Services - 294897-2017

28/07/2017    S143    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Białystok: Supervision of building work

2017/S 143-294897

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, Warszawa, 00-874 Polska, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
Białystok
15-703
Poland
Contact person: Katarzna Oniszczuk-Ostapczuk
Telephone: +48 856645837
E-mail: koniszczuk@gddkia.gov.pl
Fax: +48 856526157
NUTS code: PL84

Internet address(es):

Main address: www.gddkia.gov.pl

I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pełnienie nadzoru oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła).

Reference number: O.BI.D-3.2410.13.2017
II.1.2)Main CPV code
71247000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71540000
71248000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 58
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/09/2017
Local time: 11:50
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/07/2017