Építési beruházás - 27951-2019

21/01/2019    S14

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 014-027951

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70250875
Postai cím: Fáy utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály
E-mail: drjakabfya@gmail.com
Telefon: +36 13294074
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vasassc.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyesület
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Illovszky Stadion tervezése és kivitelezése II.

Hivatkozási szám: EKR000338732018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Illovszky Stadion tervezése és kivitelezése II.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 836 847 093.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45220000 Mérnöki és építési munkák
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz: 26085/1123

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elvégzendő feladat:

1. Északi lelátó mögötti térkő burkolatú sétány

1 370 m2, nehézgépjármű közlekedésére alkalmas térkő burkolat kialakítása, térvilágítással.

2. Külső területrendezés tartalékpálya környezetében

a. 1 427 m2, nehézgépjármű közlekedésére alkalmas bitumenes burkolatú út építése, vízelvezetéssel.

b. 389 m2 térkő burkolatú parkoló

c. Öltöző épület elötti 6 db nagy méretű fa kivágása és fa pótlása

d. A tartalékpálya és kézilabda csarnok közötti 1 829m2 terület tereprendezése

e. Tartalékpálya északi oldalán átkötő gyalogos térburkolatú járda készítése, 141m2

3. Tartalékpályához kapcsolódó munkák

a. 200 fős (2 soros) kültéri, fedett lelátó építése

b. Tartalékpálya eredményjelző, MLSZ F kategóriára előírt követelmények szerint

c. Tartalékpálya világítás min. 300 lux horizontális megvilágítás, fémhalogén világítótestekkel

4. Stadion sportvilágítás

UEFA 2016 Level B szint és HD TV közvetítés (1 200 lux főkamera-irányú megvilágítási szint) követelményei szerint, LED technológiával.

5. Alpintechnkai kikötési rendszer, tetőszerkezet alá, 650fm

6. RGB Homlokzati díszvilágítás, 630m hosszon

7. Szurkolói területek teljes körű Wifi lefedettsége

8. Stadion eredményjelzők, 2db MLSZ B kategóriára előírt követelmények szerint

9. 272 db zár, háromszintű főkulcs-rendszerének kialakítása

10. Engedélyezési, kiviteli tervdokumentáció elkészítése, 2 példányban, papír és elektronikus formátumban

További információk az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2)a szakértő (MV-É szakterületű FMV) többlet tapasztalata / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás II.2.5) pontjában az 1. értékelési szempont az Ár, mely alatt a tartalékkeret nélküli, Egyösszegű nettó vállalkozói díj értendő a tervezési és kivitelezési munkálatokra. II.1.6. pont: Ajánlatkérő tervezés-kivitelezési munkák megvalósítását várja el a nyertes ajánlattevőtől, amely munkák a természetüknél fogva, valamint a 322/2015. X.30.) Korm. rendelet alapján nem bonthatóak részekre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 136-310114
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Illovszky Stadion tervezése és kivitelezése II.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10760132
Postai cím: Gutenberg utca 25–27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kesz.hu
Telefon: +36 304463561
Fax: +36 76801520
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96419052
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 801 342 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 836 847 093.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Munkavédelmi tevékenység irányítása, organizációs feladatok, építész részfeladatok, tartószerkezeti részfeladatok,

Épületvillamossági munkák részfeladatai, közműépítés részmunkái, környezetrendezés részmunkái, útépítés részmunkái,

Tervezés részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevők adószáma:

Market Építő Zrt.: 14776355244

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.: 12614277206

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2019