Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 286836-2017

25/07/2017    S140

Belgium-Brüsszel: Recepciós személyzet és kísérési szolgáltatások biztosítása az Európai Parlament strasbourgi helyszíne számára

2017/S 140-286836

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament, Directorate-General for Communication
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: unité «Finance», direction D «Ressources»
E-mail: DGCOMM-Contracts-FWC@europarl.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.europarl.europa.eu
A felhasználói oldal címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2714
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2714
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Recepciós személyzet és kísérési szolgáltatások biztosítása az Európai Parlament strasbourgi helyszíne számára.

Hivatkozási szám: COMM/DG/AWD/2017/765.
II.1.2)Fő CPV-kód
79610000 Állásközvetítési szolgáltatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatósága azzal a céllal hirdeti meg a pályázati felhívást, hogy olyan recepciós személyzet és kísérési szolgáltatást biztosító szolgáltató kerüljön kiválasztásra, amelynek feladata az Európai Parlament különböző strasbourgi épületeibe érkező egyéni látogatók és látogatócsoportok üdvözlése és kalauzolása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Recepciós személyzet és titkári szolgáltatások biztosítása a Parlamentárium strasbourgi helyszíne számára

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FR FRANCE
A teljesítés fő helyszíne:

Európai Parlament (Strasbourg)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 1. tétel esetében:

az új strasbourgi Parlamentárium megnyitása még vonzóbbá teszi az előzetesen bejelentett látogatásokat, és jelentősen növeli a látgatók számát.

E pályázati felhívás keretében az Európai Parlament strasbourgi Tájékoztatási Hivatala olyan szolgáltatót keres, amelynek feladata a recepciós személyzet biztosítása és a titkári feladatok ellátása lesz a következők szerint:

— 2 állandó munkatárs, de a recepciós személyzet létszáma a bejelentett látogatásoktól függően akár 5-re is emelkedhet,

— és 1 titkár munkatárs, akinek feladata a látogatási ütemterv kezelése lesz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

3 megújítás, egyenként 12 hónapra, vagyis a maximális időtartam 4 év lehet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Recepciós személyzet/kísérési és recepciós szolgáltatások biztosítása az „Európai Unió látogatói programja” és a „Látogatások és szemináriumok” elnevezésű látogatói programhoz az Európai Parlamentben, Strasbourgban.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FR FRANCE
A teljesítés fő helyszíne:

Európai Parlament (Strasbourg)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2. tétel a recepciós személyzet és a kísérők által az alábbi 2 látogatói program keretében nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó követelményeket foglalja magában:

1. „Az Európai Unió látogatói programja” (EUVP);

2. „Látogatások és szemináriumok” az Európai Parlamentben (VISSEM).

A nyertes ajánlattevő feladata recepciós személyzet és kísérő személyzet biztosítása az Európai Parlament EUVP és VISSEM programját lebonyolító szervezeti egységekhez azzal a feladattal, hogy gondoskodjanak a látogatócsoportok felügyeletéről a strasbourgi parlamenti üléshetek során.

Az EUVP tekintetében a nyertes ajánlattevőnek olyan kísérő-/recepciós személyzetet kell biztosítania, akik kezelik az EU-n kívülről érkező, magas rangú tisztviselők különféle egyéni tanulmányi látogatási programjait, kísérik a tisztviselőket számos találkozójuk során, valamint bemutatják és elmagyarázzák számukra azt, hogy hogyan jutnak hozzá és hogyan használják a különböző szolgáltatásokat.

A VISSEM tekintetében a nyertes ajánlattevőnek olyan recepciós személyzetet kell biztosítania, akik a VISSEM keretében érkező egyéni látogatókat és a látogatói csoportok részt vevőit kísérik az Európai Parlament Louise Weiss (LOW) épületében Strasbourgban. A személyzetet jelentős számú (legfeljebb 80 a különösen forgalmas időszakok során) csoport felügyeletére is felkérhetik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

3 megújítás, egyenként 12 hónapra, vagyis a maximális időtartam 4 év lehet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 062-115369
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/09/2017
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/10/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Parlament, rue Montoyer 75, bâtiment Montoyer (MOY), 5e étage, salle de réunion no 66, 1050 Bruxelles, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

a tenderbontáson való részvétel megtagadásának terhe mellett a tenderbontáson részt venni kívánó ajánlattevőknek részvételi szándékukat jelezniük kell e-mailben az alábbi e-mail-címen legkésőbb a tenderbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően: DGCOMM-Contracts-FWC@europarl.europa.eu A tenderbontáson legfeljebb 1 képviselő vehet részt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2021.

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága (CJEU)
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg Cedex
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága (CJEU)
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/07/2017