Supplies - 297392-2019

26/06/2019    S121

Poland-Katowice: Hoses

2019/S 121-297392

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Joanna Palt
E-mail: j.palt@pgg.pl
Telephone: +48 327572944
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa węży wysokociśnieniowych hydraulicznych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 251-8)

Reference number: 701802089
II.1.2)Main CPV code
44165100 Hoses
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę węży wysokociśnieniowych hydraulicznych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 4 781 056.29 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Węże wysokociśnieniowe typu 2SN

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
44165100 Hoses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Wąż wys/ciśn 2XOPL TYP 2SN Q 6 400BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 800 m

Wąż wys/ciśn 2XOPL TYP 2SN Q 8 350BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 1 250 m

Wąż wys/ciśn 2XOPL TYP 2SN Q 10 330BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 55 100 m

Wąż wys/ciśn 2XOPL TYP 2SN Q 12 275BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 13 050 m

Wąż wys/ciśn 2XOPL TYP 2SN Q 19 215BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 6 300 m

Wąż wys/ciśn 2XOPL TYP 2SN Q 25 165BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 1 850 m

Wąż wys/ciśn 2XOPL TYP 2SN Q 31 125BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 11 740 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Węże wysokociśnieniowe typu 2ST

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44165100 Hoses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Wąż wys/ciśn 2XOPL TYP 2ST Q 10 330BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 116 970 m

Wąż wys/ciśn 2XOPL TYP 2ST Q 12 275BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 24 200 m

Wąż wys/ciśn 2XOPL TYP 2ST Q 19 215BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 4 951 m

Wąż wys/ciśn 2XOPL TYP 2ST Q 25 165BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 3 550 m

Wąż wys/ciśn 2XOPL TYP 2ST Q 31 125BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 17 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Węże wysokociśnieniowe typu 4SP

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44165100 Hoses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Wąż wys/ciśn 4XOPL TYP 4SP Q 10 445BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 63 850 m

Wąż wys/ciśn 4XOPL TYP 4SP Q 12 415BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 34 050 m

Wąż wys/ciśn 4XOPL TYP 4SP Q 19 350BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 8 860 m

Wąż wys/ciśn 4XOPL TYP 4SP Q 25 280BAR Hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 15 200 m

Wąż wys/ciśn 4XOPL TYP 4SP Q 31 210BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 7 450 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Węże wysokociśnieniowe typu 4SH

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
44165100 Hoses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Wąż wys/ciśn 4XOPL TYP 4SH Q 25 380BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 13 800 m

Wąż wys/ciśn 4XOPL TYP 4SH Q 31 325BAR hydrauliczny antyelektrostatyczny - szacunkowa ilość: 700 m

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 234-535974
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Zadanie 1, 2, 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/06/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Obsługi Importu i Exportu Semper Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kolumba 36
Town: Warszawa
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Postal code: 02-288
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 2 508 317.19 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Zadanie nr 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/06/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MAS Sp. z o.o.
Postal address: ul. Rybnicka 42
Town: Mikołów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-190
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 2 272 739.10 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/06/2019