Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 285468-2020

Submission deadline has been amended by:  381209-2020
19/06/2020    S118

Hungary-Budapest: Construction work

2020/S 118-285468

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
National registration number: EKRSZ_65551132
Postal address: Istvánmezei út 1–3.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1146
Country: Hungary
Contact person: Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telephone: +36 306274849
Fax: +36 12069701
Internet address(es):
Main address: http://www.bmsk.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000431642020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000431642020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Állami magasépítési beruházás

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

OSZK-archivális és szolgáltató raktár építése

Reference number: EKR000431642020
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Jelen kivitelezési feladat a piliscsabai Iosephinum a „Makovecz Imre Bástyája” nagyprojekten belül, az Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárépületének teljes körű kivitelezése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra (külső-belső közmű, út, tűzivíz-hálózat, optikai VAN-hálózat, felszíni vízlevezetés) teljes körű kivitelezési feladatok ellátása a vállalkozási szerződés keretében. Az épület egy 91 000 polcfolyóméter befogadó képességű könyvraktár, 11 343,03 m2 nettó alapterületen, melyben többek között egy speciális szerverterem funkció is helyet kap.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU120 Pest
Main site or place of performance:

2081 Piliscsaba, Fő út 2/a. 1602/4 hrsz.

II.2.4)Description of the procurement:

Jelen kivitelezési feladat a piliscsabai Iosephinum a „Makovecz Imre Bástyája” nagyprojekten belül, az Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárépületének teljes körű kivitelezése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra (külső-belső közmű, út, tűzivíz-hálózat, optikai VAN-hálózat, felszíni vízlevezetés) teljes körű kivitelezési feladatok ellátása a vállalkozási szerződés keretében. Az épület egy 91 000 polcfolyóméter befogadó képességű könyvraktár, 11 343,03 m2 nettó alapterületen, melyben többek között egy speciális szerverterem funkció is helyet kap.

Az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktár építése, amely az alábbiakat foglalja magában:

Főépület:

a) nettó földszinti alapterület: 2848,21 m2

b) nettó 1. emeleti alapterület: 2834,64 m2

c) nettó 2. emeleti alapterület: 2868,15 m2

d) nettó 3. emeleti alapterület: 800,45 m2

Melléképületek:

a) B épület nettó földszinti alapterület: 97,59 m2

b) C épület nettó földszinti alapterület: 69,82 m2

Az építés magában foglalja az építészeti, gépészeti és villamos munkákat, valamint külső-belső közmű, út, tűzivíz-hálózat, optikai VAN-hálózat, felszíni vízlevezetés teljes körű kivitelezési feladatokat.

Építészeti főbb elemek:

a) egyedi zsaluzat készítése finombeton elemek gyártásához 104 m2

b) 40 mm vastag, előregyártott vasbeton panel gyártása és elhelyezése

c) polcrendszer 91000 irat fm ebből 87118 irat fm tömörraktár/ tömbraktár

d) Tükörkészítés tömörítés nélkül, síkfelületen 11205 m2

e) Fúrt cölöpözési munkák ф60 cm átmérővel 5920 fm

f) Armatúra elkészítése cölöphöz, betonacél szerelési munka: 128 tonna

Keményhéjalású íves felületű vörösréz lemez tetőfedés és homlokzati falburkolat készítendő összesen 4575 m2 felülettel, teljes rendszerben, hőszigeteléssel együtt.

Épületgépészet:

A gépészeti rendszereknek ki kell szolgálni az épületben tárolt anyagok, mint pl. mikrofilm, papírraktár, digitalizáló szerverterem hő és légellátását. A fűtési rendszert hőszivattyúval és távfűtéssel valósul meg. Az épületbe tervezett fűtési hálózat kétcsöves, szivattyús meleg vízfűtéses rendszer. A légállapot tartásához szükséges hűtési hőenergiát folyadékhűtőkkel kell biztosítani, glikol-víz keverékkel. A keletkező cseppvizeket külön cseppvíz hálózatra kell csatlakoztatni.

Főbb elemek:

a) 8 darab hőszivattyú telepítése

b) 15 darab beltéri kivitelű építőelemes légkezelő berendezés telepítése

Elektromos munkák főbb elemei:

a) 89 m2 alapterületű speciális szerverterem kiépítése

b) 2 db diesel aggregátor kialakítása

Optikai VAN-hálózat főbb elemei:

a) Optikai kábel behúzása alépítménybe 3000 m

b) LPE 3x32 típusú béléscső üres csőbe vagy meglevő kábel mellé 2550 m

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV-i többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0-max. 60) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 3. Karakterkorlátozás miatt a 3. értékelési szempont a felhívás VI.4)3 pontjában került rögzítésre. / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 4.1. Építésszervezési terv Építéstechnológia terv alszempontja / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 4.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 720
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A II.2.7) pontban rögzített 720 nap naptári napokban értendő, és a szerződés hatályba lépésétől számítódik.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT,aV,és nem vehet részt alk. igazolásában olyan gazd.-i szer.,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-eiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt.74.§(1)bek.b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alk.ig-ban részt vevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási módok:

Az ajánlatban a Kbt.67.§(1)bek.-re tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű,mind a nem Magyarországon letelepedett) AT-nek, valamint adott esetben az alk.igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k)nek a 321/2015. Kr.4.§ szerint EEKD-ban szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt.69.§(4)bek. szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt.69.§(4)bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok:

A magyarországi letelepedésű AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. Kr.8.§-a szerint kell igazolni a Kbt.62.§(1)és(2)bek.-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett AT esetében AK a 321/2015. Kr.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alk.-i követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóság tartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. Kr.15.§(1)bek.-e alapján AT-nek az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr.8.§ib) és 10.§gb) pontjában a 2017.évi LIII. tv.3.§38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról hogy nem tartozik a 62.§(1)bek. k) pont kb), kc) alpontjai szerinti kizárok ok hatálya alá.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt.67.§(3) bek.-re, valamint a 321/2015. Kr.3.§(3)és(5) bek.-re.

Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT-nek a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. Kr.12-14.§ és 16.§-ára és a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére. Foly.ba lévő vált.bejegyzésről nemleges válasz esetén is nyilatkozni kell

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4)3 pontban.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3)-(5) bek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján rögzíti, hogy a P1) és P2) pontokban foglaltak előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevő köteles - amennyiben ajánlatához korábban nem csatolta a szükséges dokumentumokat - alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:

P1) Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás (továbbiakban:AF) feladásának napját közvetlenül megelőző, három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

P2) AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ez utóbbi esetben ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.

Ha AT a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében AT e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1) Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 4 000 000 000, forintot.

P2) Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje üzleti eredménye az utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évet tekintve egy évnél többen negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 4 000 000 000, forintot.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre [P2) pont], elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (5) bek. alapján rögzíti, h a M1) - M2) pontban foglalt alk.köv-ek előzetes igazolására elfogadja, ha a GSZ. az EEKD IV. rész α p-ban nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alk.köv-nek. Ebben az esetben az alk.köv-et nem kell az EEKD formany. IV. rész C-D. p-ban feltüntetni Az alk. igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek-re figyelemmel kérheti ATktől.

M1) AK Kbt. 69. § szerinti felh. AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. a) p. alapján be kell nyújtania a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően telj.(ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bek. sz.a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat a következő tartalmi köv-kel: az ép.ber.tárgyát, mennyiség, a teljesítés idejét (kezdő és bef. időpontját és/hónap/nap megadásával) és helyét, nyil.arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a KD. tartalmazza.

M2) AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A nyilatkozathoz a szake. esetében csatolni kell továbbá: Mo-on letelepedett szakember esetében, amennyiben a szakember már rendelkezik jogosultsággal, a szakember FMV-i vagy tervezői jogosultságát igazoló dok.másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható), amennyiben jogosultsággal még nem rendelkezik, a végzettségét igazoló okirat másolatát, nem Mo-on letelepedett szake. esetében a 322/2015. (X.30.) 8. § (1) bekezdés szerinti dokumentumokat. Csatolni kell továbbá szakember aláírt szakmai önéletrajzát (többlet tapasztalat hónapban megadva), a KD-ban meghat. tartalommal. Nem Mo-i letelepedésű M2) pont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjára érvényes jogosultággal kell rendelkeznie a MMK vagy a MÉK nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel ill. a jogosultság igazolásával a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek köv. a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

Az alk.ig-ra szolg. vmennyi dok-ot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alk. ig-ra irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. is.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumköv-nek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alk.köv-nek az AT más szerv./személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szerv./személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szerv-nek/személynek - kizárólag az alk.köv. tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 1.§ (2) bek. alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alk.köv. igazolásainak benyújtására felhívott GSZ-nek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) - M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbiak szerinti referenciát/referenciákat, amely/amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:

M1)1 1 db, egy szerződés keretében teljesített legalább 7500 m2 nettó alapterületű és legalább 2 épületszint magas új építésű magasépítési létesítményen építési referenciával, amely tartalmazott minden szakágra kiterjedő (szerkezetépítési, építészeti munkákat, illetve épületgépészeti és elektromos szerelési munkákat) munkákat, továbbá tartalmazott legalább 1400 fm fúrt cölöpalapozási munkákat, legalább 96 tonna betonacél szerelési munkát.

M1)2 1 db befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) épület felújítási és/vagy bővítési és/vagy építési referenciával, amely tartalmazott legalább 4000 polcfolyóméter kapacitású tömörraktár és/vagy tömbraktár kivitelezést.

M1)3 1 db egy szerződés keretében teljesített új építésű építményen végzett keményhéjalású (azon belül vörösréz anyagú) ferde és függőleges felületet tartalmazó tetőfedési és/vagy homlokzat falburkolat készítési munka, amelynek nagysága elérte legalább az 2000 m2-t.

A referencia követelmény legfeljebb 4 szerződésből igazolható.

Az alszempontoknak külön-külön is meg lehet felelni. (1 db alszempont 1 referencia)

M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

AK a nettó(n) vállalkozói díj (VD) 30 %-ának megf. mértékű előleget(E) biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 75millió Ft-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75millió Ft-ot meghaladó mértékű E tekintetében. E elszámolására von. szabályokat a szerződés tervezet(SZT)tartalmazza. Tartalékkeret(TK): a nettó vállalkozói díj 5 %-a. AK szerződést megerősítő biztosítékokat, ill. szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki(SZT): teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (TK nélkül számított n VD 5-5 %-a), késedelmi-,hibás teljesítési-,meghiúsulási-, szerződésszegési kötbér.A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 10 darab részszámla,1db végszámla nyújtható be. Jótállás 24 hó. A finanszírozás feltételeire:2017.évi CL. tv.;2007.évi CXXVII. tv.;2011.évi CXCV. tv.;2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;Kbt. 27/A.§, 135.§ (1)-(3), (5)-(6);322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§.

A részletes fizetési feltételek:SZT.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/07/2020
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/07/2020
Local time: 15:00
Place:

EKR

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Az AK. a Kbt.71.§ sz. teljes körben biztosítja a hp.lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020.07.06. 10 óraTalálkozás helye: 2081 Piliscsaba, Fő út 2/a. 1602/4 hrsz

3) Csat. kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyil-t. A 66. § (5) bek. sz. felolvasólapot és a 66. § (2) bek.szerinti nyilatkozatot e- űrlap formájában kell benyújtani.

4) III.1.2. és III.1.3.) pontok szerinti alk. feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa vmennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. ért. részszempont esetében a KH 2020.3.25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 2.és a 3. ért. résszempont esetében a KH 2020.3.25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.ab sz-i egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. Az ”építésszervezési terv” (4. ért. részszempont) értékelése a KH 2020.03.25. napi útmutatójának 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik

6) Biztosítások: all risk típusú építési- szerelési biztosítás melynek mértéke leg. a NVD összegének megfelelő biztosítási összeg

7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemut. szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell az MMK, vagy a MÉK nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

9) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172

11) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes AT-vel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba.

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a 41/A. § (4)-(5) és 65. § (12) bekezdései szerint kell eljárni.

13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

14) A 2. és a 3. értékelési részszempontok tekintetében ATknek meg kell adniuk a megajánlott személyek nevét, értékelés szempontjából releváns szakmai tapasztalatuk mennyiségi adatait, továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztaniuk a megajánlott adatokat.

15) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.

16) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

17. Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést és az építésszervezési tervet, valamint projekttervet (pénzügyi ütemterv,műszaki ütemterv,organizációs terv-rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerződéskötésre, valamint a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.

18. Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza.

19)Tömbraktár vagy tömörraktár: olyan elgördíthető polcrendszerrel felszerelt raktár, amelyben a polcsorok közötti hely kiküszöbölése miatt akár 80 %-ot is lényegesen meghaladó tárolási hatékonyság növekedést biztosít a hagyományos szabadpolcos megoldásokhoz képest

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A II.2.5.) pontban a 3. értékelési részszempont a következő:

Bármely kivitelezés-irányítói (felelős műszaki vezető) pozícióban bemutatott szakember milyen nagyságú ívelt felületű keményhéjalású (azon belül vörösréz anyagú) tetőfedés és homlokzat falburkolat készítésének kivitelezés-irányítása tárgyú szakmai gyakorlattal rendelkezik (ahol a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult) a tetőfedés és homlokzat falburkolat felületének nagyságával mérve (min 0 m2- max 2000 m2)

A III.1.1) pont folytatása:

Szakmai tevékenység végzésével kapcsolatos alkalmasság:

SZ1) a Kbt.65.§(1)bek. c) pontja és a 321/2015. Kr.26.§(1)bek. a) pontja és 26.§(2)bek.-e és a 322/2015. Kr. 21.§(1)bek. alapján a Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplőesetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) adatai alapján,nem Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Kbt.65.§(6)-(7),(11)bek., 69.§(11)bek. is irányadó.Az AT, ALV, Kap.szerv. köteles az ajánlattételt megelőzően regisztrálni magát a nyilv.-ba.

AK a 321/2015. Kr.2.§(5)bek. alapján jelzi,AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész„α” szakaszának megjelölésével igazolni.

Az alkalmasság előzetes igazolása:EEKD benyújtásával,ezt követően a Kbt.69.§(4) alapján.

Az alk. minimumkövetelménye(i):

SZ1) Alkalmatlan AT,amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplő, ha AK Kbt.69.§ szerinti felhívására nem tudja igazolni,hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mell. szerinti hasonló nyilvántartásba.Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást AK, Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására kell benyújtani.

A részajánlat tétel kizárásának indoka:

Ajánlatkérő egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/06/2020