Services - 296507-2014

Display compact view

30/08/2014    S166

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2014/S 166-296507

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Mlynské nivy 45
Town: Bratislava-Ružinov
Postal code: 821 09
Country: Slovakia
Contact person: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
For the attention of: Ing. Katarína Andraščíková
E-mail: katarina.andrascikova@ndsas.sk
Telephone: +421 258311106

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.ndsas.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Other: príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľníc a rýchlostných ciest
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu:
Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil.
II.2)Type of contract and place of delivery or of performance
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava.

NUTS code SK010 Bratislavský kraj

II.3)Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement: no
II.4)Short description of nature and quantity or value of supplies or services:
Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto Svrčinovec, úsek Oščadnica Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.
Estimated cost excluding VAT: 1 550 000 EUR
II.5)Common procurement vocabulary (CPV)

71311220 Highways engineering services

II.6)Scheduled date for start of award procedures
II.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.8)Additional information:

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Information about reserved contracts

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Information on general regulatory framework
Relevant governmental Internet sites where information can be obtained

Tax legislation http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Environmental protection legislation http://www.enviro.gov.sk

Employment protection and working conditions http://www.employment.gov.sk

VI.4)Date of dispatch of this notice:
27.8.2014