Services - 280260-2018

29/06/2018    S123    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Sweden-Örkeljunga: Road transport services

2018/S 123-280260

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Örkelljunga Kommun
212000-0878
Biblioteksgatan 10
Örkelljunga
286 21
Sweden
Contact person: Maria Johansson
E-mail: Maria.Johansson3@engelholm.se
NUTS code: SE224

Internet address(es):

Main address: http://www.orkelljunga.se

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Skoltaxi

Reference number: 2018/293
II.1.2)Main CPV code
60100000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Skoltaxi till elever på olika skolor runt om i kommunen.

Upphandlingen omfattar skolskjuts enligt regelbunden schemalagd trafik avsedd för transport för elever till och från skolan. Upphandlingen gäller skolskjutstrafik för förskoleklass- och grundskoleelever, men kommer även att i viss mån att omfatta gymnasieelever. Skolskjutstrafik ska ske varje skoldag, 178-182 dagar/läsår. Antalet dagar kan komma att variera inom detta intervall för vissa turer eftersom gymnasieskolan och grundskolan har separata läsårstider.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10 000 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
60130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE224
II.2.4)Description of the procurement:

Skoltaxi till elever på olika skolor runt om i kommunen.

Information om upphandlingen

Upphandlingen omfattar skolskjuts enligt regelbunden schemalagd trafik avsedd för transport för elever till och från skolan. Upphandlingen gäller skolskjutstrafik för förskoleklass- och grundskoleelever, men kommer även att i viss mån att omfatta gymnasieelever. Skolskjutstrafik ska ske varje skoldag, 178-182 dagar/läsår. Antalet dagar kan komma att variera inom detta intervall för vissa turer eftersom gymnasieskolan och grundskolan har separata läsårstider.

Föregående års elevantal uppgick till ca 145 elever och kan ses som en indikation på kommande års elevantal. Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden.

Avtalstiden är 1 år med möjlighet till förlängning upp till 3 år.

Elevunderlaget varierar över tiden varför sträckningar, volymer osv kan komma att förändras under avtalstiden. Justeringarna sker framförallt inför läsårsstarten, varje hösttermin. En variation med 25 % längre eller kortare sträckning måste accepteras under avtalstiden.

Den mellan läsåren varierande volymen innebär också att förutom förändringar i sträckning kan såväl avveckling av tur och som utökning med ny tur ske.

Vid en eventuell överprövning och vid händelser som kommunen inte rimligen kunnat förutse kan startdatum för avtalet förskjutas. Den totala avtalslängden kommer att vara densamma som angivits ovan.

Omfattning

Paket 1 - består av turer till och från Beringskolan (25-45 elever), Kungsskolan (6-15 elever), Mårdenskolan (2-6 elever) Paket 2 - består av turer till och från Ekets skola (10-15 elever)Paket 3 - består av turer till och från Tockarps skola (15-25 elever)Paket 4 - består av turer till och från Von Reisers skola, Åsljunga (3-10 elever).Paket 5 - består av turer till och från Bokelundaskolan, Skånes Fagerhult (35-60 elever).Paket 6 - består av tillkommande skolskjutsturer och specialturer, såsom transport till badhus, slöjd, hemkunskap mm kommer att ske mellan klockan 9-14 på skoldagar. Besked om dessa turer lämnas vid terminstarten.

Skolskjutstransporterna kommer fortlöpande under avtalstiden att anpassas till skolornas schemaläggning. Resorna kommer att samordnas så att så många som möjligt åker med på samma resa.

Under första och sista skoldagen kan turerna ha andra transportsträckor och tider än under resterande läsår. Förändringar i tider kan även förekomma i samband med t.ex. friluftsdagar.

Kommunen har avtal med bussbolag för en del av skolskjutsturer. Dessa sker oberoende av och utanför denna upphandling.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 073-162279
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/05/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Taxi Ängelholm AB
556334-7078
Transportgatan 9a
Ängelholm
262 71
Sweden
E-mail: magnus.wejdrup@vejbystrandstaxi.se
NUTS code: SE224

Internet address: http://www.taxiengelholm.se

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 000 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 10 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sweden
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/06/2018