Szolgáltatások - 288649-2019

21/06/2019    S118

Luxemburg-Luxembourg: Hatásvizsgálati tanulmány a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv értelmében a tagállamok által rendelkezésre bocsátandó nagy értékű adatkészletek listájára irányulóan — SMART 2019/0025

2019/S 118-288649

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate G: Data, Unit G1: Data Policy and Innovation
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2557
Ország: Luxemburg
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4676
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4676
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hatásvizsgálati tanulmány a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv értelmében a tagállamok által rendelkezésre bocsátandó nagy értékű adatkészletek listájára irányulóan — SMART 2019/0025

Hivatkozási szám: SMART 2019/0025
II.1.2)Fő CPV-kód
79311410 Gazdasági hatásvizsgálat
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közszféra információinak további felhasználásáról szóló átdolgozott irányelv előirányozza a közigazgatási szervek és közvállalkozások által birtokolt nagy értékű adatkészletek listáját és azoknak az EU-ban történő újrafelhasználására vonatkozó követelményeket meghatározó bizottsági végrehajtási jogi aktus elfogadását. Ezeket az adatkészleteket ingyenesen újrafelhasználhatóvá kell tenni, alkalmazás-programozási interfészek révén, géppel olvasható formátumban, és lehetőség szerint csomagban történő letöltésként.

A tanulmány a végrehajtási jogi aktus alapjául szolgáló hatásértékelést támogatja. A nyertes ajánlattevő feladatai:

1) Olyan konkrét adatkészletek azonosítása valamennyi tagállamokban, amelyeknek a nagy értékű adatkészletek listájához kellene tartozniuk;

2) A közigazgatási szervekre és közvállalkozásokra (továbbá azon piacokra, amelyeken ezek működnek) vonatkozó nagy értékű adatkészletek ingyenes újrafelhasználhatóvá tétele lehetséges hatásainak elemzése;

3) A társadalmi-gazdasági előnyök, hatások és lehetőségek azonosítása és számszerűsítése az azonosított adatkészletek mesterséges intelligenciára épülő alkalmazásaira vonatkozóan;

4) Segítségnyújtás a nagy értékű adatkészletekről szóló nyilvános meghallgatás és nyilvános konzultáció szervezéséhez és eredményei elemzéséhez.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
79330000 Statisztikai szolgáltatások
79312000 Piactesztelési szolgáltatások
72222000 Információs rendszer és technológia stratégiai felülvizsgálatával és tervezésével kapcsolatos szolgáltatások
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
79210000 Számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
79311300 Közvéleménykutatás-elemzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 9
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/08/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/09/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

Commission building BU25, Avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/06/2019