Supplies - 28621-2022

19/01/2022    S13

Netherlands-Dordrecht: Firefighting, rescue and safety equipment

2022/S 013-028621

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
National registration number: 42371165
Postal address: Romboutslaan 105
Town: Dordrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3312 KP
Country: Netherlands
Contact person: H.J. Terlouw
E-mail: inkoop@vrzhz.nl
Telephone: +31 886365000
Internet address(es):
Main address: http://www.vrzhz.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1cb737194949644cb84214d20c66ab5d
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1cb737194949644cb84214d20c66ab5d
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bepakkingsmateriaal brandweer

II.1.2)Main CPV code
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Opdrachtgever is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier per perceel, voor het leveren van bepakkingsmateriaal voor brandweervoertuigen, inclusief reserve- en onderhoudsdelen. De percelen zijn zodanig ingericht dat "niet brandweer gerelateerde" bepakkingsdelen door reguliere marktpartijen aangeboden kunnen worden.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Brandweermaterialen.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Dordrecht

II.2.4)Description of the procurement:

De geraamde waarde bedraagt €1.239.699,42 (€1.500.000 incl. BTW)

Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan de geraamde waarde. De te sluiten overeenkomst moet worden gekwalificeerd als Raamovereenkomst in de zin van de Aanbestedingswet 2012. Om die reden zal deze worden gesloten voor een maximale waarde van 150% van het hierboven genoemde bedrag per perceel, om te voorkomen dat de geraamde waarde wordt overschreden, voordat de looptijd van de Raamovereenkomst is verstreken. Na het bereiken van de maximale waarde kan de aanbestedende dienst geen beroep meer doen op de raamovereenkomst.

De maximale waarde bedraagt €1.859.505,13 (€ 2.250.000,- incl. BTW)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht wordt in eerste instantie gegund voor een looptijd van 4 jaar. Optioneel kan opdrachtgever besluiten de opdracht tweemaal te verlengen met een periode van twee jaar. De looptijd van de overeenkomst kan dus 4, 6 of 8 jaar bedragen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlengingen

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Accu aangedreven handgereedschappen en machines

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
43830000 Power tools
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Dordrecht

II.2.4)Description of the procurement:

€ 80.000,-

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdracht wordt in eerste instantie gegund voor een looptijd van 4 jaar. Optioneel kan opdrachtgever besluiten de opdracht tweemaal te verlengen met een periode van twee jaar. De looptijd van de overeenkomst kan dus 4, 6 of 8 jaar bedragen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlengingen

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Geen crimineel verleden

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Opdrachtgever streeft naar uniformiteit in voertuigen en bepakking. Dit om onderlinge uitwisselbaarheid, opleiding en training te vergemakkelijken. Daarnaast is er veelal sprake van maatwerk om de bepakkingsitems op te bergen in de voertuigen wat leid tot hoge bijkomende kosten. Opdrachtgever is van mening dat een een looptijd van maximaal 8 jaar recht doet aan deze uitgangspunten.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/03/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/03/2022
Local time: 13:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Rotterdam
Postal address: Wilhelminaplein 100
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/01/2022