Építési beruházás - 281963-2022

27/05/2022    S102

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 102-281963

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lugosi Szilveszter
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301739985
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Maglódi kézilabdacsarnok kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR001349982021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős építési engedély, valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján, monolit vasbeton pillér merevítésű, rétegragasztott tető szerkezetű kézilabda csarnok kivitelezése, teljes körű kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, az alábbi műszaki paraméterekkel:

Beruházás helyszíne: 2234, Maglód, Kállai Pál utca 2, hrsz.:4287/30

Nettó alapterülete: 2299,89 m2

Tornaterem küzdőtér mérete: 20x40 m

Sportpadló mérete: 1061,78 m2

Fittness és konditerem mérete: 95,86 m2

Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 7,15 m

Öltöző helyiség: 80,69 m2

Vizesblokk: 118,2 m2

A kézilabda munkacsarnok egy 7,15 m szabad belmagasságú küzdő részből, 462 ülőhelyes nézőtérből és az ezekhez tartozó kiszolgáló blokkból áll. A kiszolgáló blokk, mint additív tömeg kapcsolódik a küzdőtérhez, és félnyeregtetővel van fedve. Az épületbe az előcsarnokon át lehet bejutni, az intézmény előterében a közönségforgalom számára 2 férfi wc (4db piszoár) 6db női wc és 1 db akadálymentes wc található. Az előcsarnokból közvetlenül nyílik a küzdőtér, az öltözők egyenként 20 fő egyidejű öltözését biztosítják, a zuhanyzókban 4-4 épített zuhanyállás funkcionál. Az öltözői folyosó végén kap helyet a 2 edzői öltöző és mosdó, a bemelegítésre is szolgáló konditerem és elektromos helység. A küzdőtérből érhető el a szertár, valamint a takarítószer tároló helyiség. Az épület gépészeti berendezéseinek elhelyezésére szolgáló helyiség az emeleten kapott helyet. A küzdőtér megvilágítási értéke tervezetten 1000 lux. A tárgyi beruházás EHF által elfogadott minősítéssel rendelkező sportpadló rendszer kivitelezését is magában foglalja.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 257 686 659.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45312200 Betörésjelző rendszer szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Maglód belter. 4287/30. HRSZ-en nyilvántart., természetben a "címképzés alatt" szám alatt található, „Kivett beépítetlen terület” megnev. ing., és a Megrendelői Követelményekben meghat. Kapcs. Ing.-ok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős építési engedély, valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján, monolit vasbeton pillér merevítésű, rétegragasztott tető szerkezetű kézilabda csarnok kivitelezése, teljes körű kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, az alábbi műszaki paraméterekkel:

Beruházás helyszíne: 2234, Maglód, Kállai Pál utca 2, hrsz.:4287/30

Nettó alapterülete: 2299,89 m2

Tornaterem küzdőtér mérete: 20x40 m

Sportpadló mérete: 1061,78 m2

Fittness és konditerem mérete: 95,86 m2

Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 7,15 m

Öltöző helyiség: 80,69 m2

Vizesblokk: 118,2 m2

A kézilabda munkacsarnok egy 7,15 m szabad belmagasságú küzdő részből, 462 ülőhelyes nézőtérből és az ezekhez tartozó kiszolgáló blokkból áll. A kiszolgáló blokk, mint additív tömeg kapcsolódik a küzdőtérhez, és félnyeregtetővel van fedve. Az épületbe az előcsarnokon át lehet bejutni, az intézmény előterében a közönségforgalom számára 2 férfi wc (4db piszoár) 6db női wc és 1 db akadálymentes wc található. Az előcsarnokból közvetlenül nyílik a küzdőtér, az öltözők egyenként 20 fő egyidejű öltözését biztosítják, a zuhanyzókban 4-4 épített zuhanyállás funkcionál. Az öltözői folyosó végén kap helyet a 2 edzői öltöző és mosdó, a bemelegítésre is szolgáló konditerem és elektromos helység. A küzdőtérből érhető el a szertár, valamint a takarítószer tároló helyiség. Az épület gépészeti berendezéseinek elhelyezésére szolgáló helyiség az emeleten kapott helyet. A küzdőtér megvilágítási értéke tervezetten 1000 lux.

A tárgyi beruházás EHF által elfogadott minősítéssel rendelkező sportpadló rendszer kivitelezését is magában foglalja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4.) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5.) Építésszervezési Terv / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 5.1.) Építéstechnológiai terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5.2.) Munkaerőterv / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 65
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 001-000037
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Maglódi kézilabdacsarnok kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14400276243
Postai cím: Rózsatő Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: pestiepitozrt@gmail.com
Telefon: +36 305307709
Fax: +36 12675244
Internetcím: http://www.pestiepito.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 257 686 659.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építészeti munkák egyes részei, gépészeti munkák egyes részei, elektromos munkák egyes részei.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

Adószáma: 25121254-2-42

Ajánlattevő neve: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1112 Budapest, Rózsatő utca 10.

Adószáma: 14400276-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/05/2022