Works - 298280-2014

Display compact view

02/09/2014    S167    Works - Additional information - Open procedure 

Romania-Bucuresti: Underground railway works

2014/S 167-298280

Metrorex SA, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, For the attention of: ing. Romulus Bratu; director investitii si achizitii publice – ing. Catalin Homor, Bucuresti010873, Romania. Telephone: +40 21319-3601/5571. Fax: +40 213125149. E-mail: contact@metrorex.ro

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 20.6.2014, 2014/S 117-208261)

RE:
CPV:45234122 Underground railway works, 30144400 Automatic fare collection, 45000000 Construction work, 45234100 Railway construction works, 45300000 Building installation work

Underground railway works

Automatic fare collection

Construction work

Railway construction works

Building installation work

Instead of: 

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentelor suplimentare (cu exceptia cazului unui SAD):

1.9.2014 (12:00)

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

8.9.2014 (10:00)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

8.9.2014 (12:00)

Read: 

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentelor suplimentare (cu exceptia cazului unui SAD):

9.9.2014 (12:00)

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

16.9.2014 (10:00)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

16.9.2014 (12:00)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Ca urmare a solicitarii din partea unor operatori economici, de decalare a termenului limita pentru primirea ofertelor si pentru deschiderea ofertelor, conform art. 72, punct (1), lit. c., din OUG nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, SC Metrorex SA a hotarât prelungirea acestor termene.

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 28.8.2014 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro