The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 28297-2022

19/01/2022    S13

Hungary-Budapest: Construction work

2022/S 013-028297

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
National registration number: 15735760241
Postal address: Béke Tér 1.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1139
Country: Hungary
Contact person: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telephone: +36 12379817
Fax: +36 12379813
Internet address(es):
Main address: https://www.budapest13.hu/
Address of the buyer profile: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948092021/reszletek
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

67 lakásos önkormányzati lakóépület építése

Reference number: EKR000948092021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1135 Budapest, Petneházy utca 90. szám alatti 27045 helyrajzi számú telken új 67 lakásos önkormányzati lakóépület kivitelezése

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 618 200 300.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45211300 Houses construction work
45300000 Building installation work
45400000 Building completion work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1135 Budapest, Petneházy u. 90. (hrsz. 27045)

II.2.4)Description of the procurement:

1.

1135 Budapest, Petneházy utca 90. szám alatti 27045 helyrajzi számú telken új 67 lakásos önkormányzati lakóépület kivitelezése

2.

Kivitelezés helyszíne: 1135 Budapest, Petneházy utca 90. (hrsz. 27045)

3.

A beruházás műszaki alapadatai:

- Telek területe: 2729 m2

- Beépített terület: 1689,19 m2

- Zöldfelület területe: 733,44 m2

- Épület össz. szintterülete: 8548,39 m2

- Lakások száma: 67 db

- Parkolók száma: 75 db

4.

Az épület megfelel a passzívház kritériumoknak.

A légtömörség-mérést Ajánlatkérő végezteti el.

5.

A beruházás építési engedélyköteles tevékenység.

6.

A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések - amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.

7.

Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Az M.2.1) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) / Weighting: 9
Quality criterion - Name: Az M.2.2) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) / Weighting: 4
Quality criterion - Name: Az M.2.3) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Jótállás (min. 12, max. 48 hónap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.

Pontkiosztás módszere: Az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalat” és a "jótállás" esetén egyenes arányosítás.

2.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

3.

Rész-ajánlattétel kizárása: A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy műszaki, funkcionális egységet képez, így nem lehetséges részekre bontani.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 162-425873
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

67 lakásos önkormányzati lakóépület építése

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FK-RASZTER Építő Zrt.
National registration number: 11887827205
Postal address: Felsőszinva Utca 73.
Town: Miskolc
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 3533
Country: Hungary
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telephone: +36 46531839
Fax: +36 46530412
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 618 200 300.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

1. Alvállalkozói területek:

- Épületgépész műszaki vezetői feladatok.

- Villamos műszaki vezetői feladatok.

- Műszaki szaktanácsadás, építés szervező műszaki koordinálás, irányítás.

- Föld-, írtás- és sziklamunka, bontás.

2. Alvállalkozók (arány nem ismert):

- Kráter-Com Bt. (22372853-1-04);

- Elektro-Line Kft. (10902123-2-41);

- PEKA BAU 2000 Kft. (12513712-2-05);

- Láng Monolit Kft. (24938569-2-13)

3.

További várható alvállalkozói területek (az ajánlat szerint):

- Felvonulási létesítmények egy része, őrzés-védelem, bontási munkák egy része, hulladék elszállítási feladatok, takarítási munkák egy része, zsaluzás és állványozás egy része, írtás, föld és sziklamunka egy része.

- Építőmesteri munkák: helyszíni beton és vasbeton munkák egy része, falazás és egyéb kőműves munkák egy része, fém és könnyű épületszerkezetek egy része, vakolás és rabicolás egy része.

- Szakipari munkák: szárazépítés egy része, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok egy része, ácsmunkák egy része, tetőfedő munkák egy része, bádogozás egy része, asztalos szerkezetek egy része, lakatosszerkezetek egy része, felületképzés egy része, szigetelés egy része, kőburkolat készítésének egy része.

- Út- kert és parképítési munkák egy része, közműépítési munkák egy része.

- Épületgépészeti munkák egy része, felvonók telepítése.

- Erősáramú munkák egy része, gyengeáramú munkák, automatika munkák egy része.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1.

Nyertes ajánlattevő adószáma: 11887827-2-05

2.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

- FK-RASZTER Építő Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva utca 73., adószám: 11887827-2-05)

- Nadie Property Kft. (1138 Budapest, Újpalotai út 2. fszt. 2., adószám: 14510007-2-41)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Jogorvoslati kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/01/2022