Supplies - 288461-2022

Submission deadline has been amended by:  361557-2022
30/05/2022    S103

Denmark-Ringkøbing: Occupational clothing, special workwear and accessories

2022/S 103-288461

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ringkøbing-Skjern Kommune
National registration number: 29189609
Postal address: Ved Fjorden 6
Town: Ringkøbing
NUTS code: DK041 Vestjylland
Postal code: 6950
Country: Denmark
Contact person: Holger Østergaard
E-mail: indkob@rksk.dk
Telephone: +45 99741943
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/180059884.aspx
Address of the buyer profile: http://www.rksk.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/180059884.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/180059884.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EU-udbud (genudbud) på arbejdstøj og fodtøj til Ringkøbing-Skjern Kommune 2022

II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

EU-udbud (genudbud) på arbejdstøj og fodtøj til Ringkøbing-Skjern Kommune 2022

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 200 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18130000 Special workwear
18140000 Workwear accessories
18800000 Footwear
18811000 Waterproof footwear
18812000 Footwear with rubber or plastic parts
18813000 Footwear with uppers of leather
18830000 Protective footwear
18831000 Footwear incorporating a protective metal toecap
18832000 Special footwear
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK041 Vestjylland
Main site or place of performance:

Ringkøbing

II.2.4)Description of the procurement:

Udbud af arbejdstøj til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56, Lov nr. 1564 af 15. december 2015, hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit 1.6 og opfylder eventuelle mindstekrav, kan afgive tilbud.

Udbuddet omfatter levering af arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning -og sko til:

Vej og Park, Drift: Cirka 70 medarbejdere

Genbrug: Cirka 35 medarbejdere

Administrative medarbejdere: Cirka 40 medarbejdere

Pedeller ved skoler, børnehaver, plejehjem og rådhuse: Cirka 76 medarbejdere 

I alt cirka 221 M/K medarbejdere.

kontrakten gælder ikke for borgere fra Ringkøbing-Skjern Kommune, som deltager i aktiveringstilbud herunder virksomhedspraktik.

En nærmere beskrivelse af omfanget findes i bilag 2, tilbudsliste

Ringkøbing-Skjern Kommunes estimerede årlige forbrug er ca. 700.000 kr. ekskl. moms.

Ringkøbing-Skjern Kommune forpligter sig ikke til at aftage for et bestemt beløb, idet opgavens omfang vil være afhængigt af det til enhver tid eksisterende antal brugere.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 200 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 24 mdr. i perioden (1.10.2026-30.09.2028) på uændrede vilkår.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 24 mdr. i perioden (1.10.2026-30.09.2028) på uændrede vilkår.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Evt. referencer fra lignende aftaler, bilag 1

2. Erklæring om eller dokumentation for erhvervsansvarsforsikring på mindst kr. 5.000.000

3. En redegørelse over tilbudsgivers eventuelle underleverandører, bilag 1

4. Beskrivelse af virksomhedsprofil, bilag 1

Minimum level(s) of standards possibly required:

Erklæring om eller dokumentation for erhvervsansvarsforsikring på mindst kr. 5.000.000

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/07/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/07/2022
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/05/2022