Works - 28243-2022

19/01/2022    S13

Netherlands-Helmond: Construction work

2022/S 013-028243

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Helmond
National registration number: 17272669
Postal address: Weg op den Heuvel 35
Town: Helmond
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5701 NV
Country: Netherlands
Contact person: Frank Spruit
E-mail: frank.spruit@helmond.nl
Internet address(es):
Main address: www.helmond.nl
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/374901
I.1)Name and addresses
Official name: Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
National registration number: 40258061
Postal address: Spoorlaan 171
Town: Tilburg
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5038 CB
Country: Netherlands
E-mail: omo@omo.nl
Internet address(es):
Main address: www.omo.nl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319104&B=CTMSOLUTION
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319104&B=CTMSOLUTION
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Realisatie Multi Functionele Sport Accommodatie Campus De Braak Helmond

Reference number: 286488
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Gemeente Helmond en vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zijn voornemens de Sport- en Beleefcampus De Braak (Campus De Braak) te realiseren. De aanbesteding is gericht op het contracteren van Opdrachtnemers voor:

1. Perceel 1: Realisatie MFSA Campus De Braak – Bouwkundig;

2. Perceel 2: Realisatie MFSA Campus De Braak – Elektrotechnische installaties;

3. Perceel 3: Realisatie MFSA Campus De Braak – Werktuigbouwkundige installaties.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1: Realisatie MFSA Campus De Braak Helmond - Bouwkundig

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000 Building construction work
45212000 Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants
45212200 Construction work for sports facilities
45212220 Multi-purpose sports facilities construction work
45212221 Construction work in connection with structures for sports ground
45212222 Gymnasium construction work
45212224 Stadium construction work
45212225 Sports hall construction work
45212230 Installation of changing rooms
45220000 Engineering works and construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Helmond

II.2.4)Description of the procurement:

Het werk omvat het geheel van leveranties en werkzaamheden benodigd voor het bouwkundig realiseren van de MFSA Campus De Braak.

Tevens behoort tot het werk:

- het uitwerken van de bestekstekeningen tot de definitieve werktekeningen;

- het vervaardigen en leveren van de detailberekeningen, tekeningen en componenten selecties;

- het vervaardigen, leveren en indienen van de benodigde sparings-, detail- en revisietekeningen;

- het vervaardigen en leveren van de revisiebescheiden, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

- het coördineren van de eigen werkzaamheden met de werkzaamheden van de elektrotechnisch en werktuigbouwkundig opdrachtnemer.

- het waar nodig afstemmen van de eigen werkzaamheden met de werkzaamheden van derden.

- het afstemmen met Opdrachtgever en voeren van overleg met andere stakeholders.

Zie voor verdere informatie de Selectieleidraad.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Contract wordt aangegaan tot definitieve oplevering MFSA.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Zie Selectieleidraad.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Alle communicatie welke van toepassing is op deze aanbesteding dient via CTM Solution te lopen. Het is niet toegestaan om buiten CTM Solution contact te zoeken met Aanbestedende dienst.

Contactpersoon via CTM Solution: mr. F.E.J. Spruit, projectleider aanbestedingen Campus De Braak.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2: Realisatie MFSA Campus de Braak Helmond - Elektrotechnische installaties

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45259000 Repair and maintenance of plant
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45315000 Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment
45315100 Electrical engineering installation works
50710000 Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Helmond

II.2.4)Description of the procurement:

Het werk omvat het geheel van leveranties en werkzaamheden benodigd voor het in het werk brengen en bedrijfsgereed maken van de elektrotechnische installaties, inclusief communicatie- en beveiligingsinstallaties, exclusief stadiontechnische installaties en gebruikersinstallaties, ten behoeve van de nieuwbouw van de MFSA Campus De Braak. Tevens behoort het onderhoud aan de elektrotechnische installaties gedurende een periode van 2 tot 5 jaar na oplevering (in de inschrijvingsleidraad wordt de exacte duur aangegeven) tot de scope van dit Perceel.

Tevens behoort tot het werk:

- het uitwerken van de bestekstekeningen tot de definitieve werktekeningen;

- het vervaardigen en leveren van de detailberekeningen, tekeningen en componenten selecties;

- het vervaardigen, leveren en indienen van de benodigde sparings-, detail- en revisietekeningen;

- het vervaardigen en leveren van testrapporten, meet- en inregelstaten;

- het vervaardigen en leveren van de revisiebescheiden, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

- het afstemmen met Opdrachtgever en voeren van overleg met andere stakeholders.

- het waar nodig afstemmen van de eigen werkzaamheden met de werkzaamheden van derden.

Zie voor verdere informatie de Selectieleidraad.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Contract wordt aangegaan tot definitieve oplevering MFSA.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Zie Selectieleidraad.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Alle communicatie welke van toepassing is op deze aanbesteding dient via CTM Solution te lopen. Het is niet toegestaan om buiten CTM Solution contact te zoeken met Aanbestedende dienst.

Contactpersoon via CTM Solution: mr. F.E.J. Spruit, projectleider aanbestedingen Campus De Braak.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 3: Realisatie MFSA Campus De Braak Helmond - Werktuigbouwkundige installaties

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45259000 Repair and maintenance of plant
45300000 Building installation work
45350000 Mechanical installations
45351000 Mechanical engineering installation works
50720000 Repair and maintenance services of central heating
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Helmond

II.2.4)Description of the procurement:

Het werk omvat het geheel van leveranties en werkzaamheden benodigd voor het in het werk brengen en bedrijfsgereed maken van de sanitaire en werktuigkundige installaties, inclusief regeltechnische voorzieningen en beveiligingen, ten behoeve van de nieuwbouw van MFSA Campus De Braak. Tevens behoort het onderhoud aan de werktuigbouwkundige installaties gedurende een periode van 2 tot 5 jaar na oplevering (in de inschrijvingsleidraad wordt de exacte duur aangegeven) tot de scope van dit Perceel.

Tevens behoort tot het werk:

- het uitwerken van de bestekstekeningen tot de definitieve werktekeningen;

- het vervaardigen en leveren van de detailberekeningen, tekeningen en componenten selecties;

- het vervaardigen, leveren en indienen van de benodigde sparings-, detail- en revisietekeningen;

- het vervaardigen en leveren van testrapporten, meet- en inregelstaten;

- het vervaardigen en leveren van de revisiebescheiden, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

- het afstemmen met Opdrachtgever en voeren van overleg met andere stakeholders.

- het waar nodig afstemmen van de eigen werkzaamheden met de werkzaamheden van derden.

Zie voor verdere informatie de Selectieleidraad.

Zie voor verdere informatie de Selectieleidraad.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Contract wordt aangegaan tot definitieve oplevering MFSA.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Zie Selectieleidraad.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Alle communicatie welke van toepassing is op deze aanbesteding dient via CTM Solution te lopen. Het is niet toegestaan om buiten CTM Solution contact te zoeken met Aanbestedende dienst.

Contactpersoon via CTM Solution: mr. F.E.J. Spruit, projectleider aanbestedingen Campus De Braak.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie Selectieleidraad.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zie Selectieleidraad.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 29/04/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Alle communicatie welke van toepassing is op deze aanbesteding dient via CTM Solution te lopen. Het is niet toegestaan om buiten CTM Solution contact te zoeken met Aanbestedende dienst.

Contactpersoon via CTM Solution: mr. F.E.J. Spruit, projectleider aanbestedingen Campus De Braak.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven
Postal address: Stadhuisplein 4
Town: Eindhoven
Postal code: 5611EM
Country: Netherlands
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

7 kalenderdag dagen gerekend vanaf de dag van verzenden Selectiebeslissing en 20 kalenderdagen gerekend vanaf de dag van verzenden Gunningsbeslissing.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/01/2022