Supplies - 298896-2021

Submission deadline has been amended by:  369817-2021
15/06/2021    S114

Poland-Poznań: Surgical gloves

2021/S 114-298896

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
National registration number: 000292209
Postal address: Juraszów 7/19
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 60-479
Country: Poland
E-mail: watral@lutycka.pl
Internet address(es):
Main address: www.lutycka.pl
Address of the buyer profile: www.lutycka.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.lutycka.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rękawice diagnostyczne i chirurgiczne dla wszystkich jednostek szpitala

Reference number: SZW/DZP/33/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są rękawice diagnostyczne i chirurgiczne dla wszystkich jednostek szpitala. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularzu asortymentowo-cenowym na zasadach określonych w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 9
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularzu asortymentowo -cenowym na zasadach określonych w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularzu asortymentowo-cenowym na zasadach określonych w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 370,37 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niejałowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niejałowe – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularzu asortymentowo-cenowym na zasadach określonych w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 037,05 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice ochronne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są rękawice ochronne – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularzu asortymentowo-cenowym na zasadach określonych w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 74,08 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne oporne na przenikanie substancji chemicznych, nitrylowe, bezpudrowe

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są rękawice diagnostyczne oporne na przenikanie substancji chemicznych, nitrylowe, bezpudrowe – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularzu asortymentowo-cenowym na zasadach określonych w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 120,37 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice do procedur wymagających podwójnego rękawiczkowania, chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są rękawice do procedur wymagających podwójnego rękawiczkowania, chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularzu asortymentowo-cenowym na zasadach określonych w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 759,26 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularzu asortymentowo-cenowym na zasadach określonych w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 119,99 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne jałowe przeznaczone do mikrochirurgii

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są rękawice chirurgiczne jałowe przeznaczone do mikrochirurgii – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularzu asortymentowo-cenowym na zasadach określonych w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 282,41 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, wolne od akceleratorów

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Apteka szpitalna.

II.2.4)Description of the procurement:

:Przedmiotem zamówienia są rękawice chirurgiczne jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, wolne od akceleratorów – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy – formularzu asortymentowo-cenowym na zasadach określonych w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 850,36 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/07/2021
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert (wraz z ofertą należy złożyć):

— wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SWZ),

— wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (wg załącznika nr 2 do SWZ),

— jednolity europejski dokument zamówienia (wg załącznika nr 3 do SWZ),

— dowód wniesienia wadium,

— foldery, fotografie, opisy techniczne lub dane katalogowe jednoznacznie potwierdzające właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu,

— pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

Przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2021