Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 298548-2016

30/08/2016    S166

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 166-298548

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK18631
Postai cím: Zugligeti út 9–25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ferenc Zsuzsanna
E-mail: ferenc.zsuzsanna@mome.hu
Telefon: +36 13921151
Fax: +36 13921155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mome.hu
A felhasználói oldal címe: http://mome.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi költségvetési szerv (egyetem)
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 31 521 110 777.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45100000 Terep-előkészítő munkák
71421000 Kertépítési szolgáltatások
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező engedélyes tervdokumentáció és annak mellékletei szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 213-387671
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Generálkivitelezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 18830232
Fax: +36 17002054
Internetcím: http://www.market.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 121 360 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 152 111 077.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevők:

— név: Market Építő Zrt., cím: 1037 Budapest, Bojtár u. 53., adószám: 14776355-2-44.,

— név: STRABAG-MML Kft., cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), adószám: 14008915-4-44.

Az ajánlattevők nem tartoznak a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege:

Ajánlattevő neve, címe: STRABAG-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. [Infopark D épület]).

Ellenszolgáltatás összege: nettó 3 343 068 231,93 HUF.

3. A közbeszerzésnek azok a részei, amelyeknek teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: tervezés, studio technológia, ÉV felelős műszaki vezetői tevékenység ellátása, munkatérhatárolás, szerkezetépítés, elektromos munkák egyes részei, gépész munkák egyes részei, homlokzati téglaburkolat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/08/2016