Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 291461-2021

11/06/2021    S112

România-Roșiori de Vede: Echipamente medicale

2021/S 112-291461

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Municipal „Caritas” – Roșiori de Vede
Număr naţional de înregistrare: 4568004
Adresă: Str. Carpați nr. 33
Localitate: Roșiori de Vede
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Cod poștal: 145100
Țară: România
Persoană de contact: Iulian Butculesteanu
E-mail: caritasrosiori@gmail.com
Telefon: +40 247406647
Fax: +40 2474663880
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://spitalulcaritasrosiori.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121761
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția de echipamente și aparatură medicală nouă loturi - în cadrul proiectului „Dotarea Spitalului Municipal «Caritas» Roșiori de Vede în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei COVID-19”, cod proiect 141212

Număr de referinţă: 9540 /16.12.2020
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta doreste achizitionarea de echipamente si aparatura medicale necesare pentru desfasurarea activitatii specifice, defalcate pe noua loturi, astfel:

— lot 1 – laborator;

— lot 2 – bloc operator;

— lot 3 – diverse aparate medicale;

— lot 4 – ATI;

— lot 5 – ecografie;

— lot 6 – mobilier medical;

— lot 7 – statie de oxigen;

— lot 8 – articole de curatenie;

— lot 9 – computer tomograf containerizat.

Echipamentele care fac obiectul celor noua loturi se regasesc in caietul de sarcini si fisele tehnice elaborate pentru toate echipamentele din fiecare lot in parte, anexate caietului de sarcini si documentatiei de atribuire.

Valoarea totala a contractului de furnizare produse-aparatura medicala este 20 276 392,90 RON fara TVA defalcata astfel:

— lot 1: laborator: 804 009,47;

— lot 2: bloc operator: 2 995 414,50;

— lot 3: diverse aparate medicale: 3 133 388,96;

— lot 4: ATI: 2 396 500,00;

— lot 5: ecografie: 2 314 714,00;

— lot 6: mobilier medical: 6 037 404,92;

— lot 7: statie de oxigen: 240 890,00;

— lot 8: articole de curatenie: 83 270,00;

— lot 9: computer tomograf containerizat: 2 270 801,05.

Total valoare estimata loturi (lei fara TVA): 20 276 392,90.

Clarificari referitoare la documentatia de atribuire:

(a) Numărul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile;

(b) Numărul de zile pana la care autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar si complet, prin raspuns consolidat inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 20 276 392.90 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 9
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 9
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ARTICOLE DE CURATENIE

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROSIORII DE VEDE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Articole pentru curatenie, caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 8, atasate caietului de sarcini, astfel:

— Carucior pentru curatenie

— Robot de curatenie dezinfectie

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 83 270.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL ''CARITAS'' Rosiorii de Vede in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19”, Cod proiect 141212

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

STATIE DE OXIGEN

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
33157810 Instalaţie de oxigenoterapie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROSIORII DE VEDE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— Compresor statie de oxigen

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 240 890.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL ''CARITAS'' Rosiorii de Vede in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19”, Cod proiect 141212

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECOGRAFE

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
33112200 Ecograf
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROSIORII DE VEDE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 5, atasate caietului de sarcini, astfel:

— Ecocardiograf mobil

— Ecocardiograf mobil cu sonda pentru cord si sonda liniara

— Ecograf cu sonda pentru ecografie transfontanelara

— Ecograf cu sonda transvaginala

— Ecograf cu sonda abdominala si sonda parti moi

— Ecograf cu sonda liniara/ sonda convexa

— Ecograf doppler

— Ecograf doppler color 4 D cu sonde 3.5 Mhz si 5 Mhz

— Ecograf stationar WED 660 cu 2 sonde

— Ecograf doppler cu videoprinter pentru abdomen si cord

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 314 714.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL ''CARITAS'' Rosiorii de Vede in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19”, Cod proiect 141212

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COMPUTER TOMOGRAF CONTAINERIZAT

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
33115000 Aparate de tomografie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROSIORII DE VEDE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

COMPUTER TOMOGRAF CONTAINERIZAT

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 270 801.05 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL ''CARITAS'' Rosiorii de Vede in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19”, Cod proiect 141212

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BLOC OPERATOR

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
33162000 Dispozitive şi instrumente pentru blocul operator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROSIORII DE VEDE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente pentru blocul operator, conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 2, atasate caietului de sarcini, astfel:

— Aparat anestezie generala

— Artroscop

— Aspirator chirurgical nou nascuti

— Aspirator secretii

— Colposcop

— Electrocauter

— Histeroscop

— Lampa scialitica

— Masa de operatie

— Statie endoscopie si colonoscopie

— Trusa cezariana

— Trusa de chiuretaj

— Trusa nastere eutocica

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 995 414.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL ''CARITAS'' Rosiorii de Vede in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19”, Cod proiect 141212

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ATI

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
33171000 Instrumente pentru anestezie şi pentru reanimare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROSIORII DE VEDE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente pentru ATI, conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 4, atasate caietului de sarcini, astfel:

— Aparat ventilatie mecanica (ventilator pulmonar)

— Concentrator oxigen

— Defibrilator

— Injectomat

— Pompa de perfuzie

— Videolaringoscop

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 396 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL ''CARITAS'' Rosiorii de Vede in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19”, Cod proiect 141212

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MOBILIER MEDICAL

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
33192000 Mobilier medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROSIORII DE VEDE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mobilier medical conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 6, atasate caietului de sarcini, astfel:

— Canapea consultatii cu dispozitiv rola hartie

— Carucior pacienti

— Carucior patut portabil pentru nou nascuti

— Carucior rufe inox

— Carucior transport alimente

— Dulap medicamente

— Fotoliu rulant

— Gheridon medical inox

— Masa examinare pentru consult a nou nascutului

— Masa tratament inox mobila

— Mobilier officine

— Mobilier receptura

— Noptiere cu masuta

— Paturi hidraulice cu telecomanda adulti

— Paturi nou nascuti

— Paturi prescolari

— Paturi reanimare copii

— Paturi sugari

— Pat terapie intensiva, pat bariatric

— Targa cu brat periferic, laterale si butelie oxigen

— Targa

— Canapea sala asteptare 3 locuri

— Fotoliu chimioterapie

— Masa din inox 100x60x130 (Lxlxh) cu raft la 40 cm

— Masa din inox 130x60x130 (Lxlxh) cu raft la 40 cm

— Masa din inox 130x60x80 (Lxlxh) cu raft la 25 cm

— Masa din inox 200x60x130 (Lxlxh) cu raft la 40 cm

— Masa din inox 80x60x80 (Lxlxh)

— Masa servit la pat

— Vestiar metalic individual

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 037 404.92 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL ''CARITAS'' Rosiorii de Vede in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19”, Cod proiect 141212

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DIVERSE APARATE MEDICALE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROSIORII DE VEDE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Diverse aparate medicale conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 3, atasate caietului de sarcini, astfel:

— Diapazon

— EKG cu masuta

— EKG portabil

— Encefalograf

— Lampa uv

— Lampa uv cu ozon

— Lampa uv pentru fototerapie

— Masa de reanimare cu caldura radianta

— Monitoare functii vitale

— Osciloscop

— Otoscop

— Pulsoximetru cu senzori pentru nou nascuti si copii

— Pulsoximetru digital mobil

— Spirometru

— Statie de monitorizare centrala compatibila cu 8 monitoare

— Termometru digital cu infrarosu

— Trusa de reanimare cu balon de reanimare pentru sugari si copil mare

— Trusa resuscitare

— APARAT ROENTGEN SIREMOBIL

— Holter EKG

— Holter TA

— Pompa limfedem cu 4 camere

— Sistem de monitorizare holter EKG

— Statie de sterilizare cu aburi

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 133 388.96 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL ''CARITAS'' Rosiorii de Vede in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19”, Cod proiect 141212

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LABORATOR

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
38000000 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROSIORII DE VEDE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente pentru laborator, conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 1, atasate caietului de sarcini, astfel:

— Analizor gaze

— Sistem PCR complet - aparat PCR, frigider, congelator stocare probe laborator, kituri PCR pentru extractive si de recoltare Covid, centrifuga, hota laborator, sistem automat de extractie, purificare, cuantificare acizi nucleici, vortex mixer, agitator magnetic, bloc termostat digital cu rakuri pentru tuburi, distilator apa

— Balanta electronica cu 3 trei zecimale

— Balanta fixa pana la 10000 gr

— Dedurizator pentru distilator

— Distilator

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 804 009.47 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL ''CARITAS'' Rosiorii de Vede in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19”, Cod proiect 141212

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

 Cerinta nr. 1.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor.

Operatorii economici (ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) vor completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Odata cu DUAE, se vor prezenta in SEAP declaratiilie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 si dupa caz, acordurile de asociere, acordurile de subcontractare, acordurile privind sustinerea tehnica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt:

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat si bugetul local la momentul prezentarii acestora

— documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 Alin 2, Art. 167 alin. si Art. 171 din Legea 98/2016, dacă este cazul,

— Pentru operatorii economici nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese):

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

Manager, Dr. Robu Valentina Emilia

Director Financiar Contabil – Ec.Pana Florian

Director Medical – Dr.Dida Mariana Rodica

Manager proiect, Ec Bratcoveanu Maria

Responsabil Financiar – Ec. Popescu Adela Georgiana

Responsabil Achizitii – Ec. Butculesteanu Iulian

Responsabil tehnic – Ing. Oprescu Felix Georgica

Expert Achizitii Publice cooptat - Ioana Chitac

Specialist Echipamente medicale cooptat – Alexandru Moise

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Se va completa DUAE de catre toti operatorii (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.

b) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:

— angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordului de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz,

— Declaratia pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese) – conform Formular nr. 1 din sectiunea de formulare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute in Legea 98/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Masurile luate de Operatorul Economic trebuie sa fie explicit mentionate in DUAE, iar la solicitarea autoritatii Contractante, Operatorul Economic trebuie să prezinte dovezile concrete pentru masurile descrise in DUAE si implementate la nivelul Operatorului Economic in acest sens. Dovezile furnizate de Operatorul Economic pentru demonstrarea in mod concret a credibilitatii acestuia pentru situațiile de excludere trebuie sa corespunda descrierii furnizate in DUAE la rubrica aferenta descrierii masurilor de „autocorectare”.

Nota 2: Documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Nota 3: Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate constatatoare, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) din care sa reiasa ca operatorii economici straini nu au obligatii de plata restante a impozitelor la momentul prezentarii acestora, in conformitate cu prevederile legislatiei din tara de rezidenta.

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute in prevederile legale de mai sus, persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

— datele de identificare ale operatorului economic,

— actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

 Cerinte specifice:

Aceasta cerinta se aplica, indiferent de lotul din care fac parte, pentru echipamentele care se incadreaza in prevederile HG 54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, raportandu-se totodata si la legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniu sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea contractanta va solicita operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor documente justificative, astfel:

a) avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare 1. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de Legea 98/2016, art.53. Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere, conform formularului din sectiunea de Formulare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

 Modalitatea de indeplinire In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Conform prevederilor art. 72 alin. (4) din Legea 98/2016 autoritatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Evaluarea susținerii ca terț susținător se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 47 – 51 din HG nr.394/2016, fără a exista o limitare în raport cu procentul de implicare a subcontractantului în cadrul viitorului contract. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerințe prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate rezulta ca subcontractantul propus nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv. Dacă prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de achizitie, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016. Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/07/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/11/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/07/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Interactiunea cu ofertantii se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

— pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica),

— pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro)ca operator economic conform prevederilor art.5 alin. (1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Operatorul economic depune oferta, DUAE,declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice in SEAP.

Toate documentele incarcate in SEAP se semneaza cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Titularul semnaturii electronice va fii nominalizat in DUAE la capitolul Informatii privind reprezentantii operatorului economic.

In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare.

Modalitatea de departajare a ofertantilor:

— Contractul va fi atribuit ofertantului care a obtinut cel mai mare punctaj in urma aplicarii criteriuui de atribuire,

— In cazul in care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Neprezentarea propunerii tehnice sau/si financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Municipal „Caritas” – Roșiori de Vede
Adresă: Str. Carpați nr. 33, localitate Roșiori de Vede
Localitate: Roșiori de Vede
Cod poștal: 145100
Țară: România
E-mail: caritasrosiori@gmail.com
Telefon: +40 247406647
Fax: +40 2474663880
Adresă internet: http://spitalulcaritasrosiori.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/06/2021