Services - 280637-2022

25/05/2022    S101

Netherlands-Tilburg: Education and training services

2022/S 101-280637

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
National registration number: 231675315
Postal address: Stappegoorweg 183
Town: TILBURG
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5022DD
Country: Netherlands
Contact person: Inkoop Meesters
E-mail: post@inkoopmeesters.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.onderwijsgroeptilburg.nl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderwijsdiensten

II.1.2)Main CPV code
80000000 Education and training services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het verzorgen van Onderwijsdiensten binnen het onderwijsconcept van NCVB.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Tilburg

II.2.4)Description of the procurement:

Het betreft een raamovereenkomst waardoor de definitieve waarde van de opdracht niet is weer te geven.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: n.v.t. / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

NCVB Bedrijfsopleidingen is een onderdeel van Onderwijsgroep Tilburg. Vanuit de ambitie “het beste onderwijs van Nederland” geeft NCVB Bedrijfsopleidingen al jaren vorm aan haar onderwijs. Het onderwijs wordt middels een beproefd onderwijsconcept (Theorie/Werkvloerleren/Algemene vakken en BPV) voor zowel bekostigd als on-bekostigd onderwijs (3e leerweg) aangeboden aan werkgevers/werknemers in de branches Retail, Horeca, Logistiek, Beveiliging en Zorg. Daarnaast is NCVB samen met de andere scholen van OGT actief binnen Brabant Leert, Regionaal Mobiliteitsteam en Rangeerterrein.

Het onderwijsconcept van NCVB Bedrijfsopleidingen is extern getoetst op de kwaliteit en met goed resultaat afgesloten en de tevredenheid van klanten is groot.

NCVB maakt gebruik van een externe partij voor de verzorging van onderwijsdiensten ten behoeve van onder andere flexibiliteit, risicobeheersing en landelijke dekking.

Een opsomming in bijgevoegd bestand geeft weer waarom mededinging in de markt ontbreekt, waarom de gekozen procedure is ingezet en laat zien waarom 1 leverancier geschikt is voor uitvoering van deze opdracht.

Onderwijsgroep Tilburg gaat ervan uit dat er maar één geschikte leverancier is die de opdracht kan invullen voor Onderwijsdiensten voor NCVB Bedrijfsopleidingen. Onderwijsgroep Tilburg wil de markt middels deze aankondiging op de hoogte stellen en in de gelegenheid stellen om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Indien u bezwaar heeft tegen de voorgenomen contractering met TTC Projecten B.V., wordt u verzocht dit uiterlijk d.d. 20 mei 2022 10.00 uur via de berichtenmodule in TenderNed te melden. Gedurende de periode tot voornoemde datum en tijd gaat Onderwijsgroep Tilburg niet over tot ondertekening van de overeenkomst en/of tot opdrachtverlening voor de opdracht overgaan, zodat belangstellenden gedurende de deze termijn bezwaar aan kunnen maken tegen deze gunningsbeslissing. Als dit tijdens de bovengenoemde periode niet (succesvol) gebeurt, treedt rechtsverwerking op en kan Onderwijsgroep Tilburg over gaan tot contractering met TTC Projecten B.V.

** Vanwege het feit dat er nog geen overeenkomst gesloten is met de begunstigde partij, zijn er bij de datum van de sluiting van de overeenkomst en de totale waarde van de opdracht fictieve waarden ingevuld.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 087-237580
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Onderwijsdiensten

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TTC Projecten B.V.
National registration number: 54161614
Postal address: Databankweg 26
Town: Amersfoort
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3821 AL
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Gezien de aard van de overeenkomst (raamovereenkomst) is het niet mogelijk vooraf de omvang van de opdracht in een bedrag uit te drukken, aangezien er niet bekend is hoeveel en wat er precies afgenomen gaat worden. Om deze reden is de fictieve waarde €1,00 meegegeven

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Town: Breda
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2022