Építési beruházás - 290717-2016

23/08/2016    S161

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 161-290717

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22811
Postai cím: Ybl Milós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kóbor Csilla
E-mail: iroda@vargarazs.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_em99rb/index.html
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Csikós udvarban újraépülő Új királyi lovarda kivitelezése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Királyi lovarda újraépítése a Csikós udvarban (világörökségi helyszínen), az épület teljes rekonstrukciójával és megelőző talajszilárdítási és közműkiváltási munkákkal, amely munkák az alábbi főbb feladatokat foglalják magukban:

— nagynyomású injektálás talajszilárdítással (mélyalapozás, műemléki épületrészhez csatlakozva),

— munkagödör földkiemelése,

— közműkiváltások, közműépítés,

— lovarda épület teljes újraépítése 1 912,4 m² nettó alapterületen, amelyből

— az újraépítés az alapvető tartószerkezeti, építészeti, gépészeti, elektromos munkákon túl az alábbi, jellemző szakági és egyéb speciális munkákat tartalmazza, az előző pontban bemutatott alapterületen.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 479 745 707.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Királyi lovarda újraépítése a Csikós udvarban (világörökségi helyszínen), az épület teljes rekonstrukciójával és megelőző talajszilárdítási és közműkiváltási munkákkal, amely munkák az alábbi főbb feladatokat foglalják magukban:

— nagynyomású injektálás talajszilárdítással (mélyalapozás, műemléki épületrészhez csatlakozva),

— munkagödör földkiemelése,

— közműkiváltások, közműépítés,

— lovarda épület teljes újraépítése 1912,4 m² nettó alapterületen, amelyből

— az újraépítés az alapvető tartószerkezeti, építészeti, gépészeti, elektromos munkákon túl az alábbi, jellemző szakági és egyéb speciális munkákat tartalmazza, az előző pontban bemutatott alapterületen.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés vállalása napokban (max. 60 nap) (nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Építés-folyamat terv – a kiemelt örökségvédelmi terület biztosítása érdekében / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 30
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

További CPV kódok: 45210000-2; 45212314-0; 45212350-4; 45220000-5.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 015-021239
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Laki Épületszobrász Zrt.
Postai cím: Róbert Károly körút 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 479 745 707.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ideiglenes melléklétesítmények, a fel- és levonulás-, organizáció-, munkásellátás; zsaluzás és állványozás, síkalapozás, helyszíni beton- és vasbeton munka, fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőműves munka, ácsmunka, tetőfedés, díszmű bádogozás, vakolás és rabicolás, szárazépítés, aljzatkészítés, hideg- és...

Adószám: West Hungária Bau Kft. 11469830-2-44; LAKI Épületszobrász Zrt. 12764073-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/08/2016