The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 296135-2021

14/06/2021    S113

Czechia-Mariánské Lázně: Voltage transformers

2021/S 113-296135

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o.
National registration number: 26412501
Postal address: Mariánské Lázně, Úšovice, Tepelská 871/5b
Town: Mariánské Lázně, Úšovice
NUTS code: CZ041 Karlovarský kraj
Postal code: 353 01
Country: Czechia
Contact person: Vladimír Nedvěd
E-mail: nedved@mdml.cz
Telephone: +420 353176351
Internet address(es):
Main address: http://www.mdml.cz/
Address of the buyer profile: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/84f4f6f7-abfc-42d0-ac05-1f5726e4be8f
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: BM asistent s.r.o.
National registration number: 26796350
Postal address: Lazecká 57/6
Town: Olomouc
Postal code: 779 00
Country: Czechia
Contact person: Bc. Iva Dokoupilová
Telephone: +420 724035099
E-mail: dokoupilova@bmasistent.cz
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Internet address(es):
Main address: http://www.mdml.cz/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: zadavatel dle § 4 odst. 1, písm. e) ZZVZ.
I.5)Main activity
Other activity: provozování trolejbusové dráhy na území města Mariánské Lázně a obce Velká Hleďsebe

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizace měnírny pro trolejbusovou dopravu Mariánské Lázně

II.1.2)Main CPV code
31172000 Voltage transformers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Projekt řeší úpravy technologické části měnírny pro trolejbusovou dopravu a s ní související stavební úpravy objektu. Stávající objekt, který je předmětem navrhovaných stavebních úprav, je součástí technologického zázemí Městské dopravy Mariánské Lázně s.r.o. Jedná se o trakční měnírnu, ze které jsou napájena vrchní vedení pro trolejbusy veřejné hromadné dopravy.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 26 859 226.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ041 Karlovarský kraj
Main site or place of performance:

Objekt na stav. parcele č. 693/1, Mariánské Lázně

II.2.4)Description of the procurement:

Úpravy technologické části měnírny pro trolejbusovou dopravu a s ní související stavební úpravy objektu. Stávající objekt, který je předmětem navrhovaných stavebních úprav, je součástí technologického zázemí Městské dopravy Mariánské Lázně s.r.o. Jedná se o trakční měnírnu, ze které jsou napájena vrchní vedení pro trolejbusy veřejné hromadné dopravy.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_079/0000477

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
20/07/2021

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/06/2021