Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 282918-2016

13/08/2016    S156

Magyarország-Szeged: Régészeti szolgáltatások

2016/S 156-282918

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Móra Ferenc Múzeum
Nemzeti azonosító szám: AK15984
Postai cím: Roosevelt tér 1–3.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borboláné Szakács Mária
E-mail: borbolane@mfm.u-szeged.hu
Telefon: +36 62549049
Fax: +36 62549049
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.moramuzeum.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mfm.u-szeged.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint régészeti szakfeladatok, térinformatikai feldolgozás.

II.1.2)Fő CPV-kód
71351914 Régészeti szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés keretében:

1. régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti bontómunka:

a) régészeti bontómunka régészeti lelőhelyen;

b) régészeti bontómunka több rétegű és városi feltáráson, illetve területtel nem mérhető lelőhelyeken;

2. régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti szakmai munka:

a) komplex régészeti feladatellátás, mely tartalmazza valamennyi régészeti szakfeladatot valamint járulékos régészeti szakfeladatot;

b) terepi geodéziai szakfeladatok végzése;

c) térinformatikai utómunkák, feldolgozás végzése;

3. régészeti feltárásokhoz kapcsolódó gépi humuszolás, valamint egyéb járulékos gépi földmunkák végzése:

a) régészeti megelőző feltárásokon teljes felületen, gépi humuszolás végzése, 80 cm mélységig, 1 km-en belüli földelhordással;

b) régészeti próbafeltárásokon kutatóárok gépi humuszolása, 80 cm mélységig, földelhordás nélkül;

c) gépi humuszolás végzése 80 cm-t meghaladóan; d) munkaterület visszatöltése földdel, tömörítés nélkül.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 500 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71351914 Régészeti szolgáltatások
71351000 Geológiai, geofizikai és egyéb tudományos felderítési szolgáltatások
71351900 Geológiai, oceanográfiai és fidrológiai szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén, Ajánlatkérő által a teljesítés során egyedi megrendelés során kijelölt helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretszerződés keretében az alábbi feladatokat szükséges ellátni:

1. régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti bontómunka:

a) régészeti bontómunka régészeti lelőhelyen;

b) régészeti bontómunka több rétegű és városi feltáráson, illetve területtel nem mérhető lelőhelyeken;

2. régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti szakmai munka:

a) komplex régészeti feladatellátás, mely tartalmazza valamennyi régészeti szakfeladatot valamint járulékos régészeti szakfeladatot;

b) terepi geodéziai szakfeladatok végzése;

c) térinformatikai utómunkák, feldolgozás végzése;

3. régészeti feltárásokhoz kapcsolódó gépi humuszolás, valamint egyéb járulékos gépi földmunkák végzése:

a) régészeti megelőző feltárásokon teljes felületen, gépi humuszolás végzése, 80 cm mélységig, 1 km-en belüli földelhordással;

b) régészeti próbafeltárásokon kutatóárok gépi humuszolása, 80 cm mélységig, földelhordás nélkül;

c) gépi humuszolás végzése 80 cm-t meghaladóan;

d) munkaterület visszatöltése földdel, tömörítés nélkül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke min. 40 000 HUF/nap, max. 60 000 HUF/nap / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kiszállás ideje a régészeti lelőhelyre a megrendelés visszaigazolását követően (min. 3 max. 10 munkanap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 190
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 091-162821
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Salisbury Kft.
Postai cím: Víg u. 57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 500 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Az eljárásban az alábbi ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:

— név: Salisbury Kft.,

— cím: 2040 Budaörs, Víg u. 57.,

— adószám: 11718873-2-13.

2. A szerződés teljesítése során sor kerül alvállalkozó bevonására.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmérési munka.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/08/2016