Építési beruházás - 288448-2020

22/06/2020    S119

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 119-288448

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó telep korszerűsítése,a FIDIC Sárga Könyv szerint

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó telep korszerűsítése,a FIDIC Sárga Könyv szerint

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Eger város közigazgatási területén

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Kivitelezés tájékoztató mennyiségei Eger

Szennyvízcsatorna hálózat építése

Házi bekötések száma (db) 163

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 4 747

Nyomóvezeték hossza (m) -

Közterületi átemelő (db) -

Közterületi átemelőből új építés (db) -

Közterületi átemelőből felújítás (db) -

Hálózatrekonstrukció (m) 4 150

Szennyvíztelep építése/fejlesztése

Meglévő szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, korszerűsítése

Szennyvíztisztító telep helye Eger, 9841 hrsz.

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE) 78 779

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap) 19 700

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése, ezen belül az iszapkezelés kiépítése biogáz hasznosítással. A szennyvízgyűjtő-, elvezető hálózat létesítése c. feladatok keretében Ajánlatkérő összesen 163 db ingatlan/társasházi lakás új, támogatott házi bekötés létesítését várja el Eger város olyan területein, ahol korábban nem épült ki szennyvízcsatorna és biztosított annak csatlakozása a meglévő szennyvízcsatorna hálózathoz.

Részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00090

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 201-412940

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó telep korszerűsítése,a FIDIC Sárga Könyv szerint

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Üllő belterület 3753. hrsz.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 951 900 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A II.2.7) pontban megjelölt teljesítési határidő naptári napokban értendő.

A szerződésmódosítás dátuma: 2020.6.10.

A VII.1.5 pontban feltüntetett módosított teljesítési határidő a következő:

"A Vállalkozók a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 1095 napos időtartam módosítva a jelen szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított további 447 naptári nappal, időtartamon belül köteles teljesíteni."

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/06/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Eger város közigazgatási területén

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Kivitelezés tájékoztató mennyiségei Eger

Szennyvízcsatorna hálózat építése

Házi bekötések száma (db) 163

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 4 747

Nyomóvezeték hossza (m) -

Közterületi átemelő (db) -

Közterületi átemelőből új építés (db) -

Közterületi átemelőből felújítás (db) -

Hálózatrekonstrukció (m) 4 150

Szennyvíztelep építése/fejlesztése

Meglévő szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, korszerűsítése

Szennyvíztisztító telep helye Eger, 9841 hrsz.

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE) 78 779

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap) 19 700

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése, ezen belül az iszapkezelés kiépítése biogáz hasznosítással. A szennyvízgyűjtő-, elvezető hálózat létesítése c. feladatok keretében Ajánlatkérő összesen 163 db ingatlan/társasházi lakás új, támogatott házi bekötés létesítését várja el Eger város olyan területein, ahol korábban nem épült ki szennyvízcsatorna és biztosított annak csatlakozása a meglévő szennyvízcsatorna hálózathoz.

Részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1542
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 033 591 760.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Üllő belterület 3753. hrsz.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2.4. A Vezető Műszaki Ellenőr és Mérnök Képviselőjének véleménye szerint a kapacitásbővítést a 2019.08.16-i, az ÁSZF-KSZF 13.3. [Változtatási eljárás] keretein belül kiadott Mérnöki Utasításra adott Vállalkozói Változtatási javaslat 2.1. pontjában bemutatott NO-DIG eljárással kell végrehajtani nettó 81 691 760 Ft többletköltséggel és a vonatkozó szerződésmódosítás hatályba lépését követő további 447 nap teljesítési időtartammal.

2.5. A FIDIC Mérnök a fentiek alapján 2020.április 14. napján kiadta a FIDIC 3.5. Alcikkely szerinti elfogadó határozatát a 2019.8.16-án kezdeményezett és az ÁSZF-KSZF 13.3. [Változtatási eljárás] alcikkely keretein belül 2019.11.18-án benyújtott, majd 2020.03.10-én módosított Változtatási utasítás kiadása előtti vállalkozói javaslatban foglaltakra. A műszaki megoldások közül a Mérnök a Táncsics Mihály utcai csatorna felhagyása helyett annak kibélelését, a No-Dig tömlő behúzási eljárás megvalósítását, alkalmazását rendeli el nettó 81 691 760 Ft többletköltséggel és a Vállalkozó által benyújtott ütemezés szerint 447 nap időtartammal. A Vállalkozói javaslatban foglaltak – figyelemmel arra, hogy annak teljesítését a Mérnök elrendelte – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § szerinti szerződésmódosítást vonnak maguk után, mivel azok a szerződés teljesítésének határidejét és a Szerződéses Árat is érintik.

A 2020. április 14. napján kelt Mérnökhatározat és annak mellékletei alapján a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításban a teljesítési határidőt a szerződésmódosítás hatályba lépését követő 447 nap megvalósítási időtartammal és a Szerződéses Árat nettó 81 691 760- Ft költséggel szükséges módosítani.

4.1. A szerződésmódosítás jogalapja – a szerződés 3.2. pontja szerinti Szerződéses Ár növelése, illetve a műszaki tartalom módosulása szempontjából – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. (Kbt.) 141.§ (2) bekezdése.

V. A szerződésmódosítás jogalapja – az időbeli hatály meghosszabbítása szempontjából – a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdései

VI. A szerződésmódosítás jogalapja – a képviselő személyében bekövetkezett változás szempontjából – a Kbt. 141.§ (6) bekezdése

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

2.4. A Vezető Műszaki Ellenőr és Mérnök Képviselőjének véleménye szerint a kapacitásbővítést a 2019.8.16-i, az ÁSZF-KSZF 13.3. [Változtatási eljárás] keretein belül kiadott Mérnöki Utasításra adott Vállalkozói Változtatási javaslat 2.1. pontjában bemutatott NO-DIG eljárással kell végrehajtani nettó 81 691 760- Ft többletköltséggel és a vonatkozó szerződésmódosítás hatályba lépését követő további 447 nap teljesítési időtartammal.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 951 900 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 033 591 760.00 HUF