The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 280955-2019

17/06/2019    S114

Poland-Katowice: Miscellaneous structures

2019/S 114-280955

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Krzysztof Hadam oraz Artur Mandrysz
E-mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Telephone: +48 32/7161481
Fax: +48 32/7572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl/
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 281-1).

Reference number: 701802169/01.
II.1.2)Main CPV code
44212320 Miscellaneous structures
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w szacunkowej ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 3 542 104.12 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. Kotwa metalowa M-20 L-1000 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 12 000 kompl. 2. Kotwa metalowa M-20 L-1200 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 1 000 kompl. 3. Kotwa metalowa wklejana M20 L-1500 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 3 865 kompl. 4. Kotwa metalowa M-20L-1600 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 7 660 kompl. 5. Kotwa metalowa M-20 L-1800 zpodkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 125 kompl. 6. Kotwa metalowa M-20 L-2000 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 25 kompl. 7. Kotwa metalowa M-20 L-2200 z podkładką i nakrętką obudowachodnikowa - 940 kompl. 8. Kotwa metalowa M-20 L-2400 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa -400 kompl. 9. Kotwa metalowa M-20 L-2500 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 3 220 kompl. 10.Kotwa metalowa M-22 L-1500 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 2 230 kompl. 11. Kotwa metalowaMEW-1 M-22 L-1600 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 909 kompl. 12. Kotwa metalowa M-30L-1500 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 450 kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. Kotwa klinowa szybowa M-30 L-320 z nakrętką BN-78/0436-03 obudowa szybu - 700 kompl. 2. Kotwa klinowa szybowa M-30 L-320 z podkładką i nakrętką wklejana ocynk BN-78/0436-03 obudowa szybu - 330kompl. 3. Kotwa klinowa szybowa M-30 L-400 z nakrętką BN-78/0436-03 obudowa szybu - 65 kompl. 4. Kotwa klinowa szybowa M30 L-400 z podkładką i nakrętką wklejana ocynk BN-78/0436-03 obudowa szybu - 300kompl. 5. Kotwa klinowa szybowa M-30 L-500 z nakrętką BN-78/0436-03 obudowa szybu 25 kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. Kotwa wklejana strunowa 320KN Q 24 M-36 L-5000 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 1 000 kompl. 2. Kotwa wklejana strunowa 320KN Q 24 L-9000 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 2 370 kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

Kotwa strunowa wklejana 420KN Q 26 L-6000 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 797 kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Unieważnia się postępowanie w zakresie zadań nr 4,10 i 15 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4) ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W zakresie zadania nr 11 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. Kotwa wklejana strunowa 300KN Q 20 L-5000 przystropowa z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa -3 848 kompl. 2. Kotwa wklejana strunowa 300KN Q 20 L-6000 przystropowa z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 1 650 kompl. 3. Kotwa wklejana strunowa 300KN Q 20 L-8500 przystropowa z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 150 kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. Kotwa wklejana strunowa 350KN Q 24 L-5000 wstrząsoodporna z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa- 350 kompl. 2. Kotwa wklejana strunowa 350KN Q 24 L-6000 wstrząsoodporna z podkładką i nakrętkąobudowa chodnikowa - 1 100 kompl. 3. Kotwa wklejana strunowa 350KN Q 24 L-7000 wstrząsoodporna zpodkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 1 978 kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. Kotwa wklejana strunowa 430KN Q 26 L-4000 wstrząsoodporna z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa- 1 300 kompl. 2. Kotwa wklejana strunowa 430KN Q 26 L-6000 wstrząsoodporna z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 430 kompl. 3. Kotwa wklejana strunowa 430KN Q 26 L-9000 wstrząsoodporna z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 1 770 kompl. 4. Kotwa wklejana strunowa 430KN Q 26 L-9000wstrząsoodporna iniekcyjna z głowicą iniekcyjną i nakrętką obudowa chodnikowa - 2 006 kompl. 5. Kotwa wklejana strunowa 430KN Q 26 L-10000 wstrząsoodporna iniekcyjna z głowicą iniekcyjną i nakrętką obudowa chodnikowa - 593 kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

Kotwa wklejana żebrowana M30 MIN 120KN śr. żerdzi 30-32MM M30 L-1500 z podkładką i nakrętką - 1 950kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. Kotwa zespolona L-1800 obudowa chodnikowa - 470 kompl. 2. Kotwa zespolona L-2150 obudowa chodnikowa - 550 kompl. 3. Kotwa zespolona L-2200 obudowa chodnikowa - 60 kompl. 4. Kotwa zespolonaL-2500 obudowa chodnikowa - 450 kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. Kotwa metalowa wklejana M-24 L-1800 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 500 kompl. 2. Kotwa metalowa wklejana M-24 L-2500 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 1 065 kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Unieważnia się postępowanie w zakresie zadań nr 4,10 i 15 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4) ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W zakresie zadania nr 11 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

11

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

Kotwa stalowa górnicza śrubowa z łbem 6xkątnym 20X1250/350D MAX 148/185KN mocowanie stropów i ścianek chodników w kopalniach do skał średniej twardości - 10 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Unieważnia się postępowanie w zakresie zadań nr 4,10 i 15 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4) ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W zakresie zadania nr 11 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

12

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. Kotwa metalowa wklejana M-20 L-1000 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 1 000 kompl. 2. Kotwa metalowa wklejana M-20 L-1600 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 1 000 kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

13

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. kotwa wklejana żebrowana M-20 L-1000 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 150 kompl. 2. Kotwa wklejana żebrowana M-20 L-1500 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 150 kompl. 3. Kotwa wklejana żebrowana M-20 L-2500 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa - 150 kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

14

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

Kotwa wklejana żebrowana 250KN śr. żerdzi Q 22 gwint M24 L-2150 z podkładką i nakrętką - 1 000 kompl.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

15

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
44212320 Miscellaneous structures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. Podkładka 45X45X6MM otwór Q 17 kwadratowa kotwa metalowa - 1 000 szt. 2. Podkładka 45X45X6MMotwór Q 21 kwadratowa kotwa metalowa - 1 000 szt. 3. Podkładka 65X65X8MM otwór Q 32 kwadratowa kotwa metalowa - 1 000 szt. 4. Podkładka 300x200X10 kształtowa kotwa strunowa - 350 szt. 5. Nakrętka M-22 kotwa metalowa - 440 szt. 6. Podkładka sferyczna kotwa metalowa - 600 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Unieważnia się postępowanie w zakresie zadań nr 4,10 i 15 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4) ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W zakresie zadania nr 11 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 021-046819
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

KOTWY METALOWE Z PODKŁADKĄ I NAKRĘTKĄ.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DSI Underground Merol Sp. z o.o.
Postal address: ul. Przemysłowa 30
Town: Stalowa Wola
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 37-450
Country: Poland
E-mail: info.merol@dsiunderground.pl
Telephone: +48 158425008
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 587 419.85 PLN
Total value of the contract/lot: 559 345.12 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

KOTWY KLINOWE SZYBOWE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Minova Arnall Sp. z o. o.
Postal address: Golce 100
Town: Truskolasy
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-134
Country: Poland
E-mail: minova.arnall@minovaglobal.com
Telephone: +48 343176644
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 43 068.70 PLN
Total value of the contract/lot: 47 976.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

KOTWY WKLEJANE STRUNOWE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DSI Underground Merol Sp. z o.o.
Postal address: ul. Przemysłowa 30
Town: Stalowa Wola
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 37-450
Country: Poland
E-mail: info.merol@dsiunderground.pl
Telephone: +48 158425008
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 422 950.00 PLN
Total value of the contract/lot: 461 727.90 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Kotwa strunowa wklejana 420KN Q 26 L-6000 z podkładką i nakrętką obudowa chodnikowa.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

KOTWY WKLEJANE STRUNOWE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma LEX Jakub Słowik
Postal address: ul. Unii Europejskiej 29
Town: Oświęcim
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 32-600
Country: Poland
E-mail: lex.oswiecim@interia.pl
Telephone: +48 605884226
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 559 100.00 PLN
Total value of the contract/lot: 621 736.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

KOTWY WKLEJANE STRUNOWE WSTRZĄSOODPORNE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma LEX Jakub Słowik
Postal address: ul. Unii Europejskiej 29
Town: Oświęcim
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 32-600
Country: Poland
E-mail: lex.oswiecim@interia.pl
Telephone: +48 605884226
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 406 978.00 PLN
Total value of the contract/lot: 443 152.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

KOTWY WKLEJANE STRUNOWE WSTRZĄSOODPORNE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma LEX Jakub Słowik
Postal address: ul. Unii Europejskiej 29
Town: Oświęcim
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 32-600
Country: Poland
E-mail: lex.oswiecim@interia.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 142 844.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 222 190.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Kotwa wklejana żebrowana M30 MIN 120KN śr. żerdzi 30-32MM M30 L-1500 z podkładką i nakrętką

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Minova Arnall Sp. z o. o.
Postal address: Golce 100
Town: Truskolasy
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-134
Country: Poland
E-mail: minova.arnall@minovaglobal.com
Telephone: +48 343176644
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 70 336.50 PLN
Total value of the contract/lot: 74 197.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

KOTWY ZESPOLONE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DSI Underground Merol Sp. z o.o.
Postal address: ul. Przemysłowa 30
Town: Stalowa Wola
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 37-450
Country: Poland
E-mail: info.merol@dsiunderground.pl
Telephone: +48 158425008
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 42 311.70 PLN
Total value of the contract/lot: 45 481.10 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Kotwy metalowe wklejane M-24 L-1800/L-2500 z podkładką i nakrętką

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Kotwa stalowa górnicza śrubowa z łbem 6xkątnym 20X1250/350D MAX 148/185KN mocowanie stropów i ścianek chodników w kopalniach do skał średniej twardości

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Postal address: ul. Rudna Mała 49/a
Town: Głogów Małopolski
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 36-060
Country: Poland
E-mail: gorniczy@dremex.com.pl
Telephone: +48 600967906
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 32 480.00 PLN
Total value of the contract/lot: 29 900.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

KOTWY WKLEJANE ŻEBROWANE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DSI Underground Merol Sp. z o.o.
Postal address: ul. Przemysłowa 30
Town: Stalowa Wola
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 37-450
Country: Poland
E-mail: info.merol@dsiunderground.pl
Telephone: +48 158425008
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 347.50 PLN
Total value of the contract/lot: 7 248.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Kotwa wklejana żebrowana 250KN śr. żerdzi Q 22 gwint M24 L-2150 z podkładką i nakrętką

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/05/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DSI Underground Merol Sp. z o.o.
Postal address: Przemysłowa 30
Town: Stalowa Wola
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 37-450
Country: Poland
E-mail: info.merol@dsiunderground.pl
Telephone: +48 158425008
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 28 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 29 150.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

PODKŁADKI I NAKRĘTKI

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:

I. Unieważnił postępowanie w zakresie zadań nr 4,10 i 15 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W zakresie zadania nr 11 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

II. Wybrał ofertę nw. Wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dremex” Sp. z o.o.: 36-060 Głogów Małopolski Rudna Mała 49/a w zakresie zadania nr 12.

2. DSI Underground „Merol” Sp. z o.o.: 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 30 w zakresie zadań nr 1,3,9,13 i 14.

3. Firma „LEX” Jakub Słowik 32-600 Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 29 w zakresie zadań nr 5,6, i 7.

4. Minova Arnall Sp z o. o. 42-134 Truskolasy, ul. Golce 100 w zakresie zadań nr 2 i 8,

Które uzyskały najwyższą ocenę punktową, tj. 100 punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert – najniższa cena, znaczenie (waga) - 100 %.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publiczny - Departament Odwołań.
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/06/2019