Supplies - 292889-2022

Submission deadline has been amended by:  361562-2022
01/06/2022    S105

Czechia-Stod: Medical equipments

2022/S 105-292889

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stodská nemocnice, a.s.
National registration number: 26361086
Postal address: Hradecká 600
Town: Stod
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 33301
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Dominika Komašková
E-mail: dominika.komaskova@cnpk.cz
Telephone: +420 778765799
Internet address(es):
Main address: https://stod.nemocnicepk.cz/
Address of the buyer profile: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_133.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8672.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8672.html
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - VYBAVENÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ

Reference number: CN/54/CN/22
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení gynekologicko-porodního oddělení pro zadavatele. V Části 1 budou dodány 4 ks multifunkčního odběrového křesla, v Části 2 budou dodány 2 ks fototerapeutických lamp, v Části 3 bude dodán 1 ks novorozeneckého inkubátoru a v Části 4 bude dodán 1 ks novorozeneckého lůžka.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 192 795.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 1 - Křeslo multifunkční (odběrové)

Lot No: Část 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39113100 Armchairs
33193120 Wheelchairs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Main site or place of performance:

Plzeňský kraj - Stodská nemocnice, a.s.

II.2.4)Description of the procurement:

V Části 1 budou dodány 4 ks multifunkčního odběrového křesla pro zadavatele.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 139 960.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

REACT-EU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255

II.2.14)Additional information

Nabídky na Část 1 se podávají v detailu této části: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9471.html.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 2 - Lampa fototerapeutická

Lot No: Část 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33150000 Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Main site or place of performance:

Plzeňský kraj - Stodská nemocnice, a.s.

II.2.4)Description of the procurement:

V Části 2 budou dodány 2 ks fototerapeutických lamp pro zadavatele.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 280 650.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

REACT-EU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255

II.2.14)Additional information

Nabídky na Část 2 se podávají v detailu této části: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9472.html.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 3 - Inkubátor novorozenecký

Lot No: Část 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33152000 Incubators
51410000 Installation services of medical equipment
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Main site or place of performance:

Plzeňský kraj - Stodská nemocnice, a.s.

II.2.4)Description of the procurement:

V Části 3 bude dodán 1 ks novorozeneckého inkubátoru pro zadavatele.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 269 700.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

REACT-EU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255

II.2.14)Additional information

Nabídky na Část 3 se podávají v detailu této části: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9473.html.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 4 - Lůžko novorozenecké

Lot No: Část 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192100 Beds for medical use
33192120 Hospital beds
51410000 Installation services of medical equipment
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Main site or place of performance:

Plzeňský kraj - Stodská nemocnice, a.s.

II.2.4)Description of the procurement:

V Části 4 bude dodán 1 ks novorozeneckého lůžka pro zadavatele.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 502 485.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

REACT-EU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255

II.2.14)Additional information

Nabídky na Část 4 se podávají v detailu této části: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9474.html.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Základní způsobilost dle § 74 a 75 ZZVZ

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ (výpis z OR, oprávnění k podnikání, evidence v RZP SÚKL)

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/06/2022
Local time: 10:00
Place:

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek je neveřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, z nichž každá má samostatný detail v elektronickém nástroji E-ZAK.

Poznámka k bodu I.3) - Nabídky se podávají vždy v detailu konkrétní části VZ - viz bod II.2.14)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/05/2022