Építési beruházás - 286034-2016

18/08/2016    S158

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2016/S 158-286034

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Csoport
E-mail: kbfcs@mnv.hu
Telefon: +36 12374400
Fax: +36 12374295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A „Gül Baba türbe” és környezetének komplex rekonstrukciója kivitelezési szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jelen szerződés tárgya a „Gül Baba türbe” és környezetének rekonstrukciója kivitelezési szerződés keretein belül. A Budapest II. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 13431/1., 13431/2. és 13431/3. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Mecset utca 14. szám alatt található „Gül Baba türbe” a Z-KK-II-01 illetve Z-KK-II-03 besorolású lakóövezetben áll. A műemlékileg védett területen és a közpark területén új rendeltetésű építmény nem létesíthető, a térszín feletti beépítés új rendeltetéssel nem növelhető. A türbe közvetlen környezetének (türbe, kerengő-belső udvar, Wagner-villamaradványai) és környezetének (lakóövezeti közpark) megújítását úgy kell végrehajtani, hogy a két rendeltetés teljes harmóniában ötvöződjön. Az egymás mellé rendeltség követelményei szerint kell megfelelni a beépítés és műemlékvédelem, a gépkocsi közlekedés és parkolás, a gyalogos közlekedés és zöldfelület rendezés hármas követelményrendszerének.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 897 276 120.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212350 Történelmileg vagy építészetileg fontos épületek
45210000 Magasépítési munka
45111100 Bontási munka
45111200 Terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen
45212321 Előadóterem, hangversenyterem építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány 2/2015. (I.22.) rendelete értelmében a Gül baba türbe és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak minősül.

A részletes Műszaki Leírást, a Szerződéstervezetet és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 3. pontjában, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet IV. Fejezetében meghatározott, a kivitelezési dokumentáció kötelező részét képező dokumentumokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Projekt megvalósítására vonatkozó szakmai ajánlat (Ajánlattevő munkamódszerére, valamint a feladatok elvégzése során felmerülő kockázatok kezelésére vonatkozóan) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 213-387748
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A „Gül Baba türbe” és környezetének komplex rekonstrukciója kivitelezési szerződés keretében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 039 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 897 276 120.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— bontás,

— régészeti feltárások,

— alépítményi munkák kiv. részfeladatai,

— szerkezetépítési munkák részfeladatai,

— építőmesteri munkák részfeladatai,

— szakipari munkák részfeladatai,

— épületgépészeti munkák részfeladatai,

— épületvill-i munkák részfeladatai,

— belsőép-i munkák részfeladatai,

— akadálymentesítés,

— kert- és környezetrendezés,

— külső közművek kiv.,

— restaurálási munkák,

— útfelújítás,

— parkoló bővítés.

Nyertes ajánlattevő adószáma: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.), adószám: 10738885-2-20.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 137. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/08/2016