Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 290801-2020

24/06/2020    S120

Luxemburg-Luxembourg: Mobilkommunikáció

2020/S 120-290801

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 047-109778)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Számvevőszék
Postai cím: 12, rue Alcide De Gasperi
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
Postai irányítószám: L-1615
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eca.europa.eu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mobilkommunikáció

Hivatkozási szám: AO 713
II.1.2)Fő CPV-kód
64212000 Mobiltávbeszélő-szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A jelen pályázati felhívás célja egyetlen keretszerződés odaítélése mobiltelefon-szolgáltatások és kapcsolódó berendezések biztosítására. Az alábbi mobilkommunikációs szolgáltatásokat kell biztosítani: hangkommunikáció, adatkommunikáció, szöveges üzenetek (SMS).

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/06/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 047-109778

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:

Helyszín:

Európai Számvevőszék, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURG

Információk a felhatalmazott személyekkel és a bontási eljárással kapcsolatban:

A pályázónak szervezési és biztonsági okokból legkésőbb két munkanappal a pályázatbontás előtt el kell küldenie a képviselő teljes nevét és nemzetiségét a következő e-mail-címre:

eca-procurement.service@eca.europa.eu.

A képviselőknek be kell mutatniuk az e-Submission rendszerben a benyújtásról generált elismervényt, és alá kell írniuk a jelenléti ívet.

Helyesen:

A tenderbontás videokonferencia (Teams) útján történik. A Számvevőszék a tenderbontásra regisztrált összes pályázó rendelkezésére bocsátja a hivatkozást, melynek segítségével az érdekelt pályázók csatlakozhatnak a tenderbontáshoz. A tenderbontásra történő regisztrációhoz a pályázóknak el kell küldeniük a képviselők teljes nevét és e-mail-címét legalább négy munkanappal a tenderbontás előtt a következő címre: eca-procurement.service@eca.europa.eu

A tenderbontás előtt a Számvevőszék minden regisztrált pályázóval teszteli a kapcsolatot, hogy megbizonyosodjon a hivatkozás megfelelő működéséről.

Szakasz száma: IV.2.2)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek beérkezésének határideje
A következő helyett:
Dátum: 30/06/2020
Helyi idő: 16:00
Helyesen:
Dátum: 07/07/2020
Helyi idő: 16:00
Szakasz száma: IV.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 02/07/2020
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 09/07/2020
Helyi idő: 10:00
VII.2)További információk: