Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 289018-2021

09/06/2021    S110

Magyarország-Budapest: Hálózatok

2021/S 110-289018

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 082-210656)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 26698180241
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesi Gábor
E-mail: foldesi.gabor@dkuzrt.hu
Telefon: +36 301578899
Fax: +36 301578899
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://dkuzrt.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000198952021
II.1.2)Fő CPV-kód
32400000 Hálózatok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) hatálya szerinti szervezetek részére hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (HNET21) tárgyban.

Ajánlatkérő a szállítási határidő vonatkozásában az alábbiakat rögzíti:

Azon termékek\szolgáltatások esetében, ahol a Részletes ártáblázat „Terméklista” munkalap „Termék típusa” oszlopában szereplő „ÁRU” megnevezés szerepel, ott a teljesítési (szállítási) határidő minimum 60 naptári nap, maximum 120 naptári nap azzal, hogy teljesítési (szállítási) határidőt nem az ajánlattevők, hanem minden esetben a keretmegállapodásos eljárás második részében a konkrét közbeszerzést megvalósító ajánlatkérő (Érintett Szervezet) jogosult meghatározni figyelemmel a konkrét közbeszerzés tárgyára, és egyedi jellemzőire, azaz a konkrét szerződés objektív teljesíthetőségére figyelemmel. Ezen szállítási időintervallumok alkalmazandók mind a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés, mind pedig a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pPontja alapján a verseny újranyitása során.

Azon termékek\szolgáltatások esetében, ahol a Részletes ártáblázat „Terméklista” munkalap „Termék típusa” oszlopában NEM az „ÁRU” megnevezés szerepel ott a teljesítési (szállítási) határidő minimum 30 naptári nap azzal, hogy teljesítési (szállítási) határidőt nem az ajánlattevők, hanem minden esetben a keretmegállapodásos eljárás második részében a konkrét közbeszerzést megvalósító ajánlatkérő (Érintett Szervezet) jogosult meghatározni figyelemmel a konkrét közbeszerzés tárgyára, és egyedi jellemzőire, azaz a konkrét szerződés objektív teljesíthetőségére figyelemmel.

Amennyiben a keretmegállapodásos eljárás második részében a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján a verseny újranyitásra kerül sor, úgy a keretmegállapodás alapján a konkrét közbeszerzést megvalósító ajánlatkérő (Érintett Szervezet) a közbeszerzési alapelvek figyelembe vételével, és kivételesen indokolt esetben jogosult az „ÁRU” esetében a minimum 60 naptári napos, illetve a „NEM ÁRU” esetében a minimum 30 naptári napos teljesítési (szállítási) határidőnél rövidebb szállítási (teljesítési) határidőt is meghatározni azzal, hogy ez utóbbi esetben a Keretmegállapodás szerinti nyertes ajánlattevők mentesülnek a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi kötelezettség alól, és erre tekintettel a Keretmegállapodás szerinti szankciók sem alkalmazhatóak velük szemben.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

A keretmegállapodás az alábbi időszakokból áll:

— Szerződéskötési időszak (24 hónap): ezen időtartam alatt van lehetőség egyedi szerződések megkötésére ÉS teljesítésére,

— Szerződés teljesítési időszak (12 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag a szerződéskötési időszakban megkötött egyedi szerződések teljesítésére van lehetőség;

— Elszámolási időszak (2 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag ajánlatkérő és a keretmegállapodást kötött ajánlattevők közötti – a keretmegállapodás teljes lezárását szolgáló – elszámolás történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/06/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 082-210656

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/06/2021
Helyi idő: 09:00
Helyesen:
Dátum: 14/06/2021
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/06/2021
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 14/06/2021
Helyi idő: 17:00
VII.2)További információk:

A korrigendum értelmében az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.