Szolgáltatások - 288398-2018

04/07/2018    S126    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások

2018/S 126-288398

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
AK15459
Könyves Kálmán körút 54–60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozsa Tamás
Telefon: +36 305532130
E-mail: kozsa.tamas@mav-start.hu
Fax: +36 15111982
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vasúti személykocsik MF-100/2014 szerinti fővizsgák, futó, balesetes javítások elvégzése

II.1.2)Fő CPV-kód
50220000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. által üzemeltetett vasúti személykocsik MF-100/2014 Műszaki feltétfüzet szerinti fővizsgák, futó, balesetes javításainak elvégzése tárgyban.

A Vállalkozási keretszerződés alapján az egyes járművek kapcsán elvégzendő feladatok ellátására a Megrendelő és Vállalkozó Egyedi Vállalkozási Szerződéseket (EVSZ) köt.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 19 584 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Belföldi forgalomban közlekedő vasúti személykocsik MF-100/2014 Műszaki feltétfüzet szerinti fővizsgáinak, futó- és balesetes javításainak elvégzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Vállalkozó telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya:

1. rész: Belföldi forgalomban közlekedő vasúti személykocsik MF-100/2014 Műszaki feltétfüzet szerinti fővizsgáinak, futó- és balesetes javításainak elvégzése

— Ap 1067 sor. 19 db - 4 db mennyiségi eltérés

— Bp 2067-000 sor. 20 db - 8 db mennyiségi eltérés,

— Byh 2006 sor. 2 db

— Bhv 2007 sor. 18 db -12 db mennyiségi eltérés

— By 2017 sor. 15 db -10 db mennyiségi eltérés

— Ao 1937 sor. 15 db -10 db mennyiségi eltérés

— Bo 2037 sor. 36 db -25 db mennyiségi eltérés

— Bko 2037-Bko 24 db

— B 2037-300 50 db

— A 1930 sor. 4 db

— B 2030 sor 13 db

— AB 3930 sor. 13 db

— A 1980 13 db

— B 2080 5 db

— AB 3980 7 db

— Bpm 2070 sor. 6 db

— Bybdtee 8055 sor 5 db

— Ds 9580 sor 10 db

Összesen: 275 db - 69 db mennyiségi eltérési lehetőség.

Szerződéses összérték: 9 934 000 000 Ft, amely összeg tartalmaz 100 000 000 Ft értékű tervezési szolgáltatást.

A szerződés keretösszege: 9 834 000 000 Ft.

A tervezési szolgáltatás keretösszege (fenti keretösszegen felül): 100 000 000 Ft.

A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt átfutási határidő (Az átfutási határidő az EVSZ megkötésének napjától a sikeres állópróba napjáig (azt is beleértve) eltelt időt jelenti naptári napokban, max. 32 nap adható meg.) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Alapár (HUF) / Súlyszám: 60
Költség kritérium - Név: Alapárba nem tartozó Többletmunkák ára (HUF) / Súlyszám: 30
Költség kritérium - Név: Alapárba nem tartozó hiányzó alkatrészek pótlásának ára (HUF) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Kiegészítő munkák ára (HUF) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Tervezési szolgáltatás óradíja (HUF) / Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: Balesetes - és futójavítás óradíja (HUF) / Súlyszám: 5
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 6 883 800 000 Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 2 950 200 000 Ft

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti személykocsik, MF-100/2014 Műszaki feltétfüzet szerinti fővizsgáinak, futó- és balesetes javításainak elvégzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Vállalkozó telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya:

2. rész: Nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti személykocsik, MF-100/2014 Műszaki feltétfüzet szerinti fővizsgáinak, futó- és balesetes javításainak elvégzése.

— Avmz 1991-300 15 db -10 db mennyiségi eltérés

— Bvmz 2191-300 35 db -25 db mennyiségi eltérés

— Apmz 1071 7 db

— Bpmz 2071 18 db

— Bmz 2191 7 db

— ABmz 3091 3 db

— Bc 5980 8 db -4 db mennyiségi eltérés

— WLAB 7080 6 db -6 db mennyiségi eltérés

— WRmz 8891 7 db

— Bcmz 5091-100 5 db

— 7191 6 db

— Dms 9591 5 db

— D(I) 9247-100 4 db

Összesen: 126 db -45 db mennyiségi eltérési lehetőség.

Szerződéses összérték: 9 650 000 000 Ft, amely összeg tartalmaz 100 000 000 Ft értékű tervezési szolgáltatást.

A szerződés keretösszege: 9 550 000 000 Ft.

A tervezési szolgáltatás keretösszege (a fenti keretösszegen felül): 100 000 000 Ft.

A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt átfutási határidő (Az átfutási határidő az EVSZ megkötésének napjától a sikeres állópróba napjáig (azt is beleértve) eltelt időt jelenti naptári napokban, max. 32 nap adható meg.) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Alapár (HUF) / Súlyszám: 60
Költség kritérium - Név: Alapárba nem tartozó Többletmunkák ára (HUF) / Súlyszám: 30
Költség kritérium - Név: Alapárba nem tartozó hiányzó alkatrészek pótlásának ára (HUF) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Kiegészítő munkák ára (HUF) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Tervezési szolgáltatás óradíja (HUF) / Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: Balesetes - és futójavítás óradíja (HUF) / Súlyszám: 5
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 6 685 000 000 Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 2 865 000 000 Ft

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 247-521106
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Belföldi forgalomban közlekedő vasúti személykocsik MF-100/2014 Műszaki feltétfüzet szerinti fővizsgák, futó, balesetes javításainak elvégzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Dunakeszi Járműjavító Kft.
Állomás sétány 19.
Dunakeszi
2120
Magyarország
Telefon: +36 27542122
E-mail: imre.toth@djj.hu
Fax: +36 27342997
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 934 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 934 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Külföldi forgalomban közlekedő vasúti személykocsik MF-100/2014 Műszaki feltétfüzet szerinti fővizsgák, futó, balesetes javításainak elvégzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Dunakeszi Járműjavító Kft.
Állomás sétány 19.
Dunakeszi
2120
Magyarország
Telefon: +36 27542122
E-mail: imre.toth@djj.hu
Fax: +36 27342997
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 650 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 650 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: Dunakeszi Járműjavító Kft.

Ajánlattevő címe: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19.

Adószám: 10814440-2-44

Alvállalkozók igénybevétele valószínűsíthető a szerződés teljesítéséhez. Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez viszonyítottan nem ismert.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/07/2018