Supplies - 282195-2016

13/08/2016    S156

România-Moravita: Utilaje agricole

2016/S 156-282195

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comuna Moravita
Număr naţional de înregistrare: 4358193
Adresă: Str. Principala nr. 261
Localitate: Moravita
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 307280
Țară: România
Persoană de contact: Borza Adina
E-mail: adinaoliviaborza@yahoo.com
Telefon: +40 751185588
Fax: +40 256397251
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.primariamoravita.ro
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipament pentru situatii de urgenta.

Număr de referinţă: MIS-ETC CODE 1423/5
II.1.2)Cod CPV principal
16000000 Utilaje agricole
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Echipament pentru situatii de urgenta: cort militar, paturi, mese si scaune pentru 300 de persoane, pompa mobila, ATV complet echipat pentru situatii de urgenta, drujbe, sistem electronic de alarma, generator electric, tractor cu 90-120 cp cu remorca cu prelata, bucatarie mobila militara, saci speciali pentru inundatii, tacamuri, masina de tuns iarba, truse de prim ajutor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 248 800.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 6
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Utilaje agricole

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
16000000 Utilaje agricole
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Comuna Moravita.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tractor de 90-120 cp 1 bucata; remorca cu prelata 1 bucata;

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Obiecte menajere si sanitare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39522500 Articole textile de camping
39522520 Paturi de campanie
39522530 Corturi
33141623 Truse de prim ajutor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Comuna Moravita.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— cort militar 20 de bucati,

— paturi 300 de bucati,

— mese si scaune pentru 300 de persoane,

— tacamuri 300 de bucati,

— truse de prim ajutor 10 bucati.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Bucatarie mobila militara

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39000000 Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Comuna Moravita.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Bucatarie mobila militara 2 bucati;

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament pentru situatii de urgenta

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34100000 Autovehicule
19000000 Produse din piele, materiale textile, din plastic şi din cauciuc
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Comuna Moravita.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ATV complet echipat pentru situatii de urgenta 1 bucata;

Saci speciali pentru inundatii 1 000 de bucati;

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem electronic de alarma

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35120000 Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de securitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Comuna Moravita.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem electronic de alarma 1 bucata.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
16300000 Secerătoare
31100000 Motoare, generatoare şi transformatoare electrice
42120000 Pompe şi compresoare
44510000 Scule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Comuna Moravita.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— pompa mobila 1 bucata;

— generator electric 1 bucata;

— drujba 2 bucati;

— masina de tuns iarba 1 bucata.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
12/09/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/08/2016