The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 282924-2019

18/06/2019    S115

Magyarország-Budapest: Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások

2019/S 115-282924

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefon: +36 13533200
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Médiatart.-kezelő-és disztributáló rendszer fejl.

Hivatkozási szám: EKR000129912019
II.1.2)Fő CPV-kód
72212100 Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése a II.2.4) pontban meghatározottak szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 159 720 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72212100 Iparspecifikus szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK székhelye (1037 Budapest, Kunigunda u. 64.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tárgy:az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése 4 hónapos időtartamra

Az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének célja, hogy az Ajánlatkérő (AK) audiovizuális vagyonát és élő tartalmait az interneten jelenítse meg és juttassa el a végfelhasználókhoz (mobilakalmazások, megjelenítést menedzselő, szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató tartalomkezelő és portálrendszer, külső és belső rendszerkapcsolatok, tartalomtovábbító rendszer)

A nyertes aj. tevő (AT) feladatai:

1. Videó kiszolgáló rendszer (CDN) 7/24 (heti 7nap,napi 24óra) rendelkezésre állású üzemeltetése-ennek keretében 7 televízió csatorna és 7 rádió csatorna on-line élő audio/videó tartalmak és VoD tartalmak előállítása és kiszolgálása szolgáltatás formájában,15 csatorna egyidejű streaming-je, audió csatornák on-line (ABR) streaming-je (PC,tablet és mobil platformokra), min. magyarországi (mo-i)100 Gbps és min. nemzetközi irányú 5 Gbps sávszélesség; olyan Digital Right Management (DRM) szolgáltatás, amelyet FIFA, UEFA, NOB, EHF és FIA is elfogad; (GeoIP szűrés; Tokenizáció) min. 100 000 konkurens látogató egyidejű kiszolgálása, mo-i internetes adatkicserélő központban telepített vagy ahhoz legalább 10 Gbit/s-os távközlési összeköttetéssel kapcsolódó,a szolgáltatást teljesítő telephelyek tekintetében 1+1-es redundanciával kiépített és a telephelyeken belül is tartalékolt CDN-rendszerrel,legalább 80 Gbps mo-i BIX kapcsolattal és 40 Gbps privát peering-gel mo-i internetszolgáltatók (ISP-k) felé, legalább 40 TB storage kapacitással, HbbTV-alkalmazások DVB-T műsorszóró hálózatokon keresztüli folyamatos jelzésátvitelére alkalmas, redundáns rendszertechnikával, CDN-alapú audió streaming szolgáltatásra legalább Icecast és a Shoutcast formátumú audió streaming támogatásával

2. AK audiovizuális vagyonának és tartalmainak interneten történő megjelenítését és a kapcsolódó szerkesztőségi munkafolyamatokat támogató nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerének informatikai 7/24 rendelkezésre állású üzemeltetés-támogatása és továbbfejlesztése, ennek keretében a szerződés időtartama alatt legalább havi 1 400 000 egyedi felhasználó és legalább havi 30 000 000 oldalletöltés kiszolgálása, ill. legalább 100 000 konkurens látogató kiszolgálására

AK elvárása, hogy az internetes tartalomkezelő rendszerből (CMS) mint egy egységből egyidejűleg történjen az AK 7 darab televíziós és 7 darab rádiós csatorna csatornatámogató weboldal kiszolgálása és interneten való megjelenítése, Vod és AOD szolgáltatás legalább 150 000 db egyidejűleg kezelt videóállománnyal és 20 000 db egyidejűleg kezelt audioállománnyal

3. Az AK élő és VoD tartalmainak mobilalkalmazásokban történő megjelenítése, valamint a közösségi média felületeken való megjelenés üzemeltetés-támogatása olyan módon, hogy az alkalmazás, ill. az azt kiszolgáló felhő alapú rendszer képes legyen az auto scaling szolgáltatásra, amely legalább 99,95 %-ban,garantált módon (SLA) rendelkezésre áll; alkalmas olyan push üzenetküldésre, amelynek során 1 üzenetet egyidejűleg legalább 65 000 különböző készülékre került kiküldésre; alkalmas az 1 órán belül beérkező maximális request count tekintetében az azonos alkalommal mért legalább 150 000 érték elérésére

AK a Kbt.65.§(10) bek.ben foglaltaknak megfelelően előírja, hogy a fenti 1. pont szerinti CDN üzemeletetés és a 3.pont szerinti mobil alkalmazás-fejlesztés olyan alapvető fontosságú feladatnak minősül, amelyeket maga az AT vagy közös AT-k egyike kell hogy végezzen, a feladatokhoz kapcsolódó III.1.3) pont M1.1) és M1.3), ill. M2.1) és M2.4) alpont szerinti követelmények tekintetében az AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó

A szerződés teljesítése tekintetében AK elvárása az ISO 9001 jelű szabvány szerinti minőségbiztosítási és az ISO 27001 jelű szabvány szerinti információbiztonsági szabályoknak való megfelelés

Tov. elvárások a közb.i dok.ban

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Indokolás: Tekintettel arra, hogy az eljárással érintett CDN, CMS és mobil alkalmazás-rendszer(ek) üzemeltetésére és fejlesztésére kötött szerződés 15.3.2019 napig biztosítja a biztonságos működést, AK számára elengedhetetlen, hogy a szerződésben meghatározott feladatok üzleti folytonossága ne álljon le (azaz esetlegesen szolgáltatás kiesés történjen), szükséges a tárgyi eljárás gyorsított eljárási formában történő lefolytatása

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 048-110394
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Médiatart.-kezelő-és disztributáló rendszer fejl.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30790140
Postai cím: Petzval József utca 31–33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: monostorit@ahrt.hu
Telefon: +36 207734661
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: APPSTERS Mobiltartalom-fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_16138476
Postai cím: Lukács Utca 4. III/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: lozsadi@appsters.me
Telefon: +36 203820755
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 159 720 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

— A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát:

ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. (1119 Budapest, Petzval József utca 31-33.; 10834730244;

— APPSTERS Mobiltartalom-fejlesztő Kft. (1023 Budapest, Lukács utca 4. III/8., 22988197241)

Közös ajánlattevők

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

CMS fejlesztés és üzemeltetés, weboldal fejlesztés és üzemeltetés

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/06/2019