Építési beruházás - 291449-2017

27/07/2017    S142

Magyarország-Budapest: Autópálya építése

2017/S 142-291449

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.mkbt.eu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balog Tímea, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Lajstromszáma: 00035
E-mail: drbalog@mkbt.eu
Telefon: +36 17961020
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 10.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balog Tímea, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Lajstromszáma: 00035
Telefon: +36 17961020
E-mail: drbalog@mkbt.eu
Fax: +36 17961001
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakaszok és kapcsolódó létesítményeik kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában.

II.1.2)Fő CPV-kód
45233110 Autópálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

I. rész: M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti A építési szakasz, 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST: A030.09).

II. rész: M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti B építési szakasz, 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST: A030.10).

III. rész: M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti C építési szakasz, 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST: A030.11).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.09)

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45210000 Magasépítési munka
45221100 Hídépítés
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233130 Autópálya-építési munka
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

M30 autópálya 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakaszon.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti A építési szakasz, 30+100 – 40+500 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST: A030.09):

— 2x2 sávos autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel;

— ~ 10,4 km M30 autópálya építése új nyomvonalon;

— Külön szintű csomópontok száma: 2 db (306. sz. főúti, Szikszó-dél csomópont);

— Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávos burkolt út 2 db (2617 j. út, korrekciója, II.KB1 j. út);

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 4 db;

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 18 db;

— Hídműtárgyak: 7 db (4 db új felüljáró építése, 3 db új aluljáró építése);

— Kis-Sajó és földút feletti felüljáró híd 3 nyílásának méretei 19+23+19 méter, támaszközei 20,05+24,20+20,05 méter

— Kétoldali tengelysúlymérő állomás;

— Tengelysúlymérő állomáshoz tartozó épületek (oldalanként 1 db, összesen 2 db);

— Várható közműkeresztezések, kiváltások:

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek,

— Közvilágítási vezetékek (tengelysúlymérő állomáson),

— Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek),

— Érintésvédelem;

— Növénytelepítési feladatok;

— Vízépítési feladatok (árapasztó vápa korrekciója, Kis-Sajó tisztítása, burkolása, meglévő meder korrekciója, új levezető meder építése);

— Környezetvédelmi feladatok (monitoring);

— Forgalomtechnikai feladatok;

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére);

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, követő kivitelezési szakaszhoz;

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése;

— Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása;

— Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel/KHT-val együtt);

— Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése;

— Híd kiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése:

— elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval;

— Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése;

— Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben;

— Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben;

— Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben;

— Régészeti szakfelügyelet.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 44
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján.
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az 1.1-1.4. alszempontok tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.10)

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45210000 Magasépítési munka
45221100 Hídépítés
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233130 Autópálya-építési munka
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

M30 autópálya 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakaszon.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti B építési szakasz, 40+500 – 64+700 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST: A030.10):

— 2x2 sávos autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel;

— ~ 24,2 km M30 autópálya építése új nyomvonalon;

— Külön szintű csomópontok száma: 2 db (2624 és 3703 j. utak csomópontja; 3. sz. főúti csomópont [Encs]);

— Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávos burkolt út 5 db (2622 j. út, 2624 j. út és 3703 j. út, 39. sz. főút korrekciói, 26149 j. bekötőút);

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 9 db;

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 39 db;

— 3. sz. főút korrekciója 4 helyszínen;

— Hídműtárgyak: 21 db (10 db új felüljáró építése, 11 db új aluljáró építése);

— Aluljáró V2.j. vadátjáró híd 2 nyílásának méretei 31,96+26,97 méter, támaszközei 33,16+28,98 m

— Kétoldali komplex pihenőhely;

— Encsi Autópálya Mérnökség (iroda, műhely, sótároló, hidegraktár, tároló, rendőrség épület, töltőállomás) tervezése és kivitelezése;

— Komplex pihenőhelyhez tartozó WC épületek (oldalanként 1 db, összesen 2 db);

— Abaújdevecser-Forró közötti kerékpárút;

— Encsi gyalogjárda;

— Encs-Forró közötti kerékpárút;

— Encs-Abaújdevecser közötti gyalog-és kerékpárút;

— Zajárnyékoló fal építése;

— Várható közműkeresztezések, kiváltások:

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, középfeszültségű villamosvezetékek,

— Kisfeszültségű magánvezetékek,

— Közvilágítási vezetékek (Halmaj csomópont, Forró, Encsi csomópont, komplex pihenőhely térvilágítás),

— Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek, nagynyomású vezetékek, bányaüzemi hírközlő kábelek),

— Érintésvédelem,

— Növénytelepítési feladatok,

— Vízépítési feladatok (Vasonca-patak mederkorrekció, levezető medrek, Csobádi-patak mederkorrekció Galambos-patak mederkorrekció, Devecseri-patak I. és II. sz. mederkorrekció);

— Környezetvédelmi feladatok (monitoring);

— Forgalomtechnikai feladatok;

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére);

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, megelőző és követő kivitelezési szakaszokhoz;

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése;

— Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása;

— Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel/KHT-val együtt);

— Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése;

— Híd kiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése;

— Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval;

— ÜHK eszközök FIR integrációja;

— Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése;

— Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben;

— Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben;

— Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben;

— Régészeti szakfelügyelet.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték ) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 44
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján.
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az 1.1-1.4. alszempontok tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése tárgyában (PST: A030.11)

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
31600000 Villamos berendezések és készülékek
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315600 Alacsony feszültségű szerelés
45315500 Közepes feszültségű szerelés
45210000 Magasépítési munka
45221100 Hídépítés
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233130 Autópálya-építési munka
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

M30 autópálya 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti C építési szakasz, 64+700 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeinek beszerzése és kivitelezése (PST: A030.11)

— 2x2 sávos autópálya (középen elválasztó sávval) 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, burkolt üzemi sávval (leállósávval) vt=130 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 22,2 km M30 autópálya építése,

— Külön szintű csomópontok száma: 2 db (3.sz. főút csomópontja [Garadna]; 3. sz. főúti csomópont [Hernádszurdok]),

— Főpályát keresztező országos közutak: 2x1 sávos burkolt út 5 db (2626 j. út, 3030 j. út, 2627 j. út, 26147 j. út (2x) korrekciói),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak száma: 6 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak (földutak) száma: 22 db,

— 3. sz. főút korrekciója 4 helyszínen,

— Hídműtárgyak: 20 db (16 db új felüljáró építése, 4 db új aluljáró építése),

— Aluljáró 2626. j. út alatti híd 2 nyílásának méretei 27,65+29,66 méter, támaszközei 29,10+31,10 m,

— 5 db támfal építése;

— 2 db kétoldali egyszerű pihenőhely,

— 2 db kétoldali egyszerű pihenőhelyhez tartozó WC épületek (oldalanként 1 db, 2 pihenőben összesen 4 db),

— Kerékpárút a 3030 j. út korrekció 2+708 km sz. – 3+038 km sz. közötti (távlati 3.sz. főút) szakasza mellett,

— Zajárnyékoló fal építése,

— Meglévő útátjáró burkolatcseréje a Miskolc – Tornyosnémeti vv. 433+11 hm szelvényében;

— Meglévő útátjáró megszüntetése a Miskolc – Tornyosnémeti vv. 490+72 hm szelvényében;

— Levezető medrek vasúti keresztezéseinek kialakítása (keretelemek);

— Várható közműkeresztezések, kiváltások,

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, középfeszültségű villamosvezetékek,

— Kisfeszültségű magánvezetékek,

— Közvilágítási vezetékek (egyszerű pihenőhelyek térvilágítás),

— Üzemi Hírközlés energiaellátás, Üzemi Hírközlés al- és felépítmény,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Vasúti biztosítóberendezés és hírközlési kábelek kiváltása,

— Szénhidrogén vezetékek (Közép- és nagyközépnyomású gázelosztó vezetékek, bányaüzemi hírközlő kábelek),

— Üzemi Hírközlési központ, 30+100 – 86+848,05 km sz. közötti szakasz minden ÜHK eszközének FIR integrációja,

— Érintésvédelem;

— Növénytelepítési feladatok;

— Vízépítési feladatok (Csere-patak mederkorrekciója, Bélus-patak korrekciója, levezető meder építése, Garadna-patak rendezése, Bársonyos öntöző csatorna korrekciója, 5. sz. levezető meder korrekciója, Borsos-patak korrekciója, Perényi-patak korrekciója, meglévő vasúti talpárok bővítése);

— Környezetvédelmi feladatok (monitoring),

— Forgalomtechnikai feladatok,

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére);

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz, megelőző és követő kivitelezési szakaszokhoz;

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése Minden szakági tervre vonatkozóan kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása. Építési engedélyek módosítása,

— Közművek teljes körű megtervezése, engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel/KHT-val együtt);

— Vízjogi létesítési engedélyek beszerzése,

— Híd kiviteli tervek hatósági jóváhagyásának megszerzése,

— Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,

— Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői véleményében rögzített feladatok átvezetése,

— Értékelemzési tanulmányból a Központi Tervtanács által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,

— Közúti Biztonsági Audit lezáró jegyzőkönyvben Megrendelő által elfogadott javaslatok átvezetése a kiviteli tervekben,

— Építési engedélyben megadott feltételek átvezetése a kiviteli tervekben.

Régészeti szakfelügyelet.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték ) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 44
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján.
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az 1.1-1.4. alszempontok tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1) bek-ében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek-ében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10.§ 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezet által igazolja az alkalmasság igazolását, felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az ESPD II. rész C Fejezete alapján ajánlattevőnek minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön ESPD-ben kell megadnia e rész A. és B. szakaszában, valamint meg kell adni a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve az érintett szervezetek által aláírva. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bek-, és a 4-7. §-aira is.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek-e szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §].

A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek-ében foglaltak alapján ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ESPD-be foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (gyorsforgalmi út építése vagy gyorsforgalmi út tervezése és építése) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek.-e szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.-ének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bek.-e szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28.§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (7) bek.-e alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bek.-e alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (gyorsforgalmi út építése vagy gyorsforgalmi út tervezése és építése) szerinti árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el:

I. rész esetében a 11 000 000 000 HUF-ot,

II. részben estében a 19 000 000 000 HUF-ot,

III. rész esetében a 15 000 000 000 HUF-ot.

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő az érintett legmagasabb értékű árbevételi előírásnak megfelelnie.

Ajánlatkérő „gyorsforgalmi út” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont szerinti gyorsforgalmi utakat érti.

A Kbt. 65. § (6) bek-e alapján a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek-ében foglaltak alapján az ajánlattevő a köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ESPD-be foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc év (96 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint az ott rögzített tartalommal.

Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. b) pontjában, illetve a 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22.§ (5) bek-re.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

M/3. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség cégszerű aláírással ellátott leírásával.

Ajánlatkérő rendelkezésre álló eszköznek elfogadja a saját tulajdonban álló, bérleti, vagy tartós bérleti jogviszony alapján rendelkezésre álló eszközöket is.

Az eszközök esetében a cégszerű nyilatkozatból ki kell derülnie a műszaki paramétereknek, amelyből megállapítható, hogy az adott eszköz megfelel a minimumkövetelménynek.

Amennyiben a megajánlott eszköz az ajánlattevő saját tulajdonában van, kizárólag a fenti dokumentumok csatolása szükséges a fenti tartalommal.

Amennyiben tartós bérleti vagy keretszerződés szerinti bérleti jogviszony alapján áll a nevezett eszköz az ajánlattevő rendelkezésére, akkor a cégszerű nyilatkozaton felül a bérleti jogviszony fennállását igazoló dokumentum(ok) csatolása szükséges.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (lsd. III.1.2. P/1 pontban részletezettek szerint).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciákkal:

I. rész:

1.1. legalább (továbbiakban: min.) 4 km hosszú, egybefüggő, új nyomvonalon épített min.

2x2 forgalmi sávos elválasztó- és leállósávos gyorsforgalmi út;

1.2. min. 1 db referenciával, amelyből megállapítható 1db új híd építése – amelynek min. 1 db szabadnyílása (továbbiakban: nyílás) min. 17 méter vagy min. 1 db támaszköze min. 18 méter.

1.3. min.1 db külön szintű, új nyomvonalon vezetett gyorsforgalmi úton létesített új építésű csomópont építés

II. rész:

2.1. min. 16 km hosszú egybefüggő, új nyomvonalon épített, legalább 2 x 2 forgalmi sávos elválasztó- és leállósávos gyorsforgalmi út.

2.2. min. 1 db referenciával, amelyből megállapítható 1 db új híd építése – amelynek min. 1 db nyílása min. 23 méter vagy min. 1 db támaszköze min. 24 méter.

2.3. min. 1 db új építésű vagy meglévő 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út- vagy elsőrendű főúton létesített pihenőhely építés.

2.4. min.1 db külön szintű, új nyomvonalon vezetett gyorsforgalmi úton létesített új építésű csomópontépítés.

III. rész:

3.1. min.14 km hosszú egybefüggő új nyomvonalon épített legalább 2 x 2 forgalmi sávos elválasztó- és leállósávos gyorsforgalmi út.

3.2. min. 1 db referenciával, amelyből megállapítható 1 db új híd építése – amelynek min. 1 db nyílása min. 22 méter vagy min. 1 db támaszköze min. 23 méter.

3.3. min. 1 db új építésű vagy meglévő 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út- vagy elsőrendű főúton létesített pihenőhely építés.

3.4. min. 1 db különszintű, új nyomvonalon vezetett gyorsforgalmi úton létesített új építésű csomópontépítés.

Egy referencia a fent előírt minimumkövetelmények közül többnek való megfelelés céljából is felhasználható.

M/2 Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik részenként külön-külön:

1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII.11.) Kr. (továbbiakban: Kr.) szerint MV-KÉ vagy átsorolás előtt a 244/2006 (XII.5.) Kr. II. (továbbiakban Kr. II.) szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónap, közútépítési területen szerzett projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.

2. legalább 1 fő útépítési felelős műszaki vezetővel, aki bír a Kr. szerint MV-KÉ vagy átsorolás előtt a Kr.II. szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel, és aki legalább 36 hónap közútépítési területen szerzett építésvezetői vagy főépítésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

3. legalább 1 fő hídépítési felelős műszaki vezető szakemberrel, aki bír a Kr. szerint MV-KÉ vagy átsorolás előtt a Kr. II. szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel, és aki hídépítés területén legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.

4. legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K tervezői (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel, és legalább 36 hónap, közúti tervezési szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember egy pozícióra, és maximum két részre jelölhető.

M/3. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik (külön-külön): 1. min. 1 db min.180 t/h aszfalt beépítésére alkalmas géplánccal (1 db aszfalt finisher, 2 db tömörítő henger, 1 db emulziószóró jármű), és 2. min. 1 db min. 80 m3/h hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti alapréteg beépítésére alkalmas géplánccal (1 finisher, 2 tömörítő henger, 1 locsoló kocsi).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi részben:

Kötbérek (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási): a szerződéses feltételek vonatkozó pontjai szerint.

Teljesítési, jótállási biztosíték: a váll.díj 5 %-a (mely alatt értendő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg. 5 %-a).

Előleg: 50 %,a 272/2014 (XI.5.)Kr. 119.§ (1) bek. szerint., az előlegen kívüli kifizetés pedig kedvezményezetti kifizetés (amennyiben az előleg mértéke a szerződéskötéskor változna a jogszabály által, úgy a szerződéskötéskor Kr. szerinti mértékben igényelhető előleg, a jogszabályban meghatározott feltételekkel). Előleg-visszafizetési bizt. KD-ben.

Jótállás 36 hó, szavatosság 60 hó.

Támogatásra igény került benyújtásra, intenzitás: TSZ aláírás után.

Irányadó: Kbt. 135.§, Ptk.6:130.§ (1-)-(2) bek, Art.36/A.§, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A §. Ajánlattétel,kifizetés,szerződéskötés pénzneme: HUF. További előírások az AD II. kötetben.

Tartalék keret mindegyik részben: váll.díj 2 %-a.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/09/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/09/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 17. II. em. 10.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bek.-ei alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Formai előírások: a KD-t kell alkalmazni.

2. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő (AT) Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát – eredeti példányban-, tvb. a Kbt. 66.§(6) bek (nemlegesen is), és (4) bek. foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát.

4. Igazolások a Kbt.47. § (2) bek.alapján egyszerű másolatban is csatolhatóak.

5. AT-nek (kapacitást nyújtó szervnek) az ajánlatában be kell nyújtania az ESPD-t.

6. Alkalmassági feltételek és igazolási mód a minősített AT-ők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. A KD az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az AF I.3. pont és KD szerint.

8. Az előírt biztosítékokról Kbt. 134. § (4) bek.szerinti rendelkezésre bocsátásáról nyilatkozni kell.

9. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Mértéke: részenként külön-külön: I.rész 20 Millió, II. rész: 30 Millió, III. rész: 25 Millió Ft. Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény.

10. Biztosítások:részenként külön1.Építési-, szerelési-, vagyon- és felelősségbiztosítás: legalább 100 000 000 HUF/káresemény és legalább 500 000 000 HUF /év limitű 2. Tervezői: legalább 2 000 000 HUF/káresemény és legalább 10 000 000 HUF/év limitű.

11. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámítására,ill. a közös ajánlattételre vonatkozó információk a KD (I. kötet) M/Egyéb előírások pontjában kerültek meghatározásra.

12. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kérhet.

13. Értékelés módszere:„Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)”, „Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték)” fordított arányosítás,„A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva)” szempont alszempontjai (1.1. – 1.4) egyenes arányosítás, „Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő)” abszolút értékelési módszerrel. Az adható pontszám: 0,00-10,00 pont, 0,00 pont a legrosszabb, 10,00 pont a legjobb.

14. Ajánlattevőknek előzetes, indikatív műszaki ütemtervet és erőforrástervet kell készíteniük és ajánlatukhoz csatolniuk a KD I. kötetben részletezettek szerint.

15. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseivel a Kbt.98. § (3) szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzések tárgya e beszerzésekben megépített útszakaszok és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésekben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok az új eljárások műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárások alapján megkötött szerz.-ek szerinti költségvetésnek megfelelőtételek és az ahhoz kapcs. egységárak a szerződéses feltételek szerint.

16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.

17. Az eljárás mindhárom részében irányadó szabály: a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

18. További információ a KD-ben.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1.A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § előírásai szerint.

2. A III.1.1. ponthoz:

SZ/4. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. alapján, figyelemmel a Kr. 26. § (2)-(3) bek-re az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 8. § (1) bekezdése az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-n (HU) letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilván-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

a.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

b.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/07/2017