TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 296114-2021

14/06/2021    S113

Czechia-Hradec Králové: Construction work

2021/S 113-296114

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzita Hradec Králové
National registration number: 62690094
Postal address: Rokitanského 62
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 500 03
Country: Czechia
Contact person: Ing. Jaromír Hejl
E-mail: zakazky@uhk.cz
Telephone: +420 493331566
Internet address(es):
Main address: https://www.uhk.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.uhk.cz/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 19

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 184-443434

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 001
Title:

UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Předmět je podrobně popsán technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 19
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 192 961.00 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Metrostav a.s.
National registration number: 00014915
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha 8
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 180 00
Country: Czechia
E-mail: info@metrostav.cz
Telephone: +420 266018000
Internet address: https://www.metrostav.cz/cs/
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

ZL25 projektant akce doplnil, že pro provedení nových oken v místnosti č. 113 je nutné statické podchycení nově vytvořeného stavebního otvoru ve fasádních nikách, které ve stávajících nikách chybělo a projektant nemohl předpokládat, dále v rámci svého „AD“, vydal pokyn k doplnění ztužujících prahů pod příčky v 2NP a 3NP nad ocelovými průvlaky kvůli různým výškám u stávajících průvlaků.

ZL29 zhotovitelem stavby zjištěny dílčí nepřesnosti při zpracování výkazů výměr a zatřídění některých položek, které vyvolávají nepředvídatelné změny. Ve všech případech se jedná se o "narovnání" výkazů výměr vyjmenovaných prací na skutečnost výkresové části zadání - PD pro provádění stavby, dílu. Do opravených VV je též zohledněno dopřesnění rozměru uložení stopních desek na vnější nosné zdivo a doplnění tepelné izolace styku čel stropní desky se zdivem v obvodových stěnách.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 153 337 296.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 153 558 350.00 CZK