Építési beruházás - 27986-2019

21/01/2019    S14

Magyarország-Pécs: Építési munkák

2019/S 014-027986

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 199-449891)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 308161441
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe: http://gov.pecs.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új pécsi vásárcsarnok megépítése

Hivatkozási szám: EKR000511302018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002- Új pécsi vásárcsarnok megépítése.

Nyertes Ajánlattevő feladata a kivitelezési feladatok mellett, a rendelkezésre álló engedélyezési és tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/01/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 199-449891

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2)
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 21/01/2019
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 13/02/2019
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 21/01/2019
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 13/02/2019
Helyi idő: 13:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő figyelemmel a 3. sz. kiegészítő tájékoztatás tartalmára, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában meghatározott módosított ajánlattételi határidőre – mely 21.1.2019 napja 10.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.