A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 287859-2016

19/08/2016    S159

Magyarország-Budapest: Szakmai továbbképzési szolgáltatások

2016/S 159-287859

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKETTK Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK18392
Postai cím: Határőr út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szantner Lóránt
E-mail: szantner.lorant@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.terrorhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.terrorhaza.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„1956: a magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében” tárgyban pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása.

II.1.2)Fő CPV-kód
80530000 Szakmai továbbképzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyertes Ajánlattevő feladata: „1956: a magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében” tárgyú pedagógus továbbképzés elvégzése, melynek keretében nyertes Ajánlattevőnek az alábbiakat kell biztosítania és a következő eredménytermékeket határidőben átadni:

a) időbeni, tartalmi és operatív információk biztosítása a képzési célcsoport tagjai számára, meghívók, értesítések, ajánlatkérő honlapján való megjelentetése,;

b) a célcsoport tagjainak jelentkeztetése, a bemeneti kompetenciákat igazoló dokumentumok begyűjtése;

c) a képzési dokumentáció elkészítése, kezelése, vezetése;

d) a tanfolyami segédanyag elkészítése, átadása;

e) tanfolyami segédletek biztosítása a résztvevők létszámának megfelelően;

f) képzők biztosítása, akiket Megbízóval egyeztetett módon képzők képzése keretében felkészít;

g) tudásbázis biztosítása – a képzéseken résztvevők számára, a horizontális tudás elterjesztésének érdekében a bevált gyakorlatok, tapasztalatok megosztására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 628 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80530000 Szakmai továbbképzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest továbbá Ajánlatkérővel egyeztetett vidéki helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladata: „1956: a magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében” tárgyú pedagógus továbbképzés elvégzése, melynek keretében nyertes Ajánlattevőnek az alábbiakat kell biztosítania és a következő eredménytermékeket határidőben átadni:

a) időbeni, tartalmi és operatív információk biztosítása a képzési célcsoport tagjai számára, meghívók, értesítések, ajánlatkérő honlapján való megjelentetése;

b) a célcsoport tagjainak jelentkeztetése, a bemeneti kompetenciákat igazoló dokumentumok begyűjtése;

c) a képzési dokumentáció elkészítése, kezelése, vezetése;

d) a tanfolyami segédanyag elkészítése, átadása;

e) tanfolyami segédletek biztosítása a résztvevők létszámának megfelelően;

f) képzők biztosítása, akiket Megbízóval egyeztetett módon képzők képzése keretében felkészít;

g) tudásbázis biztosítása – a képzéseken résztvevők számára, a horizontális tudás elterjesztésének érdekében a bevált gyakorlatok, tapasztalatok megosztására.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni, a következő ok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Az indítandó eljárás során a beszerzés tárgya szerinti szerződés a kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg.

Az elvégzett vizsgálatok, elemzések értelmében Ajánlatkérő megállapította, hogy:

— a beszerzési igény felmerülésének időpontjában a „1956: a magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében” témakörben akkreditált pedagógus továbbképzés tekintetében kizárólag az ajánlattételre felkért Ajánlattevő rendelkezik jogosultsággal a közbeszerzés tárgya szerinti képzés elvégzésére, valamint az Oktatási Hivatal jegyzéke alapján kizárólag a felkért gazdálkodó szervezet bír a közbeszerzés tárgya szerinti képzésnek megfelelő engedéllyel és nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy további gazdasági szereplők legyenek jogosultak ezen akkreditált pedagógus továbbképzés megtartására,

— a fent nevezett tanfolyamra (annak valamennyi tematikai egységére) vonatkozó kérelmet a Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Főosztály – Pedagógus-továbbképzési Osztálya számára benyújtotta, amely kérelmet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közoktatásért felelős helyettes államtitkára jóváhagyta, valamint a program alkalmazására engedélyt adott (alapítási engedély). Ezen alapítási engedély birtokában a Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. úgynevezett jegyzékbe kerülési kérelmet terjesztett elő, melynek keretében a pedagógus-továbbképzés szervezésére 20.5.2021. napjáig terjedő érvényességi dátummal a Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztálytól engedélyt kapott. Ezen engedélyek (alapítási és indítási engedély) kizárólagosak, azokat csak az alapító Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ruházhatja másra, azonban a Prekog Alfa Kft. nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy további gazdasági szereplők legyenek jogosultak ezen akkreditált pedagógus továbbképzés megtartására.

A fentieken túlmenően megállapítható az is, hogy nem létezik semmilyen más reális alternatíva a beszerzési igény kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta volna meg.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Megbízási Szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Váci út 86/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 628 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő adószáma: 13625043-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/08/2016