Árubeszerzések - 29427-2020

21/01/2020    S14

Magyarország-Békéscsaba: Csővezetékek, csövezetek, csövek, burkolatok, béléscsövek és kapcsolódó termékek

2020/S 014-029427

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56684311
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakucz Pál
E-mail: bakucz.pal@alfoldviz.hu
Telefon: +36 66523200
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretszerződés vízi-közmű hálózati anyagokra

Hivatkozási szám: EKR001179172019
II.1.2)Fő CPV-kód
44160000 Csővezetékek, csövezetek, csövek, burkolatok, béléscsövek és kapcsolódó termékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok II. (csövek, idomok) konszignációs raktározás formájában történő biztosítására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 77 081 595.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PE alapanyagú csövek, védőcsövek és dréncsövek

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44163100 Csövek
44164200 Védőcsövek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok II. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására:

— A biztosítandó PE alapanyagú csövek, védőcsövek és dréncsövek termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 70 419 fm/év

— Elvárás:

— nyertes ajánlattevő folyamatosan – az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználás függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 10 000 000 Ft raktározási értékben – konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,

— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,

— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.

Ajánlatkérő elvárása jelen beszerzésben, hogy – a termék stratégiai voltára tekintettel – az ellátási lánc a lehető legrövidebb legyen, azaz a szállítás közvetlenül a gyártó által, vagy a gyártótól közvetlen beszerzést biztosító kereskedő által valósuljon meg.

A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult a felhívás II.2.4) pontja szerinti éves keretmennyiséget, évenként legfeljebb három alkalommal, egyoldalú nyilatkozatával, megemelni azzal, hogy ezek mértéke évente összesen nem haladhatja meg az éves futamidőre a termékcsoportra vonatkozó éves keretmennyiség 30 %-át (a továbbiakban: „Opció”). Opció gyakorlása esetén az ajánlatkérő a tárgyévben az éves keretmennyiségnek Opcióval növelt mértékéig jogosult megrendelést kibocsátani a nyertes ajánlattevő felé.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

PVC-U alapanyagú csövek és idomok

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44163100 Csövek
44423850 Idomok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adás-vételi keretszerződés vízi-közmű hálózatok építési anyagok II. konszignációs raktározás formájában történő biztosítására:

— A biztosítandó PVC-U alapanyagú csövek és idomok termékcsoport felhasználásának várható éves mennyisége: 43 421 db/év

— Elvárás:

— nyertes ajánlattevő folyamatosan - az ajánlatkérő által az előirányzott éves mennyiségen belül a tényleges felhasználás függvényében kiadásra kerülő, a konszignációs raktár feltöltésre vonatkozó, egyedi megrendeléseiben meghatározottak szerint, de maximum nettó 10 000 000 Ft raktározási értékben - konszignációs raktárkészletet tart fenn az Alföldvíz Zrt. telephelyén lévő raktáráruházban,

— a raktárt, annak működtetési és fenntartási feladatait, költségeit és kockázatát az ajánlatkérő biztosítja,

— ajánlatkérő eszközigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki: a konszignációs raktárakból a beszerzés tárgya szerinti anyagoknak ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének. A tárgyhót követő 5. munkanapig elkészülő készletfogyásra vonatkozó jegyzőkönyv alapján kerül sor a tárgyhó szerinti felhasználás elszámolására.

Ajánlatkérő elvárása jelen beszerzésben, hogy - a termék stratégiai voltára tekintettel - az ellátási lánc a lehető legrövidebb legyen, azaz a szállítás közvetlenül a gyártó által, vagy a gyártótól közvetlen beszerzést biztosító kereskedő által valósuljon meg.

A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a Kr 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogadott.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult a felhívás II.2.4) pontja szerinti éves keretmennyiséget, évenként legfeljebb három alkalommal, egyoldalú nyilatkozatával, megemelni azzal, hogy ezek mértéke évente összesen nem haladhatja meg az éves futamidőre a termékcsoportra vonatkozó éves keretmennyiség 30 %-át (a továbbiakban: „Opció”). Opció gyakorlása esetén az ajánlatkérő a tárgyévben az éves keretmennyiségnek Opcióval növelt mértékéig jogosult megrendelést kibocsátani a nyertes ajánlattevő felé.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 182-444365
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

PE alapanyagú csövek, védőcsövek és dréncsövek

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10853081
Postai cím: HRSZ Telephely 2635
Város: Debrecen-Apafa
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: texor@texor.hu
Telefon: +36 204697927
Fax: +36 52315929
Internetcím: http://www.texor.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45 605 674.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

PVC-U alapanyagú csövek és idomok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81516243
Postai cím: Kishegyesi út 263.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: emese.kiss@pipelife.com
Telefon: +36 304507137
Internetcím: http://www.pipelife.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31 475 921.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés értékeként az éves összeg – a termékcsoport felhasználásának várható éves mennyiségére a nyertes ajánlattevő által tett ajánlat alapján számolt ellenérték – került feltüntetésre, további évek, opciók és meghosszabbítások figyelembe vétele nélkül.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

1. rész

a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: az eljárás eredményes, a szerződés megkötésre került.

b) a nyertes ajánlattevő adószáma:

TEXOR Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 4002 Debrecen-Apafa, HRSZ Telephely 2635

Asz: 11550231209

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

TEXOR Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 4002 Debrecen-Apafa, HRSZ Telephely 2635

Asz: 11550231209

Pipelife Hungária Műanyagipari Kft., 4031 Debrecen, Kishegyesi út 263. asz:10411377209

d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezése: nem volt ilyen.

2. rész

a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: az eljárás eredményes, a szerződés megkötésre került.

b) a nyertes ajánlattevő adószáma: Pipelife Hungária Műanyagipari Kft., 4031 Debrecen, Kishegyesi út 263. asz:10411377209

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma: Pipelife Hungária Műanyagipari Kft., 4031 Debrecen, Kishegyesi Út 263. asz:10411377209

d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezése: nem volt ilyen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt.148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2020