Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 292662-2021

11/06/2021    S112

Slovakia-Banská Bystrica: Medical clothing

2021/S 112-292662

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 087-224421)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
National registration number: 00165549
Postal address: Námestie L. Svobodu
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 975 17
Country: Slovakia
Contact person: Alena Wagnerová
E-mail: awagnerova@nspbb.sk
Telephone: +421 48413886
Internet address(es):
Main address: http://www.fnspfdr.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb

Reference number: FNsP FDR/RVO/1245/2021
II.1.2)Main CPV code
33199000 Medical clothing - LA16
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoVO).

Predmetom zákazky sú: Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s neustále pretrvávajúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19

Predmet zákazky je rozdelený na päť časti v závislosti od požadovaných technicko-medicínskych a funkčných parametrov v nasledovnom rozsahu:

Časť č. 1:

Plášť operačný sterilný nevystužený, veľkosť M až XXL v predpokladanom počte 65 700 ks

Plášť operačný sterilný vystužený, veľkosť M až XXL v predpokladanom počte 20 000 ks

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

Dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

Protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

Odovzdanie dokumentácie,

Časť č. 2:

Plášť návštevnícky, nesterilný, veľkosť UNI v predpokladanom počte 130 000 ks

Plášť ochranný, nesterilný veľkosť UNI v predpokladanom počte 32 000 ks

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

Dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

Protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

Odovzdanie dokumentácie,

Časť č. 3:

Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál, veľkosť S až XXL v predpokladanom počte 71 000 ks

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

Dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

Protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

Odovzdanie dokumentácie,

Časť č. 4:

Čiapka operačná - dámska, veľkosť UNI v predpokladanom počte 126 000 ks

Čiapka operačná pánska, veľkosť UNI v predpokladanom počte 51 000 ks

Čiapka operačná kukla, veľkosť UNI v predpokladanom počte 6 000 ks

Čiapka operačná baret, veľkosť UNI v predpokladanom počte 124 000 ks

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

Dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

Protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

Odovzdanie dokumentácie,

Časť č. 5:

Návleky na obuv (pár), veľkosť 40 x 14 cm v predpokladanom počte 290 000 ks

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

Dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

Protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

Odovzdanie dokumentácie,

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/06/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 087-224421

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 08/06/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 08/07/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 08/06/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 08/07/2021
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information:

Z dôvodu úpravy znenia požiadaviek na predmet zákazky