Supplies - 29251-2022

19/01/2022    S13

Poland-Łuków: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2022/S 013-029251

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 242-637102)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Postal address: ul. A Rogalińskiego 3
Town: Łuków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 21-400
Country: Poland
Contact person: Aneta Stadnik
E-mail: zp@spzozlukow.pl
Telephone: +48 257989074
Fax: +48 257989074
Internet address(es):
Main address: www.spzoz.lukow.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu laboratoryjnego do SPZOZ w Łukowie

Reference number: 14/21
II.1.2)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakres zamówienia:

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne;

Cewniki; Strzykawki;

Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi;

Rękawice chirurgiczne;

Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy;

Przyrządy do anestezji i resuscytacji.

Igły iniekcyjne.

Pojemniki na odpady

Kaniula dożylna.

Zamknięty system do pobierania krwi.

Drobny sprzęt laboratoryjny itp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do specyfikacji.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 242-637102

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 20/04/2022
Read:
Date: 27/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: