Szolgáltatások - 298475-2017

01/08/2017    S145

Belgium-Brüsszel: A KAP-ból származó adminisztratív teher vizsgálata

2017/S 145-298475

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Head of Unit DG AGRI C4
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Telefon: +32 22962249
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2704
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság és vidékfejlesztés.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A KAP-ból származó adminisztratív teher vizsgálata.

Hivatkozási szám: AGRI-2017-EVAL-04.
II.1.2)Fő CPV-kód
79310000 Piackutatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A KAP-ból származó adminisztratív terhet vizsgáló értékelő tanulmány.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 700 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77100000 Mezőgazdasági szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Általában a nyertes ajánlattevő székhelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ajánlatkérő egyetlen nyertes ajánlattevővel szándékozik szerződést kötni 10 hónapra, a KAP-ból származó adminisztratív terhet vizsgáló tanulmány elkészítésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 700 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződésnek az ajánlati felhívás II.1.5. és II.2.6. szakaszában meghatározott becsült összértékét a maximális értéknek kell tekinteni. Ennek eredményeképpen az ezt az összeget maghaladó értékű pályázatok elutasításra kerülnek. Az áraknak mindent magukban kell foglalniuk: az Európai Bizottság nem téríti meg a szerződés teljesítéséből eredő eseteleges további költségeket.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/09/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/09/2017
Helyi idő: 10:30
Hely:

DG Agriculture and Rural Development, rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlattevőnként 2, megfelelő módon meghatalmazott képviselő vehet részt a pályázatbontáson (a személyazonosságot útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal kell igazolni). Amennyiben az ajánlattevők jelen kívánnak lenni, akkor azt a pályázatok felbontását megelőzően legalább 1 héttel, az I.1. pontban megadott kapcsolattartási címeken jelezniük kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság C.4., értékelést végző egysége számára e-mailben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

a) A pályázati dokumentáció az I.3. pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

b) Brit pályázók esetében:

kérjük vegyék figyelembe, hogy az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő kilépését követően a harmadik országokban székhellyel rendelkező gazdasági szereplők uniós közbeszerzési eljárásokban való részvételére vonatkozó szabályok lesznek alkalmazandók az egyesült királysági pályázókra a tárgyalások eredményétől függően. Amennyiben a hatályos jogi rendelkezések nem biztosítják a részvételt, az egyesült királysági pályázókat kizárhatják a közbeszerzési eljárásból.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását. Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://www.curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/07/2017