2 сензор тип LNCS, щипка за възрастни бр5

21Електроди гръдни вакуумни за ЕКГ/комплект 6 бр./ Тип: Ag/AgClкомплект от 6 бр.100

22Щипки електродни за ЕКГ с винт за захващане на електрода, метална пружина, цветово кодирани - /комплект 4 бр./комплект от 4 бр.100

23Адаптерен SpO2 сензор за монитор Draegerбр5

24Еднократен сензор за SpO2 Max - N - неонаталенбр10

25Удължител за измерване на неинвазивно кръвно налягане за Монитор Edan, 3 метра, комплект с накрайницибр5

26Удължител за измерване на неинвазивно кръвно налягане за Монитор Contec, 3 метра, комплект с накрайницибр5

27Удължител за измерване на неинвазивно кръвно налягане за Монитор Draeger, 3 метра, комплект с накрайницибр5

28Удължител за измерване на неинвазивно кръвно налягане за Монитор GE Dash 2500, 3 метра, комплект с накрайницибр5

29Маншет за пациентен монитор EDAN, стандартен 25-35 см., комплект с накрайникбр5

30Маншет за пациентен монитор Contec, стандартен 25-35 см., комплект с накрайникбр5

31Маншет за пациентен монитор Draeger, стандартен 25-35 см., комплект с накрайникбр5

32Маншет за пациентен монитор GE Dash 2000, стандартен 25-35 см., комплект с накрайникбр5

33Маншет за пациентен монитор GE Dash 2500, стандартен 25-35 см., комплект с накрайникбр5

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински консумативи съвместими с апарати Olympus за лапароскопска хирургия - затворена позиция

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Високочестотен монополярен кабел , 4мм , 3.5мбр.2

2Иригационен маркуч за помпа за две банки ,многократенбр.1

3Граспер тип Мериленд  фин , биполярен , 5 х 330 мм , 19 мм челюсти , автоклавируембр.2

4Ножица тип Метценбаум , монополярна , 5 х 250/330/430 мм , 19 мм челюсти , автоклавируемабр.3

5Кука , монополярна , 5 х 330/400 мм , автоклавируема бр.1

6Електрод за коагулация тип Меча стъпка , 5 х 330 мм , автоклавируембр.1

7Маркуч за СО2 , за високо налягане , DIN стандартбр.1

8Маркуч за инсуфлация , с филтър , еднократен , стериленбр.1

9Ръкохватка за иригация и аспирация бр.1

10Канюла за иригация и аспирация , 5 ммбр.2

11Канюла тип игла , 1.5 х 360 ммбр.1

12канюла за троакар , 11 х 80 мм , с кранче , автоклавируемабр.2

13Острие за троакар , 11 х 80 мм , коничен връх , автоклавируемобр.2

14Канюла за троакар , 5.5 х 80 мм , с кранче , автоклавируемабр.2

15Острие за троакар , 5.5 х 80 мм , коничен връх , автоклавируемобр.2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи за ОАИЛ - отворена позиция

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Епидурални сетове с 18G иглата и 20G катетърабр.20

2Сет за централна вена трипътен по Селдингер със сребърни йони 7 FR катетър и 18G  иглабр.1500

3Маншет за вливане под налягане – 1000 мл. с помпабр.30

4Трахеостомни канюли с фонация от №7,5 до 9бр.20

5Ларингеални маски от № 1 до 6; Мек нетравмиращ материал; Стерилна; еднократни с надуваема силиконова маншета с контролна клапа ,разграфена на 4 зонибр.50

6Артериални канюлибр.50

7Амбу с реер клапабр.10

8Балон за обдишване - 3 литрабр.10

9Двойно завъртващ конектор 45 мм 22М/15F пациент и 15М към апарат с уплътняваща 9 мм капачка за бронхоскопия и 3,5 мм порт за аспирациябр.50

10Адаптер за тръба 22 мм вътрешен диаметър-нестериленбр.50

11Адаптор за тръби 22 мм вътрешен диаметър Х 5-7 мм заострен връхбр.50

12Конектор с 15 мм външен диаметър от един край и 22 мм от другия от полиетилен нестерилен еднократенбр.50

13Маншет за вливане под налягане - 500 мл. с помпабр.10

14Атравматична игла за периферна нервна блокада- 23 Gбр.40

15Клампа за вакум контролбр.40

16Стандартен Y -конекторбр.40

17Т- конектор стандартен- диаметър вътрешен 15 / външен 22бр.40

18Въздуховод по Гьодел стерилен No от 3 до 9бр.40

19Сетове за кониопункциябр.10

20Спинални игли 20G,22G,25G,27G 88мм.-еднократни,стерилни,заточване на върха по Квинке,с прозрачна призма на ръкохваткатабр.2000

21Спинални игли 20G,22G,25G,27G 120мм.-еднократни,стерилни,заточване на върха по Квинке,с прозрачна призма на ръкохваткатабр.500

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Други консумативи - отворена позиция

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Стерилни тампони с дървена дръжка, като опаковката да бъде достатъчно широка за лесно поставяне на тампона в неябр.40000

2Еднократни дървени шпатулибр.20000

3Гел за УЗкг.500

4Таблетки Asphalin за суха стерилизациябр600

5Гривни за родилки и бебета - комплект за бебе и майка/ розов и синкомплект от 2 бр.3000

6Еднократни постелки тип молинеа, нетъкан текстил, размер 90/60смбр.8500

7Резорбируем хемостатик, 100% желатин, неотрално Ph - пълна резорбция 3-5 седмици - тип пудра 1 гр.бр.5

8Канюли трахеостомни  с балон от №7 до №9бр.100

9Канюли трахеостомни без балон от №7 до №10бр.60

10Еднократна торба за клизма с наконечник, от нетравмиращ материал бр3000

11Катетър Бътерфлай №21 до №25бр.50

12Кер дренаж №14-№20,Т-образен катетър,стериленбр.10

13Сонда Блякмор №15бр.5

14Сонда Блякмор №18бр.10

15Сонда Блякмор №19бр.5

16Сонда Блякмор №20бр.5

17Сонда Блякмор №21бр.5

18Сонда Блякмор №22бр.5

19Сонди за хранене  на недоносени №4 - Мек нетравмиращ материал; бр.2000

20Канюла, аспирационна,с дръжка-СН 18, 24,30 бр.50

21Сет за аспирация състоящ се от тръба и твърдо огъната канюла с  дръжка – дължина 180смбр.100

22Сет за аспирация състоящ се от тръба и твърдо огъната канюла с  дръжка – дължина 360смбр.500

23Дренаж торакален с троакар СН 28-32бр.100

24Биполярен пейсиращ катетър 110см-5Frбр.100

25Биполярен пейсиращ катетър 110см- 6Frбр.100

26Водоустойчива стерилна превръзка с прорез за фиксиране на периферна интравенозна канюла за възрастни 6 х 8 см.бр.150000

27Катетър тип „Пецер“от №20-32бр.20

28Твърд медицински парафин на килограм кг.20

29Многослойни стелки (30 листа) за операционни и интензивен секторопаковка от 30 листа100

30Прозрачен полиуретанов катетър за дългосрочен венозен достъп 1 Frбр.10

31Централен венозен катетър/ ЦВК/-набор за катетеризация на V CAVA по техника катетър през катетър.Еднолуменен катетър от полиоретан прозрачен с маркировка за дължината с три вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина 12 - 14 Gбр.50

32Костен восъкбр.200

33Автоматични ланцети за вземане на периферна кръвбр.5000

34Закачалки за уринатони торбибр.100

35Чашки за урина,стерилни,с широк отвор и капаче на винт,  40мл.бр.24000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 130 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ръкавици - затворена позиция

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто царевично нишесте от естествен каучуков латекс избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от №6 до №8,5чифт35000

2Стерилни  хирургични ръкавици,  финни, без пудра за чувствителна кожа.  Да са от естествен латекс, много финни, с кръгъл кант и удължен маншет. Повърхността на ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, с анатомична форма, която да осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от №6 до №8,5чифт2000

3Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, с пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XLбр.150000

4Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска грижа, без пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични размери от XS до XLбр.10000

5Нелатексови ръкавици нестерилни , винилни  хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой без латекс,некъсливи и еластични размери от XS до XL .бр.2000

6Нелатексови ръкавици нестерилни , нитрилни  хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой без латекс, цвят син, некъсливи и еластични размери от XS до XL .бр.2000000

7Латексови ръкавици нестерилни , без пудра, с кръгъл кант, удължен маншет - мин. 30 см, лесни за слагане с вътрешен слой без пудра , кутия с две отделения - за лява и дясна ръка. Да отговарят на следните стандарти 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009, EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008, EN 420:2003+A1:2009. Размери от 6.0 до9.0бр.5000

8Нелатексови ръкавици нестерилни , нитрилни  хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой от коприна, без латекс, цвят бял, некъсливи и еластични размери от XS до XL бр.1000

9Диагностични синтетични ръкавици, нитрил без пудра  колаген и алантоин, лесни за слагане, текстурирани на върха на пръстите ,некъсливи, за високорискови  отделения, с кръгъл кант. Размери от XS до XLбр.400

10Полиетиленови еднократни ръкавици в оп. от 100 бр.оп.1500

11Хипоалергични стерилни ръкавици с дължина над 400мм. чифт200

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 270 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ОПЕРАТИВНО ИНЦИЗИОННО ФОЛИО - затворена позиция

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Стерилно оперативно инцизионно фолио, с много добра евапурация и силна адхезия 38x25см зона на инцизия 28х25смбр.100

2Стерилно оперативно инцизионно фолио, с много добра евапурация и силна адхезия 60x45см зона на инцизия 50х45смбр.50

3Стерилно оперативно инцизионно фолио, с много добра евапурация и силна адхезия 90x60см зона на инцизия 60х60бр.50

4АНТИМИКРОБНО ИНЦИЗИОННО ФОЛИО от полиестерен филм съдържащо 0.092 мг/кв.см. Йодофор висока степен на адхезия, гама стерилизация 44x35см зона на инцизия 34х35смбр.30

5АНТИМИКРОБНО ИНЦИЗИОННО ФОЛИО от полиестерен филм съдържащо 0.092 мг/кв.см. Йодофор висока степен на адхезия, гама стерилизация 66x45см зона на инцизия 56х45смбр.30

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи за апарати Дрегер - затворена позиция

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Обменници за топлина и влага с антибактериален филтър(за изкуствена белодробна вентилация)бр.3000

2Еднократен пациентен кръг за анестезиологичен апарат с Y-адапторбр.1200

3Катетър Моунт с двойно завъртане - чисти- към пациента 22М/15F  и към апарата 22F с уплътняваща 9 мм капачка за бронхоскопия и 3,5 мм порт за аспирациябр.3000

4Универсален Г-образен конектор за свързване на интубационна тръба и шланг за апарат 15ID /22OD mmбр.50

5Силиконов балон за обдишване 1 литърбр.5

6Силиконов балон за обдишване 3 литрабр.5

7Силиконови маски за обдишване от №3 до 5бр.50

8Маска тип Ешман с балонбр.2000

9Г-конектор за трахеостомни канюли с въртящи конектори от ПВЦ с отвор за бронхоаспирациябр.10

10Дихателен кръг за деца  с Y парче - 22М/ 15 F към пациента и  22 F към апаратабр.100

11Абсорбатор за CO2 кг100

12Филтър за обратен газ за натронкалк за анестезиологичен апаратбр.100

13Респираторни тръби от силикон с вътрешен диаметър 19 мм и наконечници с вътр диаметър 22 мм , дължина 150 см и 180 см бр.100

14Троакарибр.20

15Уринаторни торби с клапан-стерилни,обем на торбата:1,5-2л.бр.2000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 70 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи за апарати Олимпус - затворена позиция

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Граспер , флексибилен , 7 fr. X 330 mmбр2

2Биопсична щипка , флексибилна , 7 fr. X 330 ммбр2

3Резекционен електрод тип бримка , монополярен , 12°, за резектоскоп Олимпусбр2

4Нож за Уретротом , полукръг бр2

5Резекционен електрод за коагулация тип ролербр2

6Щипка за биопсия , кръгла, многократна , 2.8мм  х 2300ммбр2

7Полипектомична примка , овална,дебелина 0.47мм , диаметър 25мм , дължина 2300ммбр5

8Апликатор за лигатури,многократен,2.8мм х 2300ммбр2

9Дръжка за апликатор за лигатурибр2

10Лигатури , еднократни , диаметър 30мм,10бр в оп.опаковка2

11Ротационен клипс апликатор , многократен, 2.8мм х 2300ммбр1

12Клипси за хемостаза , еднократни,дължина 9мм , ъгъл на отваряне 135° , 40бр в оп.опаковка2

13Инжектор за хемостаза , 5бр.в оп.опаковка2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Консуматив за стерилизация - затворена позиция

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Гладко фолио за стерилизация - FORM.EO.STEAM- 75 мм х 200 мролка50

2Гладко фолио за стерилизация -FORM.EO.STEAM- 100 мм х200 мролка100

3Гладко фолио за стерилизация - FORM.EO.STEAM- 150 мм х200 мролка50

4Гладко фолио за стерилизация - FORM.EO.STEAM- 200 мм х200 мролка50

5Гладко фолио за стерилизация - FORM.EO.STEAM- 250 мм х200 мролка40

6Гладко фолио за стерилизация - FORM.EO.STEAM- 300 мм х200 мролка20

7Гладко фолио за стерилизация - FORM.EO.STEAM- 350 мм х200 мролка30

8Нагънато фолио за стерилизация - FORM.EO.STEAM-250 мм х 6,5см х100ролка30

9Нагънато фолио за стерилизация - FORM.EO.STEAM- 300 мм х 8 см х100ролка30

10Гладки пликове фолио за стерилизацияFORM.EO.STEAM- размер 7,5х20смбр.6000

11Гладки пликове фолио за стерилизацияFORM.EO.STEAM- размер 10х20смбр.10000

12Гладки пликове фолио за стерилизацияFORM.EO.STEAM- размер 15х27смбр.15000

13Гладки пликове фолио за стерилизацияFORM.EO.STEAM- размер 15х38смбр.15000

14Химически индикатор за суха стерилизация – ролка х50м.ролка60

15Химически индикатор за пара,ролка х 50 м/добре залепваща/ролка200

16Тест Bowie-Dick , оп.х 50 листа А-4/единични/ клас 2оп.от 50 листа10

17Тест 134 град. - 7 мин.,121 град-20 мин. Х 200 бр. в кутия. Индикатори, самозалепващи, специфични за показатели време-пара-температура.клас 6оп.12

18Креп хартия за опаковане, пара 50см/50см   - опаковка от 250 л.оп.10

19Креп хартия за опаковане, пара 100см/100см- опаковка от 250 л.оп.10

20Биологичен тест за пара/ ампули/ с инокулирани биологични спори на Bacillus stearothermophilus.Степен на ефективност:2,3х10 на 5 степенбр.100

21Биологичен тест за ЕО/ ампули/ с инокулирани биологични спори на Bacillus Atrophaeus.Степен на ефективност:2,1х10 на 6 степенбр.100

22Химически индикатор за стерилизация с ЕО, лентички оп.х250бр. Клас 5оп.24

23 Сет за етилен-оксидна стерилизация  включва : Ампула с ЕО (97%) от 11g  - 50 бр ; Стерилизационен мембранен LPDE сак – 50 бр.; Навлажнителни пакети (4g  H2O, 3% Sodium benzoate ) – 50 бр.;Индикатор за стерилизация – дозиметрична тръбичка със скаласет24

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Затворени системи за взимане на кръв - затворена позиция

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141300 Venepuncture, blood sampling devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Затворена система за вземане на кръв - епруветки за кръвна картина (ваккум+аспирация) и възможност за поставяне на  луер накрайник.бр.50000

2Затворена система за вземане на кръв - епруветки за серум за биохимия (ваккум+аспирация) и възможност за поставяне на  луер накрайник.бр.80000

3Затворена система за вземане на кръв - епруветки за серум за биохимия с гел (ваккум+аспирация) и възможност за поставяне на  луер накрайник.бр.500

4Затворена система за вземане на кръв - епруветки за хемостаза (ваккум+аспирация) и възможност за поставяне на  луер накрайник.бр.30000

5Игли с адаптер, стерилни, 20 - 22 G за затворени системи за взимане на кръв, еднократни, двувърхибр.40000

6Микроепруветка за СУЕ (капилярна кръв)бр.21000

7Микроепруветка за СУЕ (венозна кръв)бр.21000

8Статив за Микроепруветка за СУЕ (капилярна кръв)бр.4

9Епруветка за ретикулоцити (капилярна кръв)бр.600

10Луер Адапторбр.21000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 80 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Епруветки за изследване на наркотични вещества и алкохол - затворена позиция

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141300 Venepuncture, blood sampling devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Вакуумни епруветки за иззследване на алкохол в кръвта не по малка от 4 мл.с натриев флуорид и сол на ЕДТА , 13х75ммбр.2600

2Вакуумни епруветки за иззследване на алкохол в кръвта не по малка от 4 мл.с натриев флуорид и калиев оксалат , 13х75 ммбр.1000

3Вакуумни епруветки за изследване на наркотични вещества или техни аналози в кръвта- не по малка от 7 мл. - с хепарин или сол на ЕДТА бр.2000

4Игли за затворената система 20 - 22 Gбр.3600

5Холдер за вакутейнер бр.2600

6Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след манипулация механичнобр.100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 600.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Спринцовки и игли - затворена позиция

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Спринцовки специална опаковка по 100бр. - 1 сс инсулинова с иглабр.26000

2Спринцовки специална опаковка по 100бр. -2 сс двусъставнабр.380000

3Спринцовки специална опаковка по 100бр. -5 сс двусъставнабр.300000

4Спринцовки специална опаковка по 100бр. -10 сс двусъставнабр.300000

5Спринцовки специална опаковка по 100бр. -20 сс двусъставнабр.120000

6Спринцовки -50 сс трисъставна тип "Luer Lock" за перфузорбр.40000

7Спринцовки 50 сс ексцентричен конус бр.10000

8Спринцовки 50 сс трисъставна - съвместима с перфузор "Браун"бр.40000

9Спринцовки 50/60 сс трисъставна тип "Luer Lock" за перфузорбр.5000

10Спринцовки 50 сс трисъставна / катетърен тип/бр.10000

11Спринцовка за ентерално хранене и приложение на течности. Обем 50/60 мл. С конектор ENFit и лилаво бутало,  съгласно международен стандарт за сигурност ISO 80369-3.бр.200

12Спринцовки 150 сс,  Luer, тип Жанет стерилнабр.50

13Спринцовка за измерване и регулиране на налягането в маншета на ендотрахеалната траба и трахеостомна канюлабр.10

14Еднократни игли за спринцовки №18Gбр.350000

15Еднократни игли за спринцовки №20Gбр.350000

16Еднократни игли за спринцовки №22,Gбр.250000

17Еднократни игли за спринцовки №23Gбр.35000

18Еднократни игли за спринцовки №27Gбр.37000

19Игла за аспирационна биопсия- тип „Chiba” - 20 G , ф - 0,90мм и дължина 20 смбр.30

20Игла за аспирационна биопсия- тип „Chiba” - 22 G , ф - 0,70мм и дължина 20 смбр.30

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 190 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Алтернативна затворена система за взимане на биологичен материал - затворена позиция

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141300 Venepuncture, blood sampling devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Затворена система за вземане на кръв - епруветки за кръвна картина к-т с луер накрайник и капаче на винт до 3 мл.бр.50000

2Затворена система за вземане на кръв :- епруветки за серум за биохимия,к-т с луер накрайник и капаче на винт до 3 мл.бр.50000

3Затворена система за вземане на кръв :- епруветки за серум за биохимия с гел до 5 мл.,к-т с луер накрайник и капаче на винт  бр.1000

4Затворена система за вземане на кръв :- епруветки за хемостаза до 3 мл.,к-т с луер накрайник и капаче на винтбр.20000

5Затворена система за вземане на кръв :- епруветки за СУЕ Вестергрейн,к-т с луер накрайник и капаче на винтбр.10000

6Игли с адаптер, стерилен комплект, 20 - 22 G за затворени системи за взимане на кръв, еднократни, бр.50000

7Игли тип Бътерфлай с адаптер и удължител, стерилен комплект, 20 - 21 G за затворени системи за взимане на кръв, еднократни, бр.3000

8Микроепруветка EDTA 200 мкл. в комплект  с дозираща капилярка за кръвна картинабр.25000

9Микроепруветка за СУЕ (капилярна кръв) по Панченко до 150 мкл., комплект с дозираща капилярка ипипетабр.4000

10Микроепруветка за серум (капилярна кръв)  с улей  500 -800 мкл.бр.5000

11Микроепруветка с готов разтвор за ретикулоцити в комплект  с дозираща капиляркабр.500

12Вакуумна епруветка 4 мл.с натриев флуорид/или калиев оксалат/ и сол на ЕДТА , 13х75мм, за изследване на алкохолбр.1500

13Вакуумна епруветка с EDTA 2-3 мл. с винтова капчка за кръвна картинабр.7000

14Вакуумна епруветка  7-9 мл. със сол на ЕДТА или Li hep. , за изследване на наркотични веществабр.600

15Игли за вакуумни епруветки 20-22Gбр.10000

16Холдер за вакуумна епруветкабр.200

17Автоматичен турникетбр.50

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 70 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Инфузионни и трансфузионни системи - затворена позиция

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194120 Infusion supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Системи инфузионни,приложими за твърди и деформируеми контейнери,с метална игла,твърда прозрачна капкова камера с еластичен пълнещ сегмент,отвори на филтъра от 10 до 15 микронабр.200000

2Системи инфузионни,приложими за твърди и деформируеми контейнери,с метална игла, мека прозрачна капкова камера с еластичен пълнещ сегмент,отвори на филтъра от 10 до 15 микронабр.80000

3Системи трансфузионни,с пластмасова банкова игла,за преливане на кръв и нейните компоненти от сакове,прозрачна капкова камера и капкообразовател,отвори на филтъра от 170 до 200микрона.бр.18000

4Инфузионна система с прецизен контрол на потока при гравитационна инфузия; флексибилна прозрачна камера, позволяваща визуален контрол на капката и бързо, и лесно регулиране нивото на течността;  филтър за течности 15 μm; вградена затваряща се система за обезвъдушаване с хидрофобен и олеофобен PTFE- филтър; прецизен регулатор, регулиращ потока бр.2400

5Система за вливане  с обем 200 мл., за еднократна употреба, съдържаща филтър за елиминиране на въздух, анти-сифон вентил против обратен теч, силиконов изпомпващ сегмент за прецизност при вливане, неусукващ се удължител, ролкова скоба за спиране/пускане и защитна капачкабр.20

6Удължители за перфузор,стерилни,с дължина 145-150см,еднократнибр.2000

7Удължители за перфузор,стерилни,с дължина 150см,еднократни - 08 мл.бр.2000

8Удължители за перфузор,стерилни,с дължина 180см, еднократнибр.16000

9Удължител за перфузор спираловиден 300смбр.20

10Капачки за абокатибр.24000

11Мини -спайк филтър-многодозов аспиратор с антибактериален филтър 0,5мкмбр.600

12Трипътно кранче-стерилно,за еднократна употреба,съвместимо с всички международни продуктибр.12000

13Абокат /двупътен/,стерилен,апирогенен,хиподермичен №16Gбр.200

14Абокат /двупътен/,стерилен,апирогенен,хиподермичен №18Gбр.2000

15Абокат /двупътен/,стерилен,апирогенен,хиподермичен №20Gбр.30000

16Абокат /двупътен/,стерилен,апирогенен,хиподермичен №22Gбр.50000

17Абокат /двупътен/,стерилен,апирогенен,хиподермичен №24Gбр.28000

18Абокат /двупътен/,стерилен,апирогенен,хиподермичен №26Gбр.1000

19Прав двоен коничен конектор и адаптер с размери:6 -8/6 - 8; 7-10/7-10; 10-13/10-13 бр.100

20Прав двоен коничен конектор и адаптер с размери:3.0 -5.0/7.0 – 10.0;   4.0 -7.0/7.0-10.0бр.100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 230 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Трисъставни спринцовки - затворена позиция

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Трисъставни спринцовки с ограничител предотвратяващ случайно изваждане,  на буталото с луер слип накрайник 2ссбр2000

2Трисъставни спринцовки с ограничител предотвратяващ случайно изваждане на буталото с луер слип накрайник 5ссбр2000

3Трисъставни спринцовки с ограничител предотвратяващ случайно изваждане,  на буталото с луер слип накрайник 10ссбр2000

4Трисъставни спринцовки с ограничител предотвратяващ случайно изваждане,  на буталото с луер слип накрайник 20ссбр2000

5Игли за инсулинови писалки 31G/6мм бр4000

6Спринцовка 50сс за фоточуствителни медикаментибр100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 200.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Еднократни консумативи - затворена позиция

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Еднократни чаршафи на ролка -60см/5м.2-пластови/ хартия и полиетилен/,перфорирана през определено разстояние за лесно разкъсване,от нерециклирана хартияролка500

2Маски еднократни с ластик-изработени от нетъкан текстил;трипластови;за еднократна употребабр.500000

3Маски еднократни с връзки-изработени от нетъкан текстил;трипластови;за еднократна употребабр.3000

4Шапки -медицински,за еднократна употреба-тип „барета“,на ластик;изработени от нетъкан текстил;проветрива повърхност,размер L ,XL, XXLбр.1000000

5Престилки медицински-изработени от нетъкан текстил,нестерилни,еднократни,опаковани по 10бр.бр.100000

6Калцуни еднократни- изработени от полиетилен; грапави, цветнибр.200000

7Калцуни за ръчна машина - цветни,опаковани по 100бр.оп.от 100 бр.400

8Калцуни за електронна машина - цветни,опаковани по 100бр.оп.от 100 бр.400

9Водоустойчива стерилна превръзка с прорез за фиксиране на периферна интравенозна канюла за възрастни 10 х 12см.бр.400

10Водоустойчива стерилна превръзка с прорез за фиксиране на периферна интравенозна канюла за възрастни 7 х 9смбр.200

11Защитни двузонови лепенки поддържащи затварянето на клепачите по време на общата анестезия. Двузонов дизайн, с вътрешна прозрачна зона и външна плътна, непрозрачна зона, незалепващи крила за лесно управляване и манипулиране. Стерилна еднократна опаковка - 2бр.оп.от 2 бр.400

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 450 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи за Ортопедия - затворена позиция

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 260 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР "MINDRAY BС-30S" - затворена позиция

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Разреждащ разтвор туба 20л.брой50

2Лизиращ реактив 500млброй25

3Почистващ препарат за пипетор 17млброй30

4Котролна кръв нормално, ниско и високо ниво опаковка6

5Принтерна термохартия 50мм/40ммброй300

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 200.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Алтернативен шевен материал - затворена позиция

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 75 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ - затворена позиция

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Диализатори – синтетични мембрани - 1,6 m², “Low-flux”, мембрана от полисулфон / полиетерсулфон. Минимални клирънсови in vitro характеристики при кръвен поток 300 ml/min, диализен поток 500 ml/min: Урея ≥ 265 ml/min, Креатинин ≥ 240 ml/min, Фосфати ≥ 185 ml/min, Витамин В12 ≥ 110 ml/min, Коефициент на Ултрафилтрация  ≥ 14 ml/h/mmHg. Стерилизация с йонизираща радиация (гама лъчи / електронно облъчване) / парабр.200

2Диализатори – синтетични мембрани - 1,8 m², “Low-flux”, мембрана от полисулфон / полиетерсулфон. Минимални клирънсови in vitro характеристики при кръвен поток 300 ml/min, диализен поток 500 ml/min: Урея ≥ 260 ml/min, Креатинин ≥ 240 ml/min, Фосфати ≥ 210 ml/min, Витамин В12 ≥ 145 ml/min, Коефициент на Ултрафилтрация ≥ 22 ml/h/mmHg. Стерилизация с йонизираща радиация (гама лъчи / електронно облъчване) / парабр.4300

3Диализатори – синтетични мембрани - 1,9 - 2,0 m², “Low-flux”, мембрана от полисулфон / полиетерсулфон. Минимални клирънсови in vitro характеристики при кръвен поток 300 ml/min, диализен поток 500 ml/min: Урея ≥ 265 ml/min, Креатинин ≥ 245 ml/min, Фосфати ≥ 200 ml/min, Витамин В12 ≥ 125 ml/min,  Коефициент на Ултрафилтрация ≥ 17 ml/h/mmHg. Стерилизация с йонизираща радиация (гама лъчи / електронно облъчване) / парабр.4000

4Диализатори – синтетични мембрани - 2,3 m², “Low-flux”, мембрана от полисулфон / полиетерсулфон. Минимални клирънсови in vitro характеристики при кръвен поток 300 ml/min, диализен поток 500 ml/min: Урея ≥ 285 ml/min, Креатинин ≥ 262 ml/min, Фосфати ≥ 243 ml/min, Витамин В12 ≥ 143 ml/min,  Коефициент на Ултрафилтрация ≥ 15 ml/h/mmHg. Стерилизация с йонизираща радиация (гама лъчи / електронно облъчване) / парабр.500

5Диализатори – синтетични мембрани - 1,8 m², “High-flux”, мембрана от полисулфон / полиетерсулфон. Минимални клирънсови in vitro характеристики при кръвен поток 300 ml/min, диализен поток 500 ml/min: Урея ≥ 264 ml/min, Креатинин ≥ 251 ml/min, Фосфати ≥ 244 ml/min, Витамин В12 ≥ 184 ml/min, Инулин ≥ 122 ml/min Коефициент на Ултрафилтрация ≥ 74 ml/h/mmHg. Стерилизация с йонизираща радиация (гама лъчи / електронно облъчване) / парабр.1000

6Диализатори – синтетични мембрани - 1,9 - 2.0 m², “High-flux”, мембрана от полисулфон / полиетерсулфон. Минимални клирънсови in vitro характеристики при кръвен поток 300 ml/min, диализен поток 500 ml/min: Урея ≥ 265 ml/min, Креатинин ≥ 255 ml/min, Фосфати ≥ 240 ml/min, Витамин В12 ≥ 180 ml/min, Инулин ≥ 117 ml/min Коефициент на Ултрафилтрация ≥ 78 ml/h/mmHg. Стерилизация с йонизираща радиация (гама лъчи / електронно облъчване) / парабр.1000

7Диализатори – синтетични мембрани - 2.3 m², “High-flux”, мембрана от полисулфон / полиетерсулфон. Минимални клирънсови in vitro характеристики при кръвен поток 300 ml/min, диализен поток 500 ml/min: Урея ≥ 290 ml/min, Креатинин ≥ 275 ml/min, Фосфати ≥ 275 ml/min, Витамин В12 ≥ 204 ml/min, Инулин ≥ 144 ml/min Коефициент на Ултрафилтрация ≥ 124 ml/h/mmHg. Стерилизация с йонизираща радиация (гама лъчи / електронно облъчване) / парабр.200

8Апирогенни филтри, съвместими с апарат Диалог+ и Диалог+ ХДФ онлайн, мембрана от полисулфон, коефициент на ултрафилтрация ≥ 270 ml/h mmHg, степен на задържане на ендотоксини ≥ 106 EU/ml, продължителност на употреба минимум 900 работни часа. Геометричните размери на филтъра да отговарят така, че да се побира в кутията за него. В случай, че филтрите не са оригинални, да бъде представено писмо.....

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 400 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ковид консумативи - отворена позиция

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Високи еднократни калцуни тип Ботуш - изработени от полиетилен; с грапава основа протих хлъзгане бр.48000

2Еднократен нестерилен защитен Гащеризон с ниво на защита 5/6 - от S до XXXL. Еднократен цял гащеризон с качулка, водоустойчев от дишаща материя. Ръкавите и крачолите да завършват с ластични маншети. Качулката да се пристяга посредством ластикбр.24000

3Еднократен нестерилен защитен Гащеризон с ниво на защита 5/6 - от 4XL до 5XL. Еднократен цял гащеризон с качулка, водоустойчев от дишаща материя. Ръкавите и крачолите да завършват с ластични маншети. Качулката да се пристяга посредством ластикбр.800

4Нестерилни еднократни комплекти чаршафи ( долен, калъфка и плик ) от нетъкан SMS текстил , трислойни, да са еластични непромокаеми. Долния чаршаф да бъде с ластик. С размери не по-малки от : - за долен чаршаф - 100/200 ; за калъфка 55/70 ; за плик 140/230комплект7000

5Защитни Маски отговарящи на стандарти N95/KN95/FFP2 без клапанбр.70000

6Защитни Маски отговарящи на стандарти N95/KN95/FFP2 с клапан бр.1000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 350 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи за Неонатология - затворена позиция

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Ендотрахеална тръба №2/2.5/3/3.5/4  изработена от специализиран мек, атравматичен PVC материал, цветна (зелена) за по-лесно проследяване, напълно рентгено-контрасна. Дисталния край огънат на 37°.  Удебелена начална  маркировка (2,5см) маркировка и на всеки 0.5см. Със ISO адаптор (15мм) позволяващ включването към вентилатор. бр.200

2Сонда за хранене на недоносени деца, изработена от изключително мек, атравматичен и флексибилен PVC материал. Дължина 40см маркировка на всеки см от 5ия до 35см Fr.4-Fr5. Рентгено позитивни, със заоблен връх и Luer съвместими.бр.1500

3Сонда за хранене на недоносени деца, изработена от изключително мек, атравматичен и флексибилен PVC материал. Дължина 40см - удебелена маркировка от самота начало и  на всеки сантиметър от 5ия до 35см Fr.8 Рентгено позитивни, със заоблен връх и Luer съвместими.бр.2000

4Периферен венозен катетър 24 G с гъвкави, прозрачни фиксиращи крилца, инжекционен порт, двупътен, апирогенен, тънкостенна игла с универсално заточване на върха и прозрачна ръкохватка за бърза проверка на кръвотечението, стерилен, хиподермичен. Канюла изработена от политетрафлуоретилен (PTFF) или полиуретан (PUR).бр.2000

5Периферен венозен катетър 22 G - 20 с гъвкави, прозрачни фиксиращи крилца, инжекционен порт, двупътен, апирогенен, тънкостенна игла с универсално заточване на върха и прозрачна ръкохватка за бърза проверка на кръвотечението, стерилен, хиподермичен. Канюла изработена от политетрафлуоретилен (PTFF) или полиуретан (PUR).бр.1000

6Сет за преждевременно родени деца: 1 бр.полиуретанов катетър; 1бр. Въвеждаща игла; 1бр спринцовка 3мл; 1бр. Конектор; Размери: Fr 2 - 15/ 30cmбр.50

7Катетър за приложение на сърфактант, чрез LISA метод. Полуригиден, прозрачен с мек дистален край. Удебелена маркировка започваща от 2рия см. Размери Fr 6 – 20cmбр.50

8Умбиликален катетър - Изцяло прозрачен PVC материал - рентгеноконтрастен и флексибилен. Размери: 40см - Fr 3,5 - 4 -5 -6 -7 и 8бр.300

9Централен венозен катетър 1Fr/ 28G (15-20-30cm)  за дългосрочно ползване при преждевременно родени деца (по-малки от 800гр) използвани за лечение и парентерално хранене. Сета включва 1бр. Катетър и 1 бр. Интродюсер.бр.80

10Торакален дрен - неонатологичен 8 и 10 FR.бр.100

11 Неонатологичен сет съдържащ : 1бр.Двулуменен Централен венозен катетър 3Fr.  с размери 10 - 15 и 20 см./ 1бр. Интродюсерна игла/ 1бр. Къса I.V канюла/ 1бр. Водач / 2бр. Дилататори/ 1 бр. Скалпел/ 1бр. Спринцовка 5мл и допълнителни фиксациибр.50

12Педиатричен сет съдържащ : 1бр.Двулуменен Централен венозен катетър 4,5Fr. с размери от 6 до 30см/ 1бр. Интродюсерна игла/ 1бр. Къса I.V канюла/ 1бр. Водач / 2бр. Дилататори/ 1 бр. Скалпел/ 1бр. Спринцовка 5мл и допълнителни фиксациибр.50

13Сет за преждевременно родени деца: 1 бр.полиуретанов катетър; 1бр. Въвеждаща игла; 1бр спринцовка 3мл; 1бр. Конектор; Размери: Fr 2 - 15/ 20cmбр.50

14Медицинско облекло за превенция на новордените от хипотермиябр.60

15Сет за артериален достъп (техника по Селдингер). 1 водач (прав) 1 прозрачен катетър (PE) Дължина 2 - 4 -6 и 8см.- 20Gбр.150

16Спинални игли (педиатрични) 25G - 50ммбр.60

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 55 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор Advia Centaur CP - затворена позиция

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1CEN/ АНТИ-TG 100T100т4

2CEN/ АНТИ-TPO 100T100т5

3CEN/ ИНСУЛИН 100T100т6

4CEN/ КОРТИЗОЛ 50T50т6

5CEN/ АFP 100T100т10

6CEN/ ЕСТРАДИОЛ подсилен 100T100т4

7CEN/ FSH 100T100т4

8CEN/ ОБЩ HCG 50T50т12

9CEN/ LH 60T60т5

10CEN/ ПРОГЕСТЕРОН 50T50т5

11CEN/ ПРОЛАКТИН 50T50т7

12CEN/ ТЕСТОСТЕРОН 100T100т6

13CEN/ DHEAS  50T50т3

14CEN/ СВОБОДЕН T3 50T50т24

15CEN/ СВОБОДЕН T4 50T50т35

16CEN/ ТSH ултра 100T100т24

17CEN/ СA 15-3 100T100т5

18CEN/ СA 19-9 50T50т5

19CEN/ СA 125 100T100т5

20CEN/ СEA 100T100т5

21CEN/ РSA 100T100т10

22CENC/ АНТИ-TG КАЛИБРАТОР 2х2х1мл2х2х1мл2

23CENC/ АНТИ-TG контрол 2х3х2мл 2х3х2мл2

24CENC/ ДИЛУЕНТ ЗА АНТИ-TG 2х5мл2х5мл2

25CENC/ АНТИ-TPO КАЛИБРАТОР 2х2х1мл2х2х1мл4

26CENC/ АНТИ-TPO контрол 2х3х2мл 2х3х2мл4

27CENC/ ДИЛУЕНТ ЗА АНТИ-TPO 2х5мл2х5мл2

28CENC/ ДИЛУЕНТ ЗА ИНСУЛИН 2х10мл2х10мл2

29CENC/ ИНСУЛИН КАЛИБРАТОР 2х2х1мл2х2х1мл3

30CENC/ КАЛИБРАТОР Е (PROG,TESTO,CORT) 2х2х2мл 2х2х2мл3

31CENC/ КАЛИБРАТОР D (AFP,CEA) 2х2х2мл2х2х2мл3

32CENC/ ДИЛУЕНТ ЗА ЕСТРАДИОЛ подсилен 2х5мл2х5мл2

33CENC/ ЕСТРАДИОЛ подсилен КАЛИБРАТОР 2х2х2мл2х2х2мл4

34CENC/ КАЛИБРАТОР В (DIG,FSH,LH,PRL,HCG,TSH) 2х2х5мл2х2х5мл4

35CENC/ ДИЛУЕНТ ЗА ОБЩ HCG 2х25мл2х25мл3

36CENC/ КАЛИБРАТОР А (FT3,FT4,T3,T4,T-Up) 2х2х5мл2х2х5мл4

37CENC/ СA 15-3 КАЛИБРАТОР 2х2х2мл2х2х2мл2

38CENC/ ДИЛУЕНТ ЗА CA 19-9 2х5мл2х5мл4

39CENC/ СА 125 КАЛИБРАТОР 2х2х2мл2х2х2мл4

40CENC/ ДИЛУЕНТ ЗА CEA 2х5мл2х5мл4

41CENC/ РSA КАЛИБРАТОР 2х2х2мл 2х2х2мл4

42BRC/ LC IMMUNOASSAY PLUS CONTROL /TRILEVEL/ 12X5ML12X5ML4

43BRC/ LC TUMOR MARKER CONTROL LEVEL 1 6X2ML6X2ML4

44BRC/ LC TUMOR MARKER CONTROL LEVEL 2 6X2ML6X2ML4

45BRC/ LC TUMOR MARKER CONTROL LEVEL 3 6X2ML6X2ML4

46CENC/ МУЛТИДИЛУЕНТ 1 2х25мл2х25мл4

47CENC/ МУЛТИДИЛУЕНТ 11 2х5мл2х5мл4

48CENC/ МУЛТИДИЛУЕНТ 2 2х10мл2х10мл4

49CENC/ ПРОУБ УОШ 1 250Т250т10

50CENC/ ПРОУБ УОШ 3 1х50мл1х50мл8

51CEN/ Уош 1 2х1500мл1500мл28

52CEN/ РЕАГЕНТ CP Киселина/Основа 2х300мл/1000Т2х300мл/1000Т32

53CEN/ ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР 12х70мл12х70мл6

54CEN/ Чашки за проба 3х500бр.500бр.8

55CEN/ КЮВЕТИ 3х1000бр.1000бр.20

56CEN/ ВРЪХЧЕТА ЗА ПРОБИ 18х360бр.18х360бр.5

57CEN/ ВИТАМИН В12 100Т100т6

58CEN/ ВИТАМИН В12 DDT /РИЛИЙЗИНГ АГЕНТ/ 1x2ml+2x25 ml1x2ml+2x25 ml5

59CEN/  КАЛИБРАТОР С (VIT B12 , FERR) 2x25 ml2x25 ml3

60CEN/  ПРОУБ УОШ 2   2х25мл2х25мл5

61CEN/  Т3/Т4/VB12   2x25 ml2х25мл5

62CEN/  МУЛТИДИЛУЕНТ 3 2х5мл2х5мл4

63CEN/ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОБ УОШ 1 2x25 ml2x25 ml10

64CEN/  ФЕРИТИН 50 Т50 Т20

65CEN/ ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА 100T100 Т20

66CENC/ ДИЛУЕНТ ЗА ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА 2х10мл2х10мл4

67ADVIA Centaur  COV2G 100 Т12

68ADVIA Centaur COV2T100 Т12

69ADVIA Centaur COVG QC Kit2 x 2 x 2 mL6

70ADVIA Centaur COV2T QC KIT2 x 2 x 2 mL6

71Кит за профилактика1 брой1

72Комплект шлаухи, сив 6 канал, перисталтична помпа1 брой1

73Комплект шлаухи, син 2 канала перисталтична помпа1 брой1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 180 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за автоматичен хематологичен анализатор 5 Diff - Huma Count 5D/16450 - затворена позиция

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1HC5D DILUENT л800

2HC5D CBC YSEмл9000

3HC5D DIFF LYSEмл22500

4HC5D CLEANмл750

5HC Calibrator 1x2 mlбр3

6HC5D Controls 2x3x3 mlкомпл6

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи и Реактиви за Апарат ROC PCR Hummingbird qPCR MQ 4164 - затворена позиция

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Sars-Cov-2 Detection Kit(Direct Fluorescence PCR), 48 tests/kitоп.15

2  Disposable Virus sampling tube(including swap), 1x50pcs/boxоп.15

3 Multiply-uStrip 0.2m , 120/оп                        оп.2

4 Multiply-Pro 0.2ml,1x250 бр.оп.5

5 Biochere lid chai, flat-/ 12/оп.оп.15

6 Microtube 1,5 ml Safeseal, 1x250 бр.оп.5

7Наконечници за автоматични пипети с филтър (96 бр./оп) 2-20 µl.оп.2

8Наконечници за автоматични пипети с филтър (96 бр./оп) 100-1000 µl.оп.2

9Наконечници за автоматични пипети с филтър (96 бр./оп) 20-200 µl.оп.2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Система за пулсов лаваж с два накрайника, подходяща за тазобедрени и коленни стави - затворена позиция

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици. За срока на договора, Възложителят си запазва правото да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

1Система за пулсов лаваж с два накрайника, подходяща за тазобедрени и коленни стави бр200

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет и сключването на нови договори, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия, съгласно ЗМИ ( Разрешително за търговия/ производство ). Чуждестранните лица могат да притежават аналогично разрешение съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени ( чл.60, ал.1 от ЗОП). При сключването на договор избраният изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, на територията на Република България, както и че е извършил съответната регистрация, ако е необходимо (вж. чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП).

Изискването се доказва като участникът попълва раздел А:ГОДНОСТ в Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника да представи копие на горепосоченото разрешително. Документите, с които се доказва съответствие със зададения критерий за подбор, могат да се изискват от възложителя при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към техническите възможности на участниците в процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания към техническите възможности на участниците в процедурата.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние:

Изисквания към участниците по чл.54, ал. 1 от ЗОП - основания за задължително отстраняване, както и по чл.

55, ал. 1, т.4 и 5 от ЗОП:

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП относно личното състояние на

участниците са абсолютно задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания ще

бъдат отстранени от участие в процедурата.

Липса на обстоятелства по чл. 69 от зпконпи. Обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/06/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Източник на финансиране - Собствени приходи

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 срещу решението за

откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна

информация

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2022