Építési beruházás - 284471-2016

17/08/2016    S157

Magyarország-Dunakeszi: Építési munkák

2016/S 157-284471

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK16367
Postai cím: Szent István utca 1.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Homolya József
E-mail: homolyajozsef@t-online.hu
Telefon: +36 27341646
Fax: +36 27341646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dkkozuzemi.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15963
Postai cím: Fő út. 25.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Manhalder Zoltánné
E-mail: manhalderne@dunakeszi.hu
Telefon: +36 27542800
Fax: +36 27341208
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dunakeszi.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keret-megállapodás a Dunakeszi Város Önkormányzata tulajdonában, fenntartásában, illetve kezelésében lévő különféle építmények építési, illetve építési jellegű felújítási, fenntartási munkáinak ellátá.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keret-megállapodás keretében vállalkozási szerződés a Dunakeszi Város Önkormányzata tulajdonában, fenntartásában, illetve kezelésében lévő különféle építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Dunakeszi Város Önkormányzata közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keret-megállapodás alapján megkötendő, a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az mindig a beszerzési igény felmerülésétől függ. Az elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a közterületi utak, járdák, burkolatok, a közművek, különféle vízelvezetők, a közvilágítás, a közterületi zöldfelületek különböző munkáinak ellátására. Az egyedi szerződések értéke előzetesen nem meghatározható, azonban előreláthatóan mindenkori uniós értékhatárt egyik esetben sem éri el. Az egyedi szerződések mindösszesen értéke évente, előre láthatóan átlagosan nettó 500 000 000–1 000 000 0000 HUF. Az egyedi szerződések alapján elvégzendő kivitelezési munkákat a környező városi forgalom, indokolt mértéket nem meghaladó mértékű akadályozása mellett, a forgalom folyamatos biztosításával kell megvalósítani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Minőségi szempont – Minőségterv / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Társadalmi és környezetvédelmi szempont – Fenntarthatósági terv / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Szociális szempont – Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: Szociális szempont – Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók teljesítéshez szükséges készségekre vonatkozó képzése / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi szempont – Környezetterhelési érték / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 180
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Különálló keret-megállapodások esetén egy konkrét munkára irányuló, több megállapodást érintő egyedi szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, az a megrendelő érdekeit veszélyeztetné. Ezért nem biztosított a részajánlattétel lehetősége.

Az ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében végzi a beszerzést. (Dunakeszi Város Önkormányzata).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 087-153084
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keret-megállapodás a Dunakeszi Város Önkormányzata tulajdonában, fenntartásában, illetve kezelésében lévő különféle építmények építési, illetve építési jellegű felújítási, fenntartási munkáinak ellátására

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Kft.
Postai cím: Kenyérgyári út 1/e.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: takacs.barnabas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Fax: +36 28529070
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő: Penta Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.), 10452556-2-44.

Alvállalkozók igénybevétele: mérnöki szolgáltatások, tervezés, tervezői művezetés, geodéziai munkák, állapotfelvétel, őrzés, vagyonvédelem, gépek, eszközök bérlése, felvonulási létesítmények bérlése, melléklétesítmények bérlése, szakfelügyelet, közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások, közműkiváltások/áthelyezések, minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok, vezeték tisztítása, régészeti munkák, tűzszerészeti munkák, forgalomtechnikai munkák, víztelenítés, irtási munkák, bontási munkák, tereprendezés, földmunka, kertészeti munkák, parkosítás, közműszerelvények szintbe emelése, hírközlési aknák szintbe emelése, szállítás, daruzási munkák, hulladék kezelés, szállítás, lerakás, veszélyes hulladék kezelés, szállítás, lerakás, vezetéképítés, vezeték élőre kötése, csőhálózat-rekonstrukció, fúrási, sajtolási munkák, műtárgyépítés, szakipari munkák, kerítésépítés, csőszerelés, hegesztés...

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/08/2016