Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 287034-2017

25/07/2017    S140

Magyarország-Budapest: Alagutak, aknák és aluljárók építése

2017/S 140-287034

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22675
Postai cím: Lövőház utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
E-mail: halmai.zoltan@szellkapu.hu
Telefon: +36 309424178
Fax: +36 17002423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szellkapu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szellkapu.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése munkálataira.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése építési beruházás keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 10 598 934 563.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112700 Tereprendezési munkák
45223210 Acélszerkezetek építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1024 Budapest, Margit körút 85-87.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése építési beruházás keretében.

A területen a jelenlegi terepszint alatt még esetlegesen meglévő műtárgyak/építmény maradványok bontása, kétszintes mélygarázs építése 500 személygépkocsi férőhellyel, rekreációs városi park, vendéglátó ipari egységek, a hozzájuk tartozó infrastruktúra és kiszolgáló létesítmények létrehozása, valamint a fény utca, ingatlannal határos szakaszának áthelyezése és lesüllyesztése, az alábbiak szerint:

Mélygarázs:

Feladat: Komplett kivitelezés tervdokumentáció alapján

— hasznos (nettó) alapterület: 17 755 m2;

— szintszám: 2;

— rendeltetés: parkoló, kézi autómosó, elektromos autótöltő, kiszolgáló iroda;

— az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, befoglaló mérete 110*100 m, alapozása vízzáró vasbeton lemezlap és vízzáró résfal A kivitelezési munka magában foglalja az épület épületgépészeti, épületvillamossági, biztonságtechnikai, parkolás technológiai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, parkolók, elektromos autótöltő állomások, valamint autómosó kialakítását.

Térfelszín feletti épületek:

Feladat: Komplett kivitelezés kivitelezési tervdokumentáció alapján:

— összes hasznos (nettó) alapterület: 2030,56 m2;

— rendeltetés: vendéglátó (2 kávézó), kiszolgáló, közlekedő;

— Az 1 és 2 szintes építmények tartószerkezete részint helyben készülő monolit, vasbeton, illetve acélváz, melyek részben a mélygarázs födémére terhelnek külön alapozás nélkül, részben talpgerendákkal összekapcsolt, vasbeton pontalapokra. A kávézók belső kialakítása a később kiválasztott bérlő feladata.

Park:

Feladat: Komplett kivitelezés kivitelezési tervdokumentáció alapján:

— közműellátás biztosítása, durva tereprendezés és termőföld feltöltés, parképítés, burkolt területek kialakítása, park körüli úthálózat felújítása, közvilágítás kiépítése, térbútorozás telepítése. Nem része a növényzet, a játszóeszközök, valamint az öntözőrendszer szállítása és telepítése,

— a park és környezetének teljes területe: 39 274 m2;

— a park biológiailag aktív, nettó alapterülete: 25 000 m2;

— burkolt felületek, vagy épületekkel takart felületek nettó alapterülete: 14 100 m2;

— vízjáték nettó alapterülete: 174 m2;

Mamut Bevásárlóközpont felőli határán húzódó vegyes szerkezetű acél/vasbeton építmény.

Feladat: Az építmény szerkezetének, járófelületeinek, korlátainak komplett kivitelezése tervdokumentáció alapján:

— hasznos (nettó) alapterület: 2063,7 m2;

— szintszám: 4 szint;

— rendeltetés: közlekedés, kilátó;

— az építmény HEA, HEB és IPE szelvényekből álló acélvázas szerkezet (340 tonna acél), befoglaló mérete 228,5*6,5 m, legnagyobb magassága a terepszinthez képest 18,60 m.

Műtárgyak:

Fény utcai műtárgy:

— 100,61 m hosszú (75,61 m zárt, 25,0 m nyitott) monolit vasbeton közúti aluljáró műtárgy építése, az útpálya átépítése, illetve építése. A meglévő 6,00 m széles burkolat helyett 7,00 m széles útpálya tervezett. Az útpálya a Fény utca 16 számú ház, és a Kis Rókus utca közötti szakaszon meglévő tengelyéből kimozdul a Margit körút felé. A Fény utcára merőleges, felszíni gyalogos átkelőhely után szintsüllyesztés készül ~31 m hosszú szakaszon.

Margit krt.-i kijárati műtárgy:

— Monolit vasbeton garázskijárat építése;

— Hossza: 68,05 m;

— Vasbeton szerkezet nettó térfogata: 465 m3.

Munkatér határolás, szivárgó rendszerek:

— A munkatér határolás vízzáró 60 cm vastagságú, 2417 m3 kiterjedésű résfal a garázskontúrnál nagyobb területen. Körben a vízzárási kontúr mellett, kívülről mélyszivárgó épül, az áramló vizek kezelésére és a visszaduzzasztás megakadályozására. A mélygarázs üzemi víztelenítését az alaplemez alá beépített paplanszivárgóval és drén hálózattal kell biztosítani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A terület hány %-a kerül átadásra a parképítő vállalkozónak – a termőföld behordásának biztosítására – 28.2.2018-ig / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az ÁFA és tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás %-ban meghatározott kötbérvállalás napi mértéke a 28.2.2018-ig vállalt részhatáridő tekintetben (min. 4 000 000 HUF/nap – max. 5 000 000 HUF/nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kötbér vállalás minden rész és véghatáridőre – kivéve a 2. részszempont szerinti (min. 4 000 000 HUF/nap – 5 000 000 HUF/nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama: minden projektelem tekintetében a szerződés véghatáridejétől számított minimálisan elvárt 36 hónapon felüli vállalás mértéke: min 0 – max. 12 hónap / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlatkérő kockázatainak csökkentése az építési beruházás minősége tekintetében tett vállalások / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi, fenntarthatósági követelmények figyelembevétele / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be nyílt eljárás
Magyarázat:

Ajánlatkérő „Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezési munkálataira” tárgyban a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, mely TED 2017/S 031-055323. számon 14.2.2017. napján került közzétételre. (A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 3 alkalommal módosításra kerültek az alábbi számokon: TED 2017/S 054-099185; TED 2017/S 062-115623; TED 2017/S 065-121936).

Az ajánlatok értékelése során megállapítást nyert, hogy a tárgyi eljárásban benyújtott mindkét ajánlat érvényes, azonban az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot benyújtó érvényes Ajánlattevő sem tett a rendelkezésre álló – az eljárást megindító Ajánlati felhívás kérelem részében és a bontási eljárásban megjelölt – 8 500 000 000 HUF fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.

Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánította.

A fedezethiány miatti eredménytelenségre figyelemmel indokolt a Kbt. 98.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás lefolytatása.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Fővállalkozási szerződés – Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/07/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Múzeum utca 9. 3/16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 598 934 563.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő: Millenáris 2017 Konzorcium.

West Hungaria Bau Kft.; Garage Ingatlanfejlesztő Kft. közös ajánlattevők.

székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.; 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.

Adószám WHB: 11469830-2-44.

Adószám Garage: 10830640-2-42.

Ajánlattevő: KÉSZ Építő Zrt.

székhely: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.

Adószám: 12614277-2-06.

Alvállalkozásra vonatkozó információk:

Organizáció; bontási és előkészítő munkák; zsaluzás; földmunka; munkatérhatárolás; zsaluzás és állványozás; szivárgó építés; síkalapozás; mélyalapozás; helyszíni beton és vasbeton munka; fém- és könnyű épületszerkezeti elemek; előregyártott épületszerkezeti elemek; falazás és egyéb kőműves munka; vakolás; szárazépítés; homlokzatburkolás; burkolás; belső nyílászárók elhelyezése; homlokzati nyílászárók elhelyezése; asztalos szerkezetek elhelyezése; lakatos szerkezetek elhelyezése; felületképzés; szigetelés; információs rendszerek; felvonók; bútorozás; piperék; vízellátás, csatornázás; gázellátás; csapadékvíz elvezetés; központi fűtés; szellőzés; központi hűtés; sprinkler rendszer; erősáram; gyengeáram; műtárgyak; tájépítészeti munkák; akadálymentesítés; parképítés; infografika; útépítés; forgalomtechnika; parkolástechnika.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/07/2017