Építési beruházás - 290861-2020

Submission deadline has been amended by:  448728-2020
24/06/2020    S120

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 120-290861

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000371692020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000371692020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

37.sz.út bővítése és körforgalmú csomópont építése

Hivatkozási szám: EKR000371692020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére, valamint körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában

I. rész: Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére.

II. rész: Vállalkozási szerződés körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

37. sz. főút kapacitásbővítése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére:

A 8+444 km szelvény és a 25+788 km szelvény között a meglévő útpálya jobb oldala kerül szélesítésre, míg a 25+788 km szelvénytől a szélesítés a főút mindkét oldalára épül.

Csomópontok:

1 db meglévő egysávos körforgalmú csomópont átépítése turbó típusú körforgalommá

3 db meglévő útkereszteződés kiépítése egyszerű körforgalmú csomóponttá

Műtárgyak:

6 db meglévő kishíd elbontása és új kishidak építése

Érintett közművek: új közvilágítási hálózat építése az új körforgalmú csomópontokban, meglévő közvilágítás átépítése, 20 kV vezeték átépítése, hírközlő vezetékek kiváltása, víz és csatorna vezetékek kiváltása, közép- és nagyközépnyomású gázvezetékek kiváltása

Főbb mennyiségek (várhatóan):

— Földmű építése: 463 997 m3

— Alakító földmunkák: 35 699 m3

— Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 45 995 m3

— Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 55 292 m3

— Feszültségelnyelő acélháló: 7 897 m2

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: K037.02.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 26
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

A II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Körforgalmú csomópont építése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 37. és 38. sz. főutak csatlakozása

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában:

1 db új körforgalmú csomópont létesítése kerékpárút átvezetéssel, 11,5 tonnás burkolatmegerősítés a főutak csatlakozó ágain:

A körforgalmú csomópont kiépítésére és a burkolat megerősítésére a 37. sz. főút 35+650 - 36+175 km szelvényei és a 38. sz. főút 0+000 és a 0+115 km szelvényei között kerül sor.

A tengelysúlymérő állomást a 37. sz. főút 35+795 km szelvény jobb oldalán kell megépíteni.

Érintett közművek: új közvilágítási hálózat építése a körforgalmú csomópontban, új transzformátor állomás építése, valamint hírközlő vezetékek kiváltása

Főbb mennyiségek (várhatóan):

— Földmű építése: 7061 m3

— Alakító földmunkák: 353 m3

— Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 1667 m3

— Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 1744 m3

— Közvilágítás építése: 532 m

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: K037.10.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.Értékelés módszere:1.értékelési szempont:fordított arányosítás,2-3.értékelési szempont:egyenes arányosítás.Részletesen a KDban.

II.2.7) pontjában meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó. II.2.7)pont kapcsán a szerződés teljesítésébe nem számít bele a dec.1. és jan.31. közötti időszak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét ajánlati rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság,aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).

A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás.Ha van,ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)-(8)bek.-re.

Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek.-re.

Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások

Mindkét ajánlati rész vonatkozásában:

Folytatás a III.1.2)pontban

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét ajánlati rész vonatkozásában:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (országos közút építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (országos közút építése) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alk. igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (országos közút építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el

— az 1. ajánlati rész tekintetében összesen legalább a nettó 15 000 000 000Ft-ot,

— a 2. ajánlati rész tekintetében összesen legalább a nettó 370 000 000Ft-ot.

Ajánlatkérő országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.)KHVM rendelet 2.§(1)bek.szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

Kbt.65.§(6)bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.1)pont folytatása:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mindkét ajánlati rész vonatkozásában:

SZ/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

VI.4.3) folytatása:

3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max. 24 hónap)

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét ajánlati rész vonatkozásában:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél (név,székhely),

— építési beruházás tárgya és mennyisége,

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye

— a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlansága miatt a ref. igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M/2.

Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok,

— szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M/1.1.

1. ajánlati rész tekintetében legalább(továbbiakban: min.)10 km hosszú,min.2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út vagy főút építésére vonatkozó referenciával.

M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1db szerződéssel igazolhatja.

M/1.2.

1. ajánlati rész tekintetében min.1db turbó típusú körforgalmú csomópont építésére vonatkozó referenciával

M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1db szerződéssel igazolhatja.

M/1.3.

2. ajánlati rész tekintetében legalább(továbbiakban: min.)1db körforgalmú csomópont építésére vonatkozó referenciával.

M/1.3. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1db szerződéssel igazolhatja.

AK gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bek. a) pontja szerinti fogalmakat érti.

AK főút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bek. b) pontja szerinti fogalmakat érti.

AK csomópont alatt két vagy több út találkozási helyét érti, ahol a különböző irányú forgalmi áramlatok mindegyike-vagy egy része-között kapcsolat van.

AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel útkialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

AK turbó típusú körforgalom kifejezés alatt az e-ÚT 03.03.11 számú „Körforgalmak tervezése” című útügyi műszaki előírás 4.3. pontjában meghatározott fogalmat érti.

AK körforgalom kifejezés alatt olyan középszigettel és körpályával rendelkező útkereszteződést ért, amelynek minden ága „körforgalom” és „elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblával szabályozott.

A nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv.szerinti 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik

1.ajánlati rész tekintetében

M/2.1.legalább 1fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik legalább 36 hónap országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2.legalább 1fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.3.legalább 1fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap hídépítési építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

2. ajánlati rész tekintetében

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. rendelet szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik legalább 36 hónap országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

Folytatás a VI.4.3)pontban

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek(késedelmi,hibás teljesítési,meghiúsulási):SZF vonatkozó pontjai szerint

Teljesítési,jótállási biztosíték:váll.díj 5 %-a(tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5 %-a).

Előleg:20 %nyertes választása szerint:

— Kbt.135.§(7)bek.alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár-áfa és tartalékkeret nélküli összege-5 %-át(Kbt. 135. § (7) bek szerinti kötelezően biztosítandó mértéket)meghaladó részre a Kbt.134.§(6)bek a)pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett v,

— biztosíték nyújtása nélkül.

Bizt.mentes előleg igénylés felt. előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott,igényelt előleg teljesösszegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil,val.a bizt mentességinyil csatolása.Előleg-visszafizetési bizt.szabályok KD-ben.

Jótállás 36,szavatosság 60hónap.

Ir:Kbt.135.§(1)-(3),(5)-(8),(12) bek.,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,322/2015.Kr.32/A.-32/B.§ Részszámlák:322/2015.Kr.32.§.További előírások AD I.és II.köt. Tartalékkeret:2%.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/07/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/07/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR-ben

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2a)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke

Az 1. ajánlati rész esetében 30 000 000, - Ft,

A 2. ajánlati rész esetében 750 000,- Ft.

Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet 7.6.1.16 pontjában.

10. AT köteles a Kbt.66.§(6)bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni

Folytatás a VI.4.3)pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§-ában foglaltak szerint.

VI.3)folyt:

a)a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),melynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben AT nem kíván alvállalkozót igénybe venni,nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges!

11.Felelősségbiztosítás-1.ajánlati rész:Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 1 000millió Ft/év és 300 millióFt/káresemény limitű építési-szerelési-vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

Felelősségbiztosítás -2.ajánlati rész:Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 150millió Ft/év és 100millió Ft/káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

12.Szakmai ajánlat:AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak

13.AK a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti,h.ajánlati kötöttség időtartama 60nap

14.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját

15.Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb

16.Közbeszerzési eljárás megindítására mindkét ajánlati részben forrás hiányában a Kbt.53.§(6)bek.alapján kerül sor

17.FAKSZ: Juhász Dániel 01032

III.1.3)folyt:

M/2.2.legalább 1fő útépítési szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr.rendelet szerinti MV-KÉ(vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.)Kr. rendelet szerinti(vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/v.főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni,aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők v. műszaki vezetők munkáját,kapcsolatot tartja a Megrendelővel,konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti,aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta,ill.a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni,aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

Főépítésvezető több,különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze,irányítja,koordinálja.

Egy szakember egy ajánlati részben csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen.

Előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok:

1.rész-Minőségi kritérium:

2.A felhívás III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0,max.24hónap)

3.A felhívás III.1.3)M/2.2.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0,max.24hónap)

4.A felhívás III.1.3)M/2.3.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0,max.24hónap)

2.rész-Minőségi kritérium:

2.A felhívás III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata(min.0,max.24hónap)

Folytatás III.1.2)pontban

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/06/2020