Építési beruházás - 298548-2016

30/08/2016    S166    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Meghívásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 166-298548

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
AK18631
Zugligeti út 9–25.
Budapest
1121
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ferenc Zsuzsanna
Telefon: +36 13921151
E-mail: ferenc.zsuzsanna@mome.hu
Fax: +36 13921155
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mome.hu

A felhasználói oldal címe: http://mome.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi költségvetési szerv (egyetem)
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 31 521 110 777.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000
71245000
45110000
71220000
45100000
71421000
45221250
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus-fejlesztés beruházás keretében megvalósuló Médiaház és Műteremház kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkáinak elvégzése, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező engedélyes tervdokumentáció és annak mellékletei szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 213-387671
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Generálkivitelezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Market Építő Zrt.
Bojtár u. 53.
Budapest
1037
Magyarország
Telefon: +36 18830232
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Fax: +36 17002054
NUTS-kód: HU101

Internetcím: http://www.market.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 121 360 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 152 111 077.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevők:

— név: Market Építő Zrt., cím: 1037 Budapest, Bojtár u. 53., adószám: 14776355-2-44.,

— név: STRABAG-MML Kft., cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), adószám: 14008915-4-44.

Az ajánlattevők nem tartoznak a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege:

Ajánlattevő neve, címe: STRABAG-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. [Infopark D épület]).

Ellenszolgáltatás összege: nettó 3 343 068 231,93 HUF.

3. A közbeszerzésnek azok a részei, amelyeknek teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: tervezés, studio technológia, ÉV felelős műszaki vezetői tevékenység ellátása, munkatérhatárolás, szerkezetépítés, elektromos munkák egyes részei, gépész munkák egyes részei, homlokzati téglaburkolat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/08/2016