Supplies - 298848-2020

Submission deadline has been amended by:  367728-2020
26/06/2020    S122

Poland-Warsaw: Meteorological instruments

2020/S 122-298848

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Postal address: Podleśna 61
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-673
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Kozak-Dymarska
E-mail: BSprzetargi@imgw.pl

Internet address(es):

Main address: http://bip.imgw.pl

Address of the buyer profile: http://www.imgw.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://www.imgw.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Postal address: ul. Podleśna 61, Kancelaria Główna (z dopiskiem: OVFMP 4A.1.9 – Bank Światowy)
Town: Warszawa
Postal code: 01-673
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Kozak-Dymarska
Telephone: +48 225694263
E-mail: BSprzetargi@imgw.pl
NUTS code: PL POLSKA

Internet address(es):

Main address: http://www.imgw.pl/

I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowy Instytut Badawczy
I.5)Main activity
Other activity: hydrologia, meteorologia

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizację Stacji Pomiarów Aerologicznych / Modernization of the Aerological Measurement Stations

Reference number: OVFMP 4A.1.9
II.1.2)Main CPV code
38120000 Meteorological instruments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Kontrakt OVFMP 4A.1.9 obejmuje poniższy zakres prac: Modernizacja Stacji pomiarów aerologicznych.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest sekcji VII dokumentu przetargowego.

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r, („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
38124000 Radiosonde apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Inwestycja będzie realizowana na terenie Polski:

1. Łeba;

2. Wrocław;

3. Zamość.

II.2.4)Description of the procurement:

Kontrakt OVFMP 4A.1.9 „Modernizacja Stacji Pomiarów Aerologicznych”.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, zainstalowania, przetestowania i uruchomienia trzech Automatycznych systemów radiosondażowych wraz z dedykowaną Automatyczną stacją meteorologiczną na następujących stacjach aerologicznych należących do IMGW-PIB: Łeba (ul. Rąbka 1a, 84-360 Łeba, POLSKA), Wrocław (ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław, POLSKA), Zamość (ul. Mokre 115, 22-400 Zamość, POLSKA). Wykonawca jest również zobowiązany do przeszkolenia personelu operacyjnego i serwisowego, zapewnienia długoterminowej opieki serwisowej nad zainstalowanym sprzętem oraz zapewnienia radiosond na pierwsze 2 lata pomiarów (1 460 szt. na stację).

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji przetargowej, która zostanie udostępniona w języku angielskim po złożeniu wniosku w formie elektronicznej lub formie papierowej.

Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku polskim i/lub angielskim, w tym:

— całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez oferenta w wniosku,

— całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta we wniosku za pomocą przesyłki kurierskiej.

Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

(z dopiskiem OVFMP 4A.1.9 – Bank Światowy), Do rąk Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, POLSKA;

Telefon: +48 225694263; numer faksu: +48 228341801; strona: www.imgw.pl

Wraz z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV – formularze ofertowe (w formacie Word doc). W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja papierowa. Komplet dokumentów przetargowych w wersji papierowej będzie przesłany przesyłką kurierską.

Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany adres.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Numer identyfikacyjny projektu: OVFMP 4A.1.9. Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego.

II.2.14)Additional information

Czas na ukończenie: Termin realizacji dostaw i prac instalacyjnych wynosi 14 miesięcy licząc od daty wejścia w życie umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Do wszystkich ofert musi być dołączona gwarancja przetargowa na kwotę: 300 000 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie przetargowym.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/08/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/08/2020
Local time: 12:00
Place:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, POLSKA.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Do wszystkich ofert musi być dołączona gwarancja przetargowa na kwotę: 300 000 PLN.

Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą uzyskać dalsze informacje w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, przy ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa, POLSKA u Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej, e-mail: BSprzetargi@IMGW.pl oraz przejrzeć dokumenty przetargowe w godzinach pracy od 8.00 do 16.00 pod adresem podanym poniżej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: x
Town: x
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/06/2020