Services - 29544-2022

19/01/2022    S13

Netherlands-Utrecht: Cleaning and sanitation services

2022/S 013-029544

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NS Stations B.V., NedTrain B.V. en NS Groep N.V.
National registration number: 41680548
Postal address: Stationshal 17
Town: UTRECHT
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3511CE
Country: Netherlands
Contact person: André Mulder
E-mail: procurementsupport@ns.nl
Telephone: +31 886713319
Internet address(es):
Main address: http://www.ns.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.nsprocurement.nl/contact
Additional information can be obtained from another address:
Official name: NS Procurement: Door inloggegevens aan te vragen bij NS procurement (Servicecenter) en met deze gegevens in te loggen in Ariba Sourcing, kunt u de betreffende documenten inzien.
Postal address: Laan van Puntenburg 100
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3511 ER
Country: Netherlands
Contact person: NS Procurement (Servicecenter)
E-mail: Procurementsupport@NS.NL
Telephone: +31 886713319
Internet address(es):
Main address: http://www.nsprocurement.nl/contact
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f36a6dc513f85be856a36565e0aaf788
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: NS Procurement: Door inloggegevens aan te vragen bij NS procurement (Servicecenter) en met deze gegevens in te loggen in Ariba Sourcing, kunt u de betreffende documenten inzien.
Postal address: Laan van Puntenburg 100
Town: Utrecht
Postal code: 3511 ER
Country: Netherlands
Contact person: NS Procurement
Telephone: +31 886713319
E-mail: Procurementsupport@NS.NL
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.nsprocurement.nl/contact
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Exploitatie van stations

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EA uitvoeren kwaliteitsmetingen en -audits schoonmaak

Reference number: WS3153806984
II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Scope van de Opdracht:

• Het uitvoeren van Audits op Evaluaties welke worden uitgevoerd door NS Stations ten behoeve van het proces schoonmaakonderhoud.

• Het uitvoeren van Second opinions bij conflicten in de keten.

• Het uitvoeren van technische metingen op:

o laagfrequente schoonmaakwerkzaamheden;

o schoonmaakkwaliteit in (on-)bemenste toiletten en schoonmaakkwaliteit op perronsporen op stations;

o schoonmaakkwaliteit in kantoren, werkplaatsen, magazijnen en op terreinen;

o schoonmaakkwaliteit in treinen (in- en uitwendig) op afroep.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De maximale waarde van de Opdracht (inclusief optiejaren) is €3.000.000,-.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

NS is voornemens over te gaan tot het sluiten van een Raamovereenkomst met ingangsdatum 1 juli 2022 voor een periode van 4 jaren met de mogelijkheid tot verlenging door NS van 2x 2 jaren of een zoveel kortere of langere periode als NS wenst, tot een maximale duur van 8 jaren.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Optionele dienstverlening:

• Het uitvoeren van advieswerkzaamheden ten behoeve van schoonmaakonderhoud.

• Het uitvoeren van technische metingen op glasbewassing en op periodiek vloeronderhoud.

• Het uitvoeren van mystery visits, belevingsmetingen, werkdrukmetingen en nulmetingen op stations, kantoren, werkplaatsen, magazijnen, terreinen en/ of treinen van NS Reizigers en NS International.

• Het uitvoeren van technische metingen op dagelijkse schoonmaakkwaliteit op stations.

• Het leveren van een software oplossing ten behoeve van dashboard metingen en Audits.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Voor de maximale looptijd van totaal 8 jaar (4 jaar + 2x 2 optiejaren) bestaat de volgende motivering:

• Zelflerend vermogen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst stimuleren (efficiency ten behoeve van een kwaliteits- en prijsverbetering vergroten).

• De overeenkomsten met schoonmaakleveranciers NS Stations kennen eenzelfde looptijd. Er is grote verbondenheid tussen deze overeenkomsten en de Raamovereenkomst, omdat Opdrachtnemer de kwaliteit meet op basis van uitgangspunten in de overeenkomsten met schoonmaakleveranciers.

• Een langere overeenkomst draagt bij aan een professionele samenwerking om de schoonmaakdienstverlening op stations continu te verbeteren en te innoveren, omdat Opdrachtnemer een onderdeel is van de ketensamenwerking op stations. Vanwege de langere looptijd wordt Opdrachtnemer in staat gesteld om verbeteringen en innovaties beter te laten renderen.

• De implementatie vraagt veel effort van zowel NS als Opdrachtnemer. Het wegwijs maken van een nieuwe leverancier, de complexiteit van een stationsomgeving, de benodigde afstemming qua gewenste werkwijze en daarnaast de gewenste wijze van rapporteren vergen van NS en Opdrachtnemer niet alleen een grote inzet in het eerste jaar, maar ook in de opvolgende jaren.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 221-582580
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/03/2022
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden Nederland
Postal address: Vrouwe Justitiaplein 1
Town: Utrecht
Postal code: 3511 EX
Country: Netherlands
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/01/2022