Szolgáltatások - 292812-2019

25/06/2019    S120    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Portugália-Lisszabon: Webes jelentéskészítési és statisztikai eszköz az STCW-IS számára

2019/S 120-292812

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
Postai cím: Praça Europa 4
Város: Lisbon
NUTS-kód: PT170
Postai irányítószám: 1249-206
Ország: Portugália
Kapcsolattartó személy: Mrs Manuela Tomassini - Head of Safety and Standards - Department B
E-mail: OPEN162019@emsa.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.emsa.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5031
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Webes jelentéskészítési és statisztikai eszköz az STCW-IS számára

Hivatkozási szám: EMSA/OP/16/2019
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázat tárgya egy webalapú jelentéskészítési modul kidolgozására és karbantartására irányuló szerződés kötése, a tengerészekre vonatkozó, uniós szinten közzétett statisztikai információkra irányuló tanulmányt és e területre irányuló ágazati igények elemzését is tartalmazóan.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 200 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PT170
A teljesítés fő helyszíne:

Az EMSA és a nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés különböző munkacsomagokat fed le:

— 1. munkacsomag: interaktív webalapú jelentéskészítési modul kidolgozása, két feladatot tartalmazóan (egy interaktív webalapú jelentéskészítési modul kidolgozása az EMSA és nyilvános felhasználók által végzendő statisztikai felülvizsgálathoz az STCW-IS adatbázisban elérhető adatokra alapozva; valamint személyazonosság-kezelő fiókokkal és a környező konfigurációkkal kapcsolatos jelentések kidolgozása),

— 2. munkacsomag: az 1. munkacsomag keretében kidolgozott interaktív webalapú jelentéskészítési modul karbantartása,

— 3. munkacsomag: a tengerészekre irányuló, uniós szintű statisztikákkal kapcsolatos tanulmány, két feladatot tartalmazóan (az uniós szinten a tengerészekkel kapcsolatban közzétett statisztikai információk, valamint e szinten a hajózási ágazat igényeinek azonosítása és elemzése; valamint az ágazati igények integrációja a rendszerbeli statisztikák tekintetében).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés legfeljebb 2 alkalommal újítható meg, alkalmanként 6 hónap karbantartás-végrehajtási időszakra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

n.a.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/07/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 31/12/2019
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/08/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az elektronikus úton beérkezett pályázatok felbontásának ideje: közép-európai idő szerint 11:00, azaz lisszaboni idő szerint 10:00; helyszíne: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGÁLIA.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu

Internetcím: www.curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/06/2019